Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Územná pôsobnosť Štátneho archívu v Prešove

UPOZORNENIE PRE ZAHRANIĆNÝCH BÁDATEĽOV!

Na základe odporúčania vedúcej hygieničky Ministerstva vnútra SR je vstup zahraničných bádateľov do bádateľní Štátneho archívu v Prešove a bádateľní  jeho pracovísk minimálne do 20. 09. 2020 zakázaný.  

Bádateľne Štátneho archívu v Prešove a jeho pracovísk sú v čase od 25. mája 2020 otvorené pre verejnosť za nasledujúcich podmienok :

 1. Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať (dohodnúť si konkrétny termín štúdia). Objednanie je možné výhradne e-mailom alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronického informačného systému ISEA.

 2. Ak sa bádateľ nemôže dostaviť na dohodnutú dobu, má o zrušení rezervácie vopred informovať pracovníka bádateľne archívu (minimálne s 24-hodinovým predstihom).

 3. Vstup do bádateľne archívu po telefonickom alebo elektronickom objednaní bude umožnený jednej maximálne dvom osobám.

 4. Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – rúškom a rukavicami, a to po celú dobu štúdia.

 5. Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

 6. Bádateľ si odloží vrchný odev a batožinu na vyhradené miesto.

 7. Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzu).

 8. V prípade platenia poplatkov sa odporúča bádateľom realizovať platbu elektronicky alebo mať pripravenú presnú sumu poplatku.

 9. Všetci bádatelia sú povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov bádateľne archívu.

 10. Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

 

Toto usmernenie platí od 25. mája 2020 do odvolania mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

Mgr. Ľubica Kováčová

riaditeľka archívu

 

 

Štátny archív v Prešove
Archív Územná pôsobnosť archívu/okres
Štátny archív v Prešove Prešov, Sabinov
Špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči Levoča
Pracovisko Archív Bardejov Bardejov
Pracovisko Archív Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina
Pracovisko Archív Poprad Kežmarok, Poprad
Pracovisko Archív Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Pracovisko Archív Svidník Svidník, Stropkov
Pracoviska Archív Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 

Dôležité odkazy

 

Úradné hodiny : Pondelok - Štvrtok od 8,00 do 15,00 hod.

Bádateľňa : Pondelok - Štvrtok od 8,00 do 12,00 hod.

od 12,30 do 14,00 hod.  

Piatok exkurzie, školenia

Dôležité oznamy

Povinnosti bádateľov v bádateľni Štátneho archívu v Prešove - COVID 19 (PDF, 222 kB)

UPOZORNENIE PRE ZAHRANIĆNÝCH BÁDATEĽOV !

Na základe odporúčania vedúcej hygieničky Ministerstva vnútra SR je vstup zahraničných bádateľov do bádateľní Štátneho archívu v Prešove a bádateľní  jeho pracovísk minimálne do 20. 09. 2020 zakázaný.  

Archívne dokumenty všetkých typov škôl sa od 24.06.2019 nachádzajú na adrese Slanská 31, Prešov.