Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2019, sobota
 

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle

http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/

Príloha:
Tlačivo žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní (RTF, 75 kB) [rtf, 73kB]

Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Kyselová tel. č.: 041/733 5889, e-mail: Lucia.Kyselova@minv.sk