Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

V Košiciach sa konalo podujatie na vysokej úrovni - The Follow up of High Level Event

Dňa 22. – 23. 05. 2013 sa uskutočnilo pokračovanie podujatia na vysokej úrovni – the follow-up of High Level Event v Košiciach. Hlavným cieľom stretnutia na medzinárodnej úrovni bolo zhodnotenie efektívneho využívania financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie zameraných na inklúziu Marginalizovaných rómskych komunít od podujatia uskutočneného v máji 2011, vzájomné odovzdanie si skúseností z tejto oblasti, zintenzívnenie dialógu medzi jednotlivými zainteresovanými stranami, vymieňanie si osvedčených postupov, zaangažovanie politických predstaviteľov a zistenie stavu vykonávania horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity. Program konferencie bol zameraný na ucelené zhodnotenie doterajšej implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu nielen z pohľadu koordinátora a zainteresovaných riadiacich orgánov, ale aj predstaviteľov miest a obcí, ako prijímateľov podpory LSKxP. Tí upozornili nielen na príklady dobrej praxe, ale aj na kritické miesta a problémy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávajú. Vyvrcholením konferencie bol tematický blok, v rámci ktorého boli prezentované skúsenosti a názory externých odborníkov na prínos fondov EU pre zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2007 – 2013, ako aj ich odporúčania pre prípravu budúceho programového obdobia 2014 – 2020.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]