Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

V. ročník Výtvarnej súťaže „DEŇ 112 OČAMI DETÍ“

Osvetová činnosť Okresného úradu Košice v rámci „Európskeho dňa tiesňovej linky 112“ realizovaná už niekoľko rokov je zameraná predovšetkým na deti a mládež s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele tiesňovej linky 112, o efektívnej komunikácii
s operátormi pri volaní na túto linku a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní. 

Odbor krízového riadenia v spolupráci s odborom školstva, okresnými úradmi v Košickom kraji a Centrom voľného času, Orgovánová 5, Košice vyhlásil začiatkom februára 2016 pre všetky základné školy V. ročník výtvarnej súťaže „DEŇ 112 OČAMI DETÍ“ k symbolickému dátumu 11.2.2016, akceptovanému štátmi Európskej únie ako medzinárodný deň tiesňovej linky 112. Súťaž bola postupová s  ukončením na krajskom kole s vyhodnotením 27. apríla 2016 na CVČ v Košiciach.

Témou súťaže bolo výtvarné spracovanie maskota, ktorý má symbolizovať záchranu ľudského života a zdravia a má propagovať tiesňovú linku a základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému (zdravotníkov, hasičov) a tiež systém úloh a opatrení civilnej ochrany ako súčasť činnosti Koordinačného strediska IZS pri riadení záchranných prác po vzniku mimoriadnych udalostí (povodne, snehové kalamity, veľké priemyselné havárie. Vo výtvarnom spracovaní maskota bolo vhodné využiť farebnú symboliku medzinárodného loga tiesňovej linky 112 (červená, biela) a tiež civilnej ochrany (modrá a oranžová). Podklady nájdete v súboroch na stiahnutie.

V Košickom kraji bolo vykonaných 8 okresných kôl. Z každého postúpili do krajského kola 3 najlepšie výtvarné práce
v obidvoch kategóriách. Výsledky košického okresného kola i krajského kola nájdete vo „Výsledkových listinách“ v
dokumentoch na stiahnutie.

Ďalšie informácie o „Národnom dni 112“, o Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany a inšpiráciu pre deti nájdete na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR a Okresného úradu  Košice pod odkazmi:

a v časopisoch  CIVILNÁ OCHRANA zverejnených v PDF formáte na stránkach venovaných školám a prierezovému učivu „Ochrana života a zdravia“, ako aj vyššie uvedeným súťažiam.

 

foto 112_27 04 2016 (17)
foto 112_27 04 2016 (17)
foto OkK 112_22 04 2016 (1)
foto OkK 112_22 04 2016 (1)
foto OkK 112_22 04 2016 (3)
foto OkK 112_22 04 2016 (3)
foto OkK 112_22 04 2016 (4)
foto OkK 112_22 04 2016 (4)
foto OkK 112_22 04 2016 (5)
foto OkK 112_22 04 2016 (5)
foto OkK_KE_27 04 2016 (1)
foto OkK_KE_27 04 2016 (1)
foto OkK_KE_27 04 2016 (166)
foto OkK_KE_27 04 2016 (166)
foto OkK_KE_27 04 2016 (168)
foto OkK_KE_27 04 2016 (168)