Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Vedenie Hasičského a záchranného zboru

Prezident Hasičského a záchranného zboru

plk. Ing. Pavol Nereča

 plk. Ing. Pavol Nereča

Dátum narodenia:

21. február 1971 v Nových Zámkoch

Vzdelanie:

1985 – 1989    Vojenská stredná odborná škola oznamovacej techniky v Novom Meste nad Váhom
1996 – 2001    Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, riadenie v poľnohospodárstve, študijná špecializácia – krízový manažment


Priebeh zamestnania:

1990 – 1991    Okresný národný výbor v Nitre, Okresná správa zboru PO – požiarnik
1992 – 1996    Okresná správa zboru PO v Nitre  – starší požiarnik
1996 – 1998    Krajský úrad – odbor požiarnej ochrany – operačný dôstojník
1998 – 2001    Krajský úrad – odbor požiarnej ochrany, náčelník oddelenia operatívno-technického                         
2001 – 2010    Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, vedúci oddelenia operatívno-technického                         
2010 – 2019    Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre, riaditeľ  
od 27.8.2019   Prezídium HaZZ, prezident