Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Vedúci zamestnanci

Prednosta:

Ing. Ján Baňas

Telefón 051/4880335
Fax 051/4480361

 

Organizačný odbor :

Mária Visocká

sekretariát prednostu
Telefón 051/4880301
Fax 051/4880361

 

Odbor krízového riadenia :

Ing. Amália Šoltysová

vedúca odboru
Telefón 051/4880324

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie :

Ing. Stanislav Girášek

vedúci odboru
Telefón 051/4880334

 

Katastrálny odbor :

Ing. Vladimír Dujava

vedúci odboru
Telefón 051/2818762