Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

verejné vyhlášky

OU-ZA-OSZP3-2020/039415_002/Ros zverejnené dňa 29. 09. 2020 (PDF, 857 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/035069_004/Bar zverejnené dňa 25. 09. 2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/037255_002/Val Oznámenie - výrub drevín k. ú. Žilina, Budatín, Strážov, Teplička a Varín  zverejnené dňa 21. 09. 2020 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/026990_003/Ros zverejnené dňa 10. 09. 2020 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/023069_003/Bar zverejnené dňa 25. 08. 2020 (PDF, 997 kB)

Rozhodnutie: Stavebného povolenie na vodnú stavbu „Obec Hôrky RZ 4 Hôrky „Nad studňou“, Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky“ pre stavebníka Združenie stavebníkov Hôrky RZ 4, o. z., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina zverejnené dňa 24. 07. 2020 (PDF, 816 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/027625_003/Bar zverejnené dňa 20. 07. 2020 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/007386_004/Ros zverejnené dňa 26. 06. 2020 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie: „Rozšírenie verejného vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová“ pre stavebníka Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina zverejnené dňa 24. 06. 2020 (PDF, 446 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/027625_002/Bar zverejnené dňa 16. 06. 2020 (PDF, 245 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/003899_009/Val zverejnené dňa 16. 06. 2020 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2020/005091_006/Ros zverejnené dňa 15. 06. 2020 (PDF, 854 kB)

Oznámenie - Rozšírenie verejného vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová zverejnené dňa 01.06.2020 (PDF, 761 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/005558_005/Ros zverejnené dňa 27. 05. 2020 (PDF, 347 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/004610_005/Val zverejnené dňa 27. 05. 2020 (PDF, 511 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/014944_003/Fit zverejnené dňa 26. 05. 2020 (PDF, 816 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/007386_003/Ros zverejnené dňa 21. 05. 2020 (PDF, 325 kB)

OU-ZA-OSZP3-2020/003899_008/Val zverejnené dňa 06. 05. 2020 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  TS (005) / Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky – SK/EZ/TS/973 zverejnené dňa 12.11.2019 (PDF, 459 kB)

Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 1 MB)

Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo - príloha  zverejnené dňa 23.09.2019 (DOC, 445 kB)

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  TS (005) / Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – SK/EZ/TS/973 zverejnené dňa 16.09.2019 (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie o schválení Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará – SK/EZ/DK/1811, zverejnené dňa 02.08.2019 (PDF, 918 kB)

Rozhodnutie o schválení Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848, zverejnené dňa 02.08.2019 (PDF, 835 kB)