Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

verejné vyhlášky

Oznámenie o odvolaní a výzva na vyjadrenie sa k podanému odvolaniu 15.11.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/042627 003/Mrh zverejnené dňa 13.11.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  TS (005) / Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – Hámričky – SK/EZ/TS/973 zverejnené dňa 12.11.2019 (PDF, 459 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004598 011/Han zverejnené dňa 28.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/034374 003/Ros zverejnené dňa 28.10.2019 (PDF, 534 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/043725_002/Val zverejnené dňa 22.10.2019 (PDF, 571 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/013435_005/Ros zverejnené dňa 22.10.2019 (PDF, 789 kB) 

OU-ZA-OSZP3-2019/043581_002/Fod zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/041457_002/Fod zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/044562_003/Val zverejnené dňa 18.10.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/024627_002/Mrh zverejnené dňa 03.10.2019 (PDF, 336 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/027876_005/Ros zverejnené dňa 02.10.2019 (PDF, 891 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/003861_008/Bar zverejnené dňa 24.09.2019 (PDF, 3 MB)

Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 1 MB)

Návrh na zmenu ochrany osobitne chránenej časti prírody a krajiny - Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo - príloha  zverejnené dňa 23.09.2019 (DOC, 445 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/030029_004/Mrh zverejnené dňa 23.09.2019 (PDF, 509 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/013435_004/Ros zverejnené dňa 19.09.2019 (PDF, 301 kB)

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho konania vo veci schválenia Plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  TS (005) / Trstená – bývalý sklad pohonných hmôt – SK/EZ/TS/973 zverejnené dňa 16.09.2019 (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie OU-ZA-OSZP3-2019/031723-005/Ros zverejnené dňa 13.09.2019 (PDF, 457 kB)

Rozhodnutie OU-ZA-OSZP3-2019/018165-006/Han zverejnené dňa 12.09.2019 (PDF, 12 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004598-010/Han zverejnené dňa 12.09.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004940_004/Bar zverejnené dňa 02.09.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/026704_003/ros zverejnené dňa 21.08.2019 (PDF, 611 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/030029_003/Mrh zverejnené dňa 13.08.2019 (PDF, 521 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/027876_003/Ros zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 441 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/024178_004/Bar zverejnené dňa 12.08.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/018530_009/Val zverejnené dňa 05.08.2019 (PDF, 803 kB)

Rozhodnutie o schválení Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  DK (1811) / Dolný Kubín – skládka PO - stará – SK/EZ/DK/1811, zverejnené dňa 02.08.2019 (PDF, 918 kB)

Rozhodnutie o schválení Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže  DK (1848) / Kraľovany – Rušňové depo, Cargo a.s. – SK/EZ/DK/1848, zverejnené dňa 02.08.2019 (PDF, 835 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/024213_003/Bar zverejnené dňa 01.08.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/027381_001/Mrh zverejnené dňa 26.07.2019 (PDF, 344 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/024578_004/Ros zverejnené dňa 18.07.2019 (PDF, 398 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/003432_007/Ros zverejnené dňa 16.07.2019 (PDF, 431 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/016864_005/Han zverejnené dňa 01.07.2019 (PDF, 4 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/001016_002/Bar zverejnené dňa 19.06.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/020498_003/Han zverejnené dňa 17.06.2019 (PDF, 6 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/016864_003/Han zverejnené dňa 23.05.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/025061 zverejnené dňa 22.05.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/020847_002/Ros zverejnené dňa 14.05.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005732_007/Val zverejnené dňa 09.05.2019 (PDF, 7 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/009399_004/Val zverejnené dňa 30.04.2019 (PDF, 5 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/018530_006/Val zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/020498_002/Han zverejnené dňa 17.04.2019 (PDF, 994 kB)

OU-ZA-OSZP3-2019/017194_003/Val zverejnené dňa 17.04.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005732_005/Val zverejnené dňa 08.04.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/009399_003/Val zverejnené dňa 04.04.2019 (PDF, 1 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/010409 003/Bar zverejnené dňa 01.04.2019 (PDF, 3 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/010407 003/Bar zverejnené dňa 01.04.2019 (PDF, 3 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005974_004/Buc(Han) zverejnené dňa 29.03.2019 (PDF, 12 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/013023 003/Val zverejnené dňa 28.03.2019 (PDF, 6 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/017194 002/Val zverejnené dňa 25.03.2019 (PDF, 3 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/010409 002/Bar zverejnené dňa 27.02.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/010407 002/Bar zverejnené dňa 27.02.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004599 005/Han zverejnené dňa 26.02.2019 (PDF, 11 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/013023 002/Kri zverejnené dňa 25.02.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005628 003/Bar zverejnené dňa 21.02.2019 (PDF, 7 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005732  003/Kri zverejnené dňa 08.02.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004598_008/Han zverejnené dňa 06.02.2019 (PDF, 4 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005981_003/Kri zverejnené dňa 05.02.2019 (PDF, 7 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/002588_011/Ros zverejnené dňa 05.02.2019 (PDF, 12 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004223_004/Han zverejnené dňa 23.01.2019 (PDF, 9 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004940_003/Bar zverejnené dňa 23.01.2019 (PDF, 3 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/004599_004/Han zverejnené dňa 21.01.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005981_002/Kri zverejnené dňa 18.01.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/003634_005/Bra(Kri) zverejnené dňa 18.01.2019 (PDF, 13 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005974_003/Buc zverejnené dňa 17.01.2019 (PDF, 3 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/005628_002/Bar zverejnené dňa 11.01.2019 (PDF, 2 MB)

OU-ZA-OSZP3-2019/002697_009/Bar zverejnené dňa 09.01.2019 (PDF, 3 MB)

OU-ZA-OSZP3-2018/035494_007/Han zverejnené dňa 08.01.2019 (PDF, 12 MB)