Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

Verejná vyhláška

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky

 

--------------2020--------------

22.10.2020

OU-DS-OSZP-2020_009666-011 Sza (PDF, 2 MB)

16.10.2020

OU-DS-OSZP-2020-0003613-014 SEB (PDF, 1 MB)

05.10.2020

OU-DS-OSZP-2020/016688-005 OLL (PDF, 1 MB)

23.09.2020

OU-DS-OSZP-2019-018181 Seb (PDF, 3 MB)

21.09.2020

OU-DS-OSZP-2020_011139_006 Sza (PDF, 235 kB)

02.09.2020

OU-DS-OSZP-2020-018764-002 VAR (PDF, 1 MB)

28.08.2020

OU-DS-OSZP-2020-004322-010 Seb (PDF, 1 MB)

24.08.2020

OSZP-DS-0036936-2020 CSE (PDF, 2 MB)

24.06.2020

OU-DS-OSZP-2020-010906-06 CSE (PDF, 858 kB)

18.06.2020

OU-DS-OSZP-2020-004441-007 SEB (PDF, 1 MB)

17.06.2020

OU-DS-OSZP-2020-011975-006 SEB (PDF, 2 MB)

15.06.2020

OU-DS-OSZP-2020-003613-008 SEB (PDF, 921 kB)

14.05.2020

OU-DS-OSZP-2019-014661 SEB (PDF, 4 MB)


05.05.2020

OU-DS-OSZP-2020-011975-002 SEB (PDF, 1 MB)

28.04.2020

Upovedomenie 1 CAF (PDF, 463 kB)

Upovedomenie 2 CAF (PDF, 518 kB)

Upovedomenie 3 CAF (PDF, 464 kB)

27.04.2020

OU-DS-OSZP-2019-018429 SEB (PDF, 687 kB)

14.04.2020

OU-DS-OSZP-2020/004587-003 Var (PDF, 1 MB)

08.04.2020

OU-DS-OSZP-2020-00010688-002 VAR (PDF, 998 kB)

13.03.2020

OU-DS-OSZP-2020/00010208-002 Var (PDF, 1 MB)

05.03.2020

OU-DS-OSZP-2019-008337-002 Seb (PDF, 713 kB)

26.02.2020

OU-DS-OSZP-2020-008636-002 Var  (DOCX, 70 kB)     
                            
OU-DS-OSZP-2020-008637-002 Var (DOCX, 69 kB)   

OU-DS-OSZP-2020-007393-002 Var (DOCX, 67 kB)                                                                 

19.02.2020

OU-DS-OSZP-2020-003903-007 Seb (PDF, 832 kB)

05.02.2020

OU-DS-OSZP-2020-0077839 Caf (PDF, 184 kB)

OU-DS-OSZP-2020-0077839 Caf priloha (PDF, 4 MB)

OU-DS-OSZP-2020/007841 Caf (PDF, 183 kB)

OU-DS-OSZP-2020/0077840 Caf (PDF, 184 kB)

OU-DS-OSZP-2020/0077840 Caf priloha (PDF, 4 MB)

04.02.2020

OU-DS-OSZP-2020-007394 Caf (PDF, 185 kB)

OU-DS-OSZP-2020-007556 Caf (PDF, 177 kB)

03.02.2020

OU-DS-OSZP-2020/006749-002 Var  (PDF, 1 MB)

28.01.2020

OU-DS-OSZP-2020-004125-006 Seb (PDF, 857 kB)

23.01.2020

OU-DS-OSZP-2020-005962-002 Var (PDF, 1 MB)

22.01.2020

OU-DS-OSZP-2020/004137-002 Seb (PDF, 1 MB)

20.01.2020

OU-DS-OSZP-2020/004145-06 Crg (PDF, 2 MB)

10.01.2020

OU-DS-OSZP-2020/005661-02 Cse (PDF, 1 MB)

--------------2019--------------

11.12.2019

OU-DS-OSZP-2019/016763-005 Seb (PDF, 753 kB)

10.12.2019

OU-DS-OSZP-2019/014661-004 Seb (PDF, 731 kB)

04.12.2019

OU-DS-OSZP-2019-021886-004 Seb (PDF, 730 kB)

OU-DS-OSZP-2019-015514-005 Seb (PDF, 1 MB)

19.11.2019

OU-DS-OSZP-2019/021549-004 Cse (PDF, 1 MB)

30.07.2019

OU-DS-OSZP-2019/015514-002 Seb (PDF, 89 kB)

OU-DS-OSZP-2019/014546-005 Seb (PDF, 84 kB)

24.06.2019

OU-DS-OSZP-2019/012409-002 Seb (PDF, 91 kB)

04.06.2019

OU-DS-OSZP-2019/013042-002 Seb (PDF, 78 kB)

03.06.2019

OU-DS-OSZP-2019/013044 Seb (PDF, 106 kB)

OU-DS-OSZP-2019/013044-002 Seb (PDF, 103 kB)

OU-DS-OSZP-2019/013043-002 Seb (PDF, 74 kB)

28.05.2019

OU-DS-OSZP-2019/013715-02 Cse (PDF, 140 kB)

08.03.2019

OU-DS-OSZP-2019/004675-005 Seb (PDF, 766 kB)

11.02.2019

OU-DS-OSZP-2019/007581-001 (PDF, 147 kB)

OU-DS-OSZP-2019/004785-006 Sza (PDF, 136 kB)
OU-DS-OSZP-2019/002911-007 Sza (PDF, 611 kB)

OU-DS-OSZP-2019/004670-04 Cser (PDF, 620 kB)
OU-DS-OSZP-2019/004925-009 Sza (PDF, 213 kB)
OU-DS-OSZP-2019/006212-006 Sza (PDF, 120 kB)

OU-DS-OSZP-2019/004814-004 Sza (PDF, 105 kB)

--------------2018--------------

OU-DS-OSZP-2018/0049862 (PDF, 105 kB)

OU-DS-OSZP-2018/020097-005 Sza (PDF, 172 kB)

OU-DS-OSZP-2018/018954-05 (PDF, 817 kB)

OU-DS-OSZP-2018/012724-006 Sza (PDF, 122 kB)

OU-DS-OSZP-2018/007824-011 Seb (PDF, 85 kB)

OU-DS - OSZP-2018/ 007578-020 (PDF, 1 MB) + situacia (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2018/020097-002 Sza (PDF, 132 kB)

OU-DS-OSZP-2018/019748-002 Seb (PDF, 73 kB)

OU-DS-OSZP-2018/007578-014 Sza (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2018/014661-002 Seb (PDF, 77 kB)

OU-DS-OSZP-2018/010404-007 Seb (PDF, 673 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001967-010 Sza (PDF, 85 kB)

OU-DS-OSZP-2018/014683-002 Sza (PDF, 127 kB)

Oznámenie k OU-DS-OSZP-2018/000576-019 (DOCX, 13 kB)

OU-DS-OSZP-2018/000569-012 OLL (PDF, 833 kB)

OU-DS-OSZP-2018/007826-008 OLL (PDF, 578 kB)

OU-DS-OSZP-2018/002822 (PDF, 66 kB)

OU-DS-OSZP-2018/ 000576-019 Sza (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2018/000576-019 Sza (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2018/000676-011 Seb (PDF, 92 kB)

OU-DS-OSZP-2018/007826-006 OLL (PDF, 103 kB)

OU-DS-OSZP-2018/006834-010 OLL (PDF, 337 kB)

OU-DS-OSZP-2018/000569-009 OLL (PDF, 137 kB)

OU-DS-OSZP-2018/004388-004 Seb (PDF, 92 kB)

OU-DS-OSZP-2018/10404-002 Seb (PDF, 77 kB)

OU-DS-OSZP-2017/005826-004 Seb (PDF, 134 kB)

OU-DS-OSZP-2018/007567-004 Sza (PDF, 438 kB)

OU-DS-OSZP-2018/003006-007 Seb (PDF, 810 kB)

OU-DS-OSZP-2018/009413-002 Seb (PDF, 113 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001946-006 OLL (PDF, 585 kB)

Oznámenie OLL (DOCX, 14 kB)

OU-DS-OSZP-2018/007567-002 Sza (PDF, 191 kB)

OU-DS-OSZP-2018/000676-008 Seb (PDF, 86 kB)

OU-DS-OSZP-2018/006834-002 OLL (PDF, 124 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001946-004 OLL (PDF, 107 kB)

OU-DS-OSZP-2018/002992-005 OLL (PDF, 158 kB)

OU-DS-OSZP-2018/005775-001 (PDF, 176 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001451-006 Sza (PDF, 720 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016289 Sza (PDF, 60 kB)

OU-DS-OSZP-2018/003505-002 seb (PDF, 81 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001392-03 (PDF, 734 kB)

OU-DS-OSZP-2018/002446-003 Sza (PDF, 192 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001451-004 Sza (PDF, 109 kB)

OU-DS-OSZP-2018/002992-002 OLL (PDF, 120 kB)

Oznámenie OLL (DOCX, 13 kB)

OU-DS-OSZP-2017/019917 Sza (PDF, 147 kB)

OU-DS-OSZP-2018/002446-002 Sza (PDF, 147 kB)

OU-DS-OSZP-2017/019234 Sza (PDF, 80 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001511-005 Sza (PDF, 673 kB)

OU-DS-OSZP-2018/001433-004 OLL (PDF, 180 kB)

OU-DS-OSZP-2017/019234 Sza (PDF, 67 kB)

OU-DS-OSZP-2017/019122-02 (PDF, 137 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016737-006 OLL (PDF, 662 kB)

OU-DS-OSZP-2017/014103-006 Sza (PDF, 497 kB)

OU-DS-OSZP-2017/013693-008 OLL (PDF, 477 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016562-03 (PDF, 233 kB)

OU-DS-OSZP-2017/011797-009 OLL (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2017/017941-003 Sza (PDF, 144 kB)

OU-DS-OSZP-2017/017353-002 Sza (PDF, 120 kB)

OU-DS-OSZP-2017/018660-003 OLL (PDF, 123 kB)

OU-DS-OSZP-2017/012603-07 (PDF, 810 kB)

OU-DS-OSZP-2017/014517-009 Sza (PDF, 395 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016522 OLL (PDF, 299 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016737-004 OLL (PDF, 592 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016526 OLL (PDF, 890 kB)

OU-DS-OSZP-2017/016562-02 (PDF, 132 kB)

OU-DS-OSZP-2017/014103-004 Sza (PDF, 969 kB)

OU-DS-OSZP-2017/013257-007 Seb (PDF, 626 kB)

OU-DS-OSZP-2017/011797-007 OLL (PDF, 112 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby (PDF, 89 kB)

Návrh na KK - OU-DS-OSZP-2017/014517 (PDF, 157 kB)

OU-DS-OSZP-2017/013257-002 Seb (PDF, 541 kB)

Oznámenie k OU-DS-OSZP-2017/00696-015 (PDF, 66 kB)

OU-DS-OSZP-2017/000685-009 Seb (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2017/012603-02 crg (PDF, 322 kB)

OU-DS-OSZP-2017/012603 crg (PDF, 224 kB)

OU-DS-OSZP-2017/008464-009 Seb (PDF, 594 kB)

OU-DS-OSZP-2017/011797 OLL (PDF, 930 kB)

OU-DS-OSZP-2017/000696-015 Sza (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2017/000685-007 Seb (PDF, 821 kB)

OU-DS-OSZP-2017/005075-004 Sza (PDF, 1 MB)

Žiadosť o stavebné povolenie 3097_0001 (PDF, 61 kB)

OU-DS-OSZP-2017/008464-002 Seb (PDF, 462 kB)

OU-DS-OSZP-2017/003178-003 Seb (PDF, 594 kB)

OU-DS-OSZP-2017/005075-002 Sza (PDF, 394 kB)

OU-DS-OSZP-2017/003738-002 Sza (PDF, 312 kB)

OU-DS-OSZP-2017/000581-007 Seb (PDF, 4 MB)

OU-DS-OSZP-2017/001362-004 Sza (PDF, 465 kB)

OU-DS-OSZP-2016/016414-005 OLL (PDF, 373 kB)

OU-DS-OSZP-2016/015837-005 Seb (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2016/018903-002 Sza (PDF, 253 kB)

OU-DS-OSZP-2016/017600-002 Sza (PDF, 341 kB)

OU-DS-OSZP-2016/015070-004 Sza (PDF, 963 kB)

OU-DS-OSZP-2016/013834-006 Seb (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2016/016414-002 OLL (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2016/016315-002 Sza (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2016/015070-003 Sza (PDF, 828 kB)

OU-DS-OSZP-2016/015283-001 Sza (PDF, 342 kB)

OU-DS-OSZP-2016/013834-002 Seb (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2016/001195-007 Seb (PDF, 820 kB)

OU-DS-OSZP-2016/007546-6 (PDF, 840 kB)

OU-DS-OSZP-2016/007544-14 (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2016/007709-004 Seb (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2016/006794-007 Seb (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2016/006108-004 OLL (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2016/007546-02 (PDF, 131 kB)

OU-DS-OSZP-2016/007544-02 (PDF, 251 kB)

OU-DS-OSZP-2016/000716-011 Sza (PDF, 738 kB)

OU-DS-OSZP-2016/006434-002 Sza (PDF, 278 kB)

OU-DS-OSZP-2016/006794-002 Seb
(PDF, 916 kB)

OU-DS-OSZP-2016/006108-002 OLL
(PDF, 5 MB)

OU-DS-OSZP-2016/003527-002 Sza (PDF, 333 kB)

OU-DS-OSZP-2016/005983-002 Seb (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2016/005982-002 Seb (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2016/001359-012 (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2016/001763-003_Sza (PDF, 371 kB)

OU-DS-OSZP-2016/001169-007-Sza (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2016/000682-10 (PDF, 783 kB)

OU-DS-OSZP-2016/001228  (PDF, 400 kB)

OU-DS-OSZP-2015/000829-011 Sza   (PDF, 239 kB) 

OU-DS-OSZP-2015/010320-006 Sza  (PDF, 853 kB) 

OU-DS-OSZP-2015/002491-011 OLL (PDF, 4 MB)

OU-DS-OSZP-2015/008033-007 OLL (PDF, 1 MB)

OU-DS-OSZP-2015/013975-002 Seb (PDF, 4 MB)

OU-DS-OSZP-2015/011623-002 Seb (PDF, 4 MB)

OU-DS-OSZP-2015/006643-005 Sza (PDF, 350 kB)

OU-DS-OSZP-2015/000031-006 Sza
(PDF, 280 kB)

OU-DS-OSZP-2015/010320-010 Sza (PDF, 5 MB)

OU-DS-OSZP-2015/000829-015 Sza (PDF, 3 MB)

OU-DS-OSZP-2015/014196-002 Seb (PDF, 191 kB)

OU-DS-OSZP-2015/000031-008 Sza (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2015/016194-002 Sza (PDF, 335 kB)

OU-DS-OSZP-2015/002491-013 Sza (PDF, 2 MB)

OU-DS-OSZP-2015/0044453 (PDF, 337 kB)

OU-DS-OSZP-2015/016912-002 Sza (PDF, 333 kB)

OU-DS-OSZP-2015/015880-03 (PDF, 314 kB)

OU-DS-OSZP-2015/017179-002 Sza
(PDF, 352 kB)
OU-DS-OSZP-2015/017595-005-Sza
(PDF, 289 kB)

OU-DS-OSZP-2015/010320-011 Sza
(PDF, 426 kB)

OU-DS-OSZP-2014/00020-008 OLL (PDF, 346 kB)