Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Stavebné konanie - stavba Lubeník rekonštrukcia kanalizácie- predĺženie platnosti stavebného povolenia, zmena stavby (370,7 kB) pdf
Kolaudácia - SO 01 NN prípojka a SO 02 napojenie odberného elektrického zariadenia Muránska Dlhá Lúka (362,7 kB) pdf
IBV Starňa, Tornaľa, povolenie vodných stavieb a osobitného užívania vôd (962,9 kB) pdf
Zmena osobitného užívania vôd R2 (I50) Tornaľa (1,1 MB) pdf
Vodoprávne konanie SO 02 Inžinierske siete IBV Starňa, Tornaľa (1,6 MB) pdf
Oznámenie vodoprávneho konania- povolenie na osobitné užívanie vôd v rámci stavby R2(I/50) Tornaľa - preložka (298,6 kB) pdf
Správne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu (2,1 MB) pdf
Oznámenie vodoprávneho konania Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne (3,1 MB) pdf
Kolaudácia - Otročok - vodovod, vetva A, B, C v k. ú. Otročok (267,6 kB) pdf
Rozhodnutie - Revúca, lok. Za Laca.pdf (5,6 MB) pdf
Oznámenie kolaudácia - Chyžné - Revúcka Lehota, stavebné úpravy vodovodného potrubia (198,4 kB) pdf
Oznámenie kolaudácia - Revúcka Lehota Za humnami - rozšírenie vodovodu (183,5 kB) pdf
Zmena vodnej stavby - Plážové kúpalisko Tornaľa (185,9 kB) pdf
Povolenie - Jelšava vodozádržné opatrenia - časť 1 (514,4 kB) pdf
Povolenie - Jelšava vodozádržné opatrenia - časť 2 (718,7 kB) pdf
Povolenie - Jelšava vodozádržné opatrenia - časť 3 (577,0 kB) pdf
Rozhodnutie zmena vodných stavieb v rámci prestavby Plážového kúpaliska v Tornali (1,7 MB) pdf
Kolaudácia, Revúcka Lehota Za humnami - rozšírenie vodovodu (340,7 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie Chyžné - Revúcka Lehota stavebné úpravy zásobného potrubia a rozvodnej siete (4,3 MB) pdf