Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

 

16.10.2019

Rozhodnutie V_6375_2019 (PDF, 774 kB)

Rozhodnutie V_7727_2019 (PDF, 962 kB)

Rozhodnutie V_7935_2019 (PDF, 789 kB)

11.10.2019

Rozhodnutie V_7060_2019_01 (PDF, 1 MB)

09.10.2019

Rozhodnutie V_6856_2019 (PDF, 793 kB)

Rozhodnutie V_7082_2019_01 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_7295_2019 (PDF, 774 kB)

Rozhodnutie V_7296_2019 (PDF, 721 kB)

08.10.2019

Rozhodnutie V_7005_2019_01 (PDF, 1 MB)

 

  

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]