Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

 

17.01.2020

Rozhodnutie V_10122_2019_01 (PDF, 1 MB)

14.01.2020

Rozhodnutie V_7082_2019 (PDF, 792 kB)

10.01.2020

Rozhodnutie V_1737_2019_02 (PDF, 3 MB)

09.01.2020

Rozhodnutie V_9680_2019 (PDF, 878 kB)

Rozhodnutie V_9756_2019 (PDF, 667 kB)

07.01.2020

Rozhodnutie V_9601_2019_01 (PDF, 1 MB)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]