Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

 

08.08.2019

Rozhodnutie V_5381_2019_01 (PDF, 1 MB)

07.08.2019

Rozhodnutie Z_4708_2019.pdf (PDF, 590 kB)

06.08.2019

Rozhodnutie V_4750_2019
(PDF, 700 kB)
Rozhodnutie V_5030_2019 (PDF, 842 kB)

Rozhodnutie V_5081_2019
(PDF, 709 kB)
Rozhodnutie V_5083_2019
(PDF, 745 kB)
Rozhodnutie V_5332_2019_01 (PDF, 1 MB)

30.07.2019

Rozhodnutie V_3029_2019
(PDF, 786 kB)
Rozhodnutie V_5029_2019 (PDF, 789 kB)

Rozhodnutie V_5686_2019 (PDF, 2 MB)

 

26.07.2019

Rozhodnutie V_5094_2019_01 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_5095_2019_01 (PDF, 1 MB)

25.07.2019

Rozhodnutie V_3760_2019_02 (PDF, 1 MB) 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]