Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Verejné vyhlášky

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Verejné vyhlášky

 Okresný úrad Dunajská Streda na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona
a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Dunajská Streda ,
katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.
Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu,
katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 

07.08.2020

Rozhodnutie V_5799_2020 (PDF, 1 MB)

04.08.2020

Rozhodnutie V_4351_2020 (PDF, 884 kB)

Rozhodnutie V_4671_2020 (PDF, 790 kB)

Rozhodnutie V_4678_2020 (PDF, 759 kB)

Rozhodnutie  V_4681_2020 (PDF, 742 kB)

Rozhodnutie V_4724_2020 (PDF, 921 kB)

Rozhodnutie V_4988_2020_01 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_5002_2020 (PDF, 783 kB)

03.08.2020

Rozhodnutie V_4960_2020_01 (PDF, 1 MB)

31.07.2020

Rozhodnutie V_4880_2020_01 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie V_4800_2020_01 (PDF, 1 MB)

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]