Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Cakov rozvod vody - upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vzhľadom na koronavírus (327,2 kB) pdf
Splašková kanalizácia koreňová ČOV a verejný vodovod (Rakytník) - stavebné povolenie (390,7 kB) pdf
Zrušenie ústneho konania Cakov - rozvod vody (222,8 kB) pdf
Cakov rozvod vody - oznámenie (226,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo ZK - Husiná - Hôrka - dobývanie kameňa (227,8 kB) pdf
Predĺženie kanal. Tisovec - Píla (181,8 kB) pdf
Tisovec – Losinec, vodovod a kanalizácia (174,9 kB) pdf
Povolenie na výrub stromov (181,5 kB) pdf
Oznámenie - Tisovec-Losinec predlženie (160,4 kB) pdf
Obytná zóna za Hypernovou (vodné stavby - HOMEVILLE) - predĺženie lehoty (248,2 kB) pdf
Oznámenie výrub drevín okr. Rimavská Sobota (389,3 kB) pdf
Výsledok vybavenia petície (302,5 kB) pdf
Rozvod vody Bátka - IV.etapa (Obec Bátka) (276,5 kB) pdf
Predlženie - kanalizácia Hajnáčka (169,8 kB) pdf
Obytná zóna za Hypernovou (HOMEVILLE s.r.o.) - vodné stavby - oznámenie (235,2 kB) pdf
Oznámenie - kanalizácia Hajnáčka - predlženie (162,8 kB) pdf
Rimavská Sobota - Bakta prívod vody a vodovod IV.etapa (Mesto Rim.Sobota) - oznámenie verejnou vyhláškou (277,4 kB) pdf
Splašková kanalizácia a ČOV Rumince - rozh. predĺženie lehoty na dokončenie stavby (237,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo ZK - Výstavba väzenského zariadenia v Rimavskej Sobote - časť Sabová (1,0 MB) pdf
ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek (vodné stavby) - ozn. verejnou vyhláškou (232,6 kB) pdf
DP Včelince - OZN o postúpení preskúmania rozhodnutia (317,2 kB) pdf
Obec Chanava - Kanalizácia Chanava - prerušenie konania (215,3 kB) pdf
Kanalizácia Chanava- predĺženie lehoty - ozn. (Obec Chanava) (231,2 kB) pdf
Predlženie platnosti SP - Tisovec, ul. Malinovského (311,4 kB) pdf
Rozhodnutie - Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II. (454,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu „Výsadba ovocného sadu orechov – DP Včelince, zriadenie kvapkovej závlahy (286,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia“ (318,7 kB) pdf
Projekt CHS Tisy v Tisovci (220,3 kB) pdf
Katalpa v Hnúšti (225,5 kB) pdf
Sekvojovec Mamutí na Dieliku (224,1 kB) pdf
Upovedomenie o začatí konania - k. ú. Babinec (151,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním stavby: „Bátka – rozvod vody – 3.etapa“ (276,6 kB) pdf
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre vodnú stavbu Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia (320,8 kB) pdf
Rozhodnutie orechový sad - verejná vyhláška (414,8 kB) pdf
Bátka – rozvod vidy – III. etapa výstavby (260,8 kB) pdf
Rozšírenie verejného vodovodu obce Rimavské Janovce časť Dolný Močiar, Etapa II (316,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti SP - Tisovec, ul. Malinovského - kanalizácia (179,4 kB) pdf