Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. júl 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vodné stavby Pstružné (4,2 MB) pdf
ČOV Muráň (1,4 MB) pdf
Zmena vodnej stavby Jelšava, ul. Mníšanská - rozšírenie kanalizácie (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška Nandrássyho Revúca (1,4 MB) pdf
VV - Jelšava, Mníšanská (1,7 MB) pdf
VV - Gemerská Ves (1,5 MB) pdf
Verejná vyhláška KR Nandrássyho Revúca (2,5 MB) pdf
ČOV Magnezitovce (1,5 MB) pdf
Gem. Ves - dočasné užívanie - rozhodnutie (4,8 MB) pdf
Kameňany 437 (1,4 MB) pdf
Kameňany 440 (1,4 MB) pdf
Magnezitovce - rozhodnutie (4,2 MB) pdf
Vodovodná prípojka pre ČOV - Kameňany (632,2 kB) pdf
Kanalizácia Kameňany - dočasné užívanie (6,7 MB) pdf
ČOV Muráň 0002 (4,6 MB) pdf
VV - Čistiareň odpadových vôd Magnezitovce (2,5 MB) pdf
ČOV Lubeník (3,3 MB) pdf
Vodná stavba Polina (722,6 kB) pdf
Vodná stavba, požiarna nádrž Drienok (1,3 MB) pdf
Polina - prípojka vody (1,0 MB) pdf
Zmena líniovej vodnej stavby - Sirk a Rákoš (860,4 kB) pdf
Zmena stavby - vodovod Licince, pred dokončením (1,9 MB) pdf
Zmena vodnej stavby - Sirk a Rákoš (1,1 MB) pdf
Vodovod Nandraž - oznámenie (850,6 kB) pdf
Stavebné povolenie - Požiarna nádrž Drieňok (4,8 MB) pdf
Vodojem Muránska Dlhá Lúka - rekonštrukcia NN prípojky (1,3 MB) pdf
Revúca - kanalizačný zberač E a E1 (1,6 MB) pdf
Mesto Revúca - mestská časť Revúčka, splašková kanalizácia (1,5 MB) pdf
Vodojem Muránska Dlhá Lúka - rekonštrukcia NN prípojky (5,8 MB) pdf
Zmena term. Otročok Vodovod (182,9 kB) pdf
Stavebné povolenie - vodovod Licince - prepojenie vodovodu (9,7 MB) pdf
2015 - rozhodnutie, kolaudácia - kanalizácia Revúca E a E1 (2,8 MB) pdf
2015 - rozhodnutie, kolaudácia - kanalizácia Revúca - m.č. Revúčka (3,0 MB) pdf
Otročok vodovod (3,3 MB) pdf
Lubeník - rekonštrukcia kanalizácie (1,3 MB) pdf
Rozšírenie verejného vodovodu (887,3 kB) pdf
Polina - chov rýb - prívod pitnej vody (895,5 kB) pdf
Polina - chov rýb - I. etapa (865,2 kB) pdf
Polina - chov rýb - II. etapa (871,9 kB) pdf
Magnezitovce ČOV kolaudácia (980,6 kB) pdf
Zmena vod. s. - Polina - Rozšírenie verejného vodovodu (1,1 MB) pdf
Zmena vod. s. - Polina - Prívod pitnej vody (1,1 MB) pdf
Zmena vod. s. - Polina - chov rýb - I. etapa (1,1 MB) pdf
Zmena vod. s. - Polina - chov rýb - II. etapa (1,1 MB) pdf
Lubeník kanalizácia (12,5 MB) pdf
VVS a.s., Košice - vodovod Licince (1,2 MB) pdf
Obec Licince - vodovod Licince (1,4 MB) pdf
ČOV Muráň 687-002 (1,1 MB) pdf
Magnezitovce ČOV - kolaudácia (2,4 MB) pdf
Oznámenie - zmena stavby Vodovod obce Kameňany, pred jej dokončením (3,7 MB) pdf
Kolaudácia, Licince vodovod I. (2,9 MB) pdf
Kolaudácia, Licince vodovod II. (3,2 MB) pdf
Vodovod Kameňany, zmena stavby pred jej dokončením (4,2 MB) pdf
Chyžné - Revúcka Lehota vodovod (183,4 kB) pdf
ČOV Predna Hora (856,4 kB) pdf
Zmena stavby - rekonštrukcia ČOV Predná Hora (6,0 MB) pdf
Eko-Land, zastavenie konania (1,4 MB) pdf
Zmena vodnej stavby Jelšava, ul. Mníšanská - rozšírenie kanalizácie (973,1 kB) pdf