Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Verejné vyhlášky

 OU-CA-PLO1-2020/008573-002 (PDF, 166 kB)

 Rekreačná chata na pozemku CKN 3705/1 v katastrálnom území Makov - oznámenie o začatí konania o zmene druhu pozemku