Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Rozhodnutia  |  Verejné vyhlášky a informácie  |  Zamestnanci

Verejné vyhlášky a informácie

Rozhodnutie o odvolaní, ktoré podal navrhovateľ Mgr. J.Repka, F.Ruppeldta 1283/3, Žilina, proti rozhodnutiu Mesta Žilina sp.zn. 13612/2018-14075/2019-OPM-BLE zo dňa 18.03.2019, zverejnené dňa 21.11.2019 (PDF, 8 MB)

Verejná vyhláška a rozhodnutie Vo-13/2019-Ko zo dňa 07.11.2019 (Ing. Jan Závodný, Ing. Lucie Píšťková), zverejnené dňa 11.11.2019 (PDF, 735 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná. Zverejnené dňa 30.10.2019 (PDF, 984 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Rajecko k.ú. Rajecká Lesná. Zverejnené dňa 30.10.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň k.ú. Teplička nad Váhom. Zverejnené dňa 30.10.2019 (PDF, 969 kB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Makov - Vysoká. Zverejnené dňa 28.8.2019 (PDF, 1 MB)

Výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Skalité-Čierne -Svrčinovec. Zverejnené dňa 14.6.2019 (PDF, 765 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Blatnica, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Turčianske Teplice, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Turček, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 3 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-západ, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 2 MB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-stred, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 926 kB)

Protokol o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a určení zásad pre vyhotovenie PSL pre lesný celok Krásno-východ, zverejnené dňa 30.05.2019 (PDF, 903 kB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Námestovo ( Stancik ), zverejnené dňa 10.5.2019 (PDF, 581 kB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Liptovská Osada - Biely Potok, zverejnené dňa 25.04.2019 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Turčianske Teplice a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 5.4.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č. Co-7/2019-Ma (p. Viera Gamanová) zverejnené 03.04.2019 (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie č. Xo-24/2018-Ma (p. Juraj Kužma) zverejnené 03.04.2019 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - východ a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - stred a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení pre LC Krásno - západ a pozvánka na jej prerokovanie, zverejnené 02.04.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie č. Co-1/2019-Ľu zo dňa 13.02.2019 (Ján Debnár, Štefan Hideg, Rudolf Hanusrichter, Mária Janusová). Zverejnené dňa: 25.03.2019 (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL  a  vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Demänová, zverejnené dňa 18.03.2019 (PDF, 5 MB)

Rozhodnutie o schválení návrhu PSL, vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Rakytov, zverejnené dňa 12.03.2019 (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň (Kuruc), zverejnené dňa 27.02.2019 (PDF, 2 MB)

Zisťovanie stavov zveri v poľovných oblastiach pre účely poľovníckeho plánovania v (PDF, 1 MB) sezóne 2019/2020 – určenie termínu a spôsobu, zverejnené dňa 05.02.2019 (PDF, 1 MB)

Dočasná úradná tabuľa Národného lesníckeho centra Zvolen - Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s platnosťou na roky 2020-2029  zverejnené dňa 30.01.2019 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny PSL pre LC Dubeň ( Kuruc )  zverejnené dňa 18.1.2019 (PDF, 1 MB)