Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Verejné vyhlášky a informácie

Verejné vyhlášky a informácie  |  Vzory žiadosti  |  Informácie
Verejné vyhlášky
OU-CA-OCDPK-2020/009921-005  (PDF, 189 kB)  Stavebné povolenie pre stavbu : Rekonštrukcia mostného objektu MO 2020-001 cez tok Predmieranka pred obcou Korňa

OU-CA-OCDPK-2020/010210-005  (PDF, 189 kB)

 Predlženie stavebného povolenia č. OU-CA-OCDPK-2018/010452 zo dňa 24.09.2018 pre stavbu: Rekonštrukcia mostného objektu ev.č.487017-001 Makov-príjazdná - SO 01 Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. III/487017-001 Makov - príjazdná, SO 03 úprava komunikácie III/487017