Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. január 2021, nedeľa
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2950
Fax 096164 2959

Mgr. Darina Mazúrová Melicherčíková

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2951

Ing. Gabriela Kovalčíková

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2953

Ing. Slavomíra Kršiaková - poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2952, mobil: 0908 978871

Ing. Nina Novotná

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2954

Mgr. Anna Orságová

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2954