Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VV - ozn. zmena Bánovo (109,7 kB) pdf
VV - kanal. Hnúšťa (264,9 kB) pdf
Kanalizácia ČOV Tornaľa (379,0 kB) pdf
Kolaudácia kanalizácia a skúšobná prevádzka ČOV Jesenské (180,8 kB) pdf
Agrofarma Mikulov - Rozvod vody - Mikulov (133,5 kB) pdf
Rimavská Sobota, ul. Mládeže - rekonštrukcia verejnej kanalizácie (StVS) (233,7 kB) pdf
Jesenské II. etapa kanalizácie (107,0 kB) pdf
Agrofarma Mikulov - Rozvod vody Mikulov VV (184,8 kB) pdf
Kolaudácia kanalizácia II. etapa Jesenské (110,0 kB) pdf
Kanalizácia Hnúšťa (129,3 kB) pdf
ozn. Kanal. Tisovec - Šifríka stoka B (111,5 kB) pdf
Kanalizácia Chanava (129,5 kB) pdf
zmena Bánovo (164,3 kB) pdf
Kanalizácia Chanava - predĺženie stavebného povolenia (164,2 kB) pdf
Kolaudácia kanal. Šifríka, Tisovec (160,0 kB) pdf
ozn. Klenovec dobudovanie vodovodu (157,0 kB) pdf
ozn. Kanal. Hajnáčka (164,1 kB) pdf
zastavenie Klenovec dobudovanie vodovodu (148,6 kB) pdf
ozn. kanalizácia Lukovištia (159,1 kB) pdf
Kanalizácia Hajnáčka (453,1 kB) pdf
Odvedenie vôd z povrchového odtoku v obci Chrámec - VV (161,5 kB) pdf
Dažďová kanalizácia Lukovištia (223,6 kB) pdf
Odvedenie vôd z povrchového odtoku Chrámec (305,0 kB) pdf
zmena vodovod Širkovce (154,6 kB) pdf
Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba, predlženie (159,1 kB) pdf
Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba - zmena (163,6 kB) pdf
Splašková kanalizácia a ČOV Rumince (164,6 kB) pdf
Ochrana potrubí PS - sanácia svahu v lokalite Bakta - západ (163,1 kB) pdf
Aglomerácia ČOV Tornaľa - zmena stavby pred jej dokončením (176,4 kB) pdf
Skrutek - výrub oznámenie 2015 verejná vyhláška (255,5 kB) pdf
Ochrana potrubí PS - Sanácia svahu Bakta (eustream) (272,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rim. Janovce (148,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - Jesenské (150,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Večelkov (149,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rim. Sobota (257,0 kB) pdf
Obytná zóna za Hypernovou RS - v.v. - (HOMEVILLE s.r.o.) (168,8 kB) pdf
Dažďová kanalizácia Lenartovce - Revitalizácia chodníkov a dažďovej kanalizácie - v.v. (164,8 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-RS KN 890-2,890-6 (228,6 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-RS KN 4211-1,4211-2 (229,6 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-Ožďany (151,9 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-Večelkov (148,8 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-Abovce (231,4 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-Rimavská Sec (229,0 kB) pdf
Upovedomenie o začatí konania podľa zákona č. 223-2001 o odpadoch - Zacharovce (249,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Hnúšťa (584,8 kB) pdf
Rozhodnutie o nezistení osoby-Zacharovce (229,5 kB) pdf
Zmena stavby - Aglomerácia a ČOV Tornaľa (306,3 kB) pdf
Bátka - rozvod vody (165,4 kB) pdf
Ozn. predlž. kanalizácie Budikovany Drienčany (158,3 kB) pdf
Zmena stavby - Dažďová kanalizácia Lenartovce (291,7 kB) pdf
Predlženie kanalizácie Drienčany (160,2 kB) pdf