Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Kolaudácia časti vodovodu Otročok - vetva A, vodovodné prípojky (3,7 MB) pdf
2018 výrub Agrodružstvo (1,1 MB) pdf
Revúca - inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou - kanalizácia (2,8 MB) pdf
Inžinierske siete pre IBV Za nemocnicou, Revúca - II. etapa, vodovodné rozvody (2,9 MB) pdf
Lubeník, rekonštrukcia kanalizácie - zmena rozhodnutia (3,3 MB) pdf
IBV Za nemocnicou, Revúca - II. etapa, vodovodné rozvody (3,9 MB) pdf
IBV Za nemocnicou Revúca - kanalizácia (3,6 MB) pdf
Lubeník rekonštrukcia kanalizácie - zmena stavby (341,8 kB) pdf
Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Gemerská Ves (6,7 MB) pdf
Revúcka Lehota - zmena vodnej stavby pred jej dokončením (5,6 MB) pdf
Oznámenie o povolení stavby „SO 02 - Závlahová sústava, kopaná studňa , NN rozvod pre závlahovú sústavu“ v k. ú. Tornaľa (183,4 kB) pdf
Osobitné užívanie vôd v rámci „R2(I50) Tornaľa - preložka“ (5,7 MB) pdf
Povolenie zmeny stavby - Vodovodný rad lokality Za humnami a Na hrbe, Revúcka Lehota (6,7 MB) pdf
Zámer vyhlásiť Chránené stromy v Revúcej pri štátnej ceste - oznámenie (195,5 kB) pdf
Projekt ochrany chránených stromov Lipy v Revúcej pri štátnej ceste (2,0 MB) pdf
Povolenie stavby - SO 02 - Závlahová sústava, kopaná studňa, NN rozvod pre závlahovú sústavu (280,0 kB) pdf
Výrub drevín v k.ú. Kameňany, VSE, a.s. Košice (262,7 kB) pdf
Kolaudácia - kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Gemerská Ves (6,3 MB) pdf
Stavebné povolenie SO 02 - Závlahová sústava, kopaná studňa, NN rozvod pre závlahovú sústavu Tornaľa (5,9 MB) pdf
Predĺženie verejného vodovodu v obci Ratková (1,9 MB) pdf
Osobitné užívanie vôd - R2(I50) Tornaľa preložka (7,0 MB) pdf
Kameňany - výrub drevín , pobrežné pozemky tokov (2,8 MB) pdf
Oznámenie - kolaudácia stavby „Vodovod v obci Otročok A vetva 47,27m a vet. „B,C“ v dĺžke 448,71m (2,1 MB) pdf