Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

verejné vyhlášky

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky  |  Zamestnanci

V_6756_2019_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 30.09.2020 (PDF, 2 MB)

V_7649_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 30.09.2020 (PDF, 652 kB)

V_7422_2020_Rozhodnutie o prerušení konania, zverejnené dňa 30.09.2020 (PDF, 834 kB)

V_1926_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 30.09.2020 (PDF, 584 kB)

V_4994_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 25.09.2020 (PDF, 544 kB)

V_6949_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 25.09.2020 (PDF, 548 kB)

V_2261_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 25.09.2020 (PDF, 668 kB)

V_7330_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 25.09.2020 (PDF, 583 kB)

V_9686_2019_Rozhodnutie o prerušení vkladu, zverejnené dňa 25.09.2020 (L.Ďuraj, A.Haluzová, M.Balli) (PDF, 1 MB)

X 230/2020 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 21.09.2020 (PDF, 2 MB)

V_6553_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 17.09.2020 (PDF, 519 kB)

V_4643_2020_Rozhodnutie o prerušení konania, zverejnené dňa 17.09.2020 (PDF, 866 kB)

V 6286_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16.09.2020 (PDF, 537 kB)

V 6298_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16.09.2020 (PDF, 643 kB)

V_6140_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 16.09.2020 (PDF, 762 kB)

V_8015_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09.09.2020.(J.Baláž, Z.Neuwirthová, L.Baláž) (PDF, 807 kB)

V_7077_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09.09.2020 (PDF, 634 kB)

V_6960_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09.09.2020 (PDF, 632 kB)

V_3562_2020_Rozhodnutie o prerušení konania, zverejnené dňa 09.09.2020 (PDF, 801 kB)

V_6778_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 07.09.2020 (PDF, 754 kB)

V_6115_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 07.09.2020 (PDF, 669 kB)

X 400/2019 Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, zverejnené dňa 03.09.2020 (PDF, 2 MB)

X 185/2020 Rozhodnutie, zverejnené dňa 20.08.2020 (PDF, 1 MB)

V_1640_2020_Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 14.08.2020 (PDF, 610 kB)

V-880/2020 oznámenie a rozhodnutie o vklade, zverejnené 17.07.2020 (PDF, 401 kB)

X 185/2020 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 20.07.2020 (PDF, 926 kB)

X 54/2020 Rozhodnutie, zverejnené dňa 15.07.2020 (PDF, 3 MB)

ROEP TE C 126/2019_Rozhodnutie o zmene údajov registra evidencie pozemkov v k. ú. Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 28.04.2020 (PDF, 1 MB)

V_9905_2019 Rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené 20.01.2020 (PDF, 976 kB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_5, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_4, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_3, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_2, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

ROEP TC 287_2015_Rozhodnutie_1, zverejnenie dňa 20.11.2019 (PDF, 5 MB)

X 32/2019 rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, zverejnené 23.10.2019 (PDF, 1 MB)

V_6533/2019_ rozhodnutie o povolení vkladu, zverejnené dňa 09.09.2019 (PDF, 142 kB)

X_37_2019_Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte, zverejnené dňa 12. 07. 2019 (PDF, 1 MB)

ROEP VA C 68/2019 Upovedomenie o začatí konania zo dňa 03. 06. 2019 (PDF, 1 MB)

X 37/2019 Upovedomenie o začatí konania zo dňa 29.01.2019 (PDF, 1 MB)

X 307/2018 Rozhodnutie zo dňa 16.01.2019 (PDF, 2 MB)

ROEP KP C 17/2019 Rozhodnutie zo dňa 06.05.2019 (PDF, 2 MB)

X-6/2019 Rozhodnutie (PDF, 2 MB)

X-141/2019 Rozhodnutie o oprave chyby v KO, zverejnené dňa 15.05.2019 (PDF, 6 MB)

ROEP KP C 9/2019 Upovedomenie o začatí konania o zmene údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v k. ú. Kamenná Poruba, zo dňa 11.03.2019 (PDF, 995 kB)

Rozhodnutie č. Co-1/2019-Ľu zo dňa 13.02.2019 (Ján Debnár, Štefan Hideg, Rudolf Hanusrichter, Mária Janusová). Zverejnené dňa: 25.03.2019 (PDF, 3 MB)

ROEP TE C 33/2019_rozhodnutie (PDF, 2 MB)

X-6/2019 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 20.3.2019 (PDF, 728 kB)

X 32/2019 Upovedomenie o začatí katastrálneho konania, zverejnené dňa 18.03.2019 (PDF, 631 kB)

C – 84/2016 Upovedomenie o začatí konania podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z., zverejnené dňa 03.01.2019 (PDF, 198 kB)