Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 

VERIFIKAČNÁ KOMISIA

VERIFIKAČNÁ KOMISIA

Verifikačná komisia vykoná verifikáciu škôd a nákladov na záchranné práce spôsobené účinkami mimoriadnych udalostí a povodňové záchranné práce na základe predložených dokladov obcí  územného obvodu (mesta Košice) a škôd na majetku štátu (OÚ).

P. č.   Funkcia v komisii   Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  predseda  Ing. Dávid MRUKVIA  vedúci odboru krízového riadenia,
 OÚ Košice, Komenského 52, 041 26  Košice 
  2.  člen  Ing. Ján PLAČKO  vedúci oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  3.  člen  Ing. Mária BODNÁROVÁ  samostatný radca oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  4.  člen  Ing. Ivan UHLIARIK  odborný radca oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  5.  člen  PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ   odborný radca oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  6.  člen  Ing. Mariana CVERŇÁKOVÁ  Centrum podpory Košice,
 oddelenie rozpočtu

Posledná úprava: 21. 6. 2016, 08:02, Ing. Ján PLAČKO