Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

VI. ročník výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

Okresný úrad Sobrance vyhlásil VI. ročník výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany".

Téma pre tento ročník znie: „Veď aj ja som záchranár".

Na priblíženie témy: Pomoc kamarátovi, členovi rodiny, neznámej osobe pri úraze, pomoc pri hasení požiaru, oznámenie požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti (zranený človek, dopravná havária a pod.) na linku 112 alebo i inej dospelej osobe, pomoc zvieratku (zranenému alebo uviaznutému, pomoc pri prácach na odstraňovaní škôd po povodniach, víchrici, zážitky zo Súťaže mladých záchranárov CO, súťaží s tematikou poskytovania prvej pomoci alebo z didaktických hier, či účelového cvičenia. Môže to byť aj sprostredkovaná skúsenosť žiaka z rozprávania, čítania, médií.

Základné dokumenty súťaže sú k dispozícii na portáli www.minv, na stránke Okresného úradu Sobrance v sekcii odbor krízového riadenia záložka „Súťaže CO pre školy.“ Vyhlásenie súťaže je zverejnené na stránke Okresného úradu Sobrance a Propozície sobranského okresného kola boli zaslané e-mailom materským školám, základným školám a špeciálnym školám v územnom obvode okresu Sobrance.

Prajeme veľa tvorivých nápadov a tešíme sa na práce Vašich detí a žiakov.

                                                                             

                                                                                                          organizátor sobranského okresného kola