Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

VII. ročník výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA
VII. ročníka výtvarnej súťaže
„OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY“

Do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ pre školský rok 2019/2020, ktorú vyhlásila sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Okresným úradom Sobrance, sa v tomto školskom roku zapojilo s 97 výtvarnými prácami celkom 14 škôl pôsobiacich v územnom obvode okresu Sobrance. Školami boli zastúpené všetky súťažné kategórie, ktoré Okresný úrad Sobrance vo svojich propozíciách vyhlásil.

Organizátor súťaže zriadil trojčlenná porotu, ktorej úlohou bolo v rámci vyhlásených kategórií vybrať podľa stanovených kritérií tri výtvarné práce, ktoré sa umiestnia na prvý troch miestach. Porota vyhodnocovala práce dňa 21.novembra 2019 a pri rozhodovaní brala do úvahy autorovu nápaditosť, spracovanie, použitú techniku, splnenie zadanej „témy“ a celkový dojem. Úloha to bola zložitá a všetci členovia poroty sa zhodli na tom, že deti a žiaci, ktorí sa svojimi výtvarnými prácami do súťaže zapojili zvládli zadanú tému veľmi dobre.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie ocenení malým i veľkým výtvarníkom sa uskutoční dňa 29. novembra 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sobranciach so začiatkom o 10. hodine.  Ceny do súťaže poskytla sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dokúpenie cien finančne podporila firma „Autodiely – Róbert Repka“ a za propagačné materiály ďakujeme aj štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky – odštepný závod Sobrance.

Zároveň chceme vysloviť poďakovanie všetkým deťom, žiakom a školám, ktoré svojimi prácami prispeli do tohtoročnej súťaže a veríme, že nám zachovajú priazeň aj v budúcom ročníku výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.“

1. miesto Materské školy - Patrik Škirda
1. miesto Špeciálne školy - Roman Adam
1. miesto Základné školy (I. stupeň) - Timea Bali-Jenčíková
1. miesto Základné školy (II. stupeň) - Nina Cipová
2. miesto Materské školy - Hana Marcinová
2. miesto Špeciálne školy - Katarína Adamová
2. miesto Základné školy (I. stupeň) - Emma Junová
2. miesto Základné školy (II. stupeň) - Emil Dzvoník
3. miesto Materské školy - Sebastián Michalič
3. miesto Špeciálne školy - Slavomír Murgáč
3. miesto Základné školy (I. stupeň) - Lusy Krivejová
3. miesto Základné školy (II. stupeň) - Dušan Bakala