Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2019, štvrtok
 

VII. ročník výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s okresnými úradmi vyhlásila

VII. ročník výtvarnej súťaže
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“

na tému:

„ZÁCHRANARI NA LÚKE, V LESE, V HORSKOM TERÉNE“

Poslaním súťaže je vykonávať osvetu civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom zapojenia detí materských škôl a žiakov základných a špeciálnych škôl.

Súťaž má postupový charakter:

  •  na okresnej úrovni s vyhodnotením okresného kola výtvarnej súťaže dňa 29.11.2019,
  •  na celoštátnej úrovni na národnom kole, ktorého organizátorom je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Okresný úrad Sobrance zaslal „Propozície okresného kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, vydaného dňa 23. septembra 2019 pre materské školy, základné školy a špeciálne základné školy so sídlom v územnom obvode okresu Sobrance. Propozície sú dostupné aj v dokumentoch na stiahnutie (viď nižšie)

Budeme radi, ak sa do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ zapoja aj deti a žiaci Vašej školy.