Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2020, nedeľa
 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 možno doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Košice do 11.10.2018.

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:

Okresný úrad Košice
prednosta
Komenského 52
041 26 Košice

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 je prednosta.ke@minv.sk.

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke https://www.minv.sk/?oso18-info2.