Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. júl 2020, piatok
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_SHDK_Poziarnicka1_Kosice_Ucitel_(03.07.2020) (219,1 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_UcitelVytvarnehoOdboru_(02.07.2020) (132,4 kB) pdf
VM_ZUS_Bernolakova26_Kosice_UcitelHryNaGitare_(02.07.2020) (132,3 kB) pdf
VM_SS_Dobsina_SpecialnyPedagog_(02.07.2020) (107,0 kB) pdf
VM_SS_Dobsina_Psycholog_(02.07.2020) (107,4 kB) pdf
VM_SS_Dobsina_Logoped_(02.07.2020) (107,2 kB) pdf
VM_G_Srobarova1_Kosice_Ucitel_ANJ_(02.07.2020) (570,8 kB) pdf
VM_G_SpisskaNovaVes_SkolskyPsycholog_(02.07.2020) (215,8 kB) pdf
VM_SI_Povazska 7_Kosice_Vychovavatel_(02.07.2020) (328,8 kB) pdf
VM_MS_Skultetyho23_Trebisov_Ucitel_(02.07.2020) (217,7 kB) pdf
VM_CPPPaP_Karpatska8_Kosice_Psycholog_(02.07.2020) (204,1 kB) pdf
VM_ZS_Komenskeho8_Trebisov_Ucitel_TECH_(01.07.2020) (405,1 kB) pdf
VM_ZUS_Smizany_(29.06.2020) (381,0 kB) pdf
VM_ZS_ParkAngelinum8_Kosice_SpecialnyPedagog_(29.06.2020) (387,4 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Ucitel_NEJ_skrUv_(29.06.2020) (368,7 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Ucitel_NEJ_(29.06.2020) (368,7 kB) pdf
VM_SOS_Ostrovskeho1_Kosice_Ucitel_ANJ_(29.06.2020) (369,5 kB) pdf
VM_G_ParkMladeze5_Kosice_Ucitel_TEV_(29.06.2020) (225,1 kB) pdf
VM_G_ParkMladeze5_Kosice_Ucitel_ANJ-DEJ_OBN_ETV_GEG_(29.06.2020) (405,1 kB) pdf
VM_G_Srobarova1_Kosice_UCITEL_DEJ_GEG_(26.06.2020) (572,9 kB) pdf
VM_SOS_Gemerska1_Kosice_Upratovacka_(26.06.2020) (705,1 kB) pdf
VM_ZUS_Smizany_Ucitel_SPEV_(25.06.2020) (381,0 kB) pdf
VM_SZS_Inzinierska7_Kosice_VeducaSkolskejJedalne_(25.06.2020) (395,6 kB) pdf
VM_OA_Polarna1_Kosice_VeducaSkolskejJedalne_(25.06.2020) (227,3 kB) pdf
VM_OA_Polarna1_Kosice_Upratovacka_(25.06.2020) (226,8 kB) pdf
VM_OA_Polarna1_Kosice_UCITEL_TEV_(25.06.2020) (228,8 kB) pdf
VM_ZSsMS_SNP_Krompachy_MAT_(24.06.2020) (202,9 kB) pdf
VM_ZSsMS_SNP_Krompachy_AJ_(24.06.2020) (205,5 kB) pdf
VM_SSOS_Postupimska37_Kosice_Ucitel_TSV_MAT_(24.06.2020) (133,6 kB) pdf
VM_SSOS_Postupimska37_Kosice_Ucitel_TSV_INF_(24.06.2020) (134,0 kB) pdf
VM_ZS_Bukovecka17_Kosice_Ucitel_SJL_NBV_OU_OS_(24.06.2020) (245,8 kB) pdf
VM_G_OpatovskaCesta7_Kosice_Ucitel_ANJ_NEJ_(23.06.2020) (234,2 kB) pdf
VM_ZS_Starozagorska8_Kosice_Ucitel_SJL-ANJ-TSV-MAT-FYZ_(23.06.2020) (270,2 kB) pdf
VM_SZS_Roznava_Ucitel_SLJ_(19.06.2020) (219,9 kB) pdf
VM_SZS_Roznava_Ucitel_ANJ_(19.06.2020) (220,1 kB) pdf
VM_CG_StefanaMisika_SpisskaNovaVes_Ucitel_MAT_INF_(18.06.2020) (391,1 kB) pdf
VM_SSOS_Postupimska37_Kosice_Ucitel_EKO_ANJ_(17.06.2020) (134,4 kB) pdf
VM_SI_Povazska7_Kosice_SkolskyPsycholog_(16.06.2020) (351,5 kB) pdf
VM_ZS_Poziarnicka3_Kosice_Ucitel_SkolskySpecialnyPedagog_(10.06.2020) (450,8 kB) pdf
VM_G_M.R.Stefanika_Kosice_Ucitel_TSV_(10.06.2020) (83,3 kB) pdf
VM_G_M.R.Stefanika_Kosice_Ucitel_FJL_(10.06.2020) (162,3 kB) pdf
VM_ZUS_Stoska159_Medzev_Ucitel_ZobcovaFlauta_(10.06.2020) (80,0 kB) pdf
VM_ZUS_Stoska159_Medzev_Ucitel_Klavir_(10.06.2020) (80,0 kB) pdf
VM_ZUS_Stoska159_Medzev_Ucitel_Gitara_(10.06.2020) (80,0 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova4_Kosice_UCITEL_ANJ_GEO_(09.06.2020) (383,7 kB) pdf
VM_SOSP_Sv.CyrilaAMetoda_Kosice_Ucitel_ANJ_(09.06.2020) (63,8 kB) pdf