Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Voľné miesta v školstve

Ponuka voľných pracovných miest pedagogických a odborných zamestnancov na školách a školských zariadeniach v košickom kraji.

Usmernenie pre zamestnávateľov:
Podľa § 11a zákon 317/2009 Z. z.  zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Informácia  obsahuje najmä názov a adresu zamestnávateľa, príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, zoznam požadovaných dokladov,  iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
Žiadosti o zverejnenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zasielajte na adresu: skolstvo.ke@minv.sk .

Po obsadení voľného miesta  zašlite na tú istú adresu žiadosť o stiahnutie z internetovej stránky.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že v ponuke Zamestnanie hľadajú zverejňujeme údaje  záujemcov o prácu, ktoré môžte využiť na kontaktovanie vyhovujúcich uchádzačov.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VM_SZS_Kukucinova40_Kosice_ZdravotnickyZachranar_(24.09.2020) (641,4 kB) pdf
VM_SZS_Kukucinova40_Kosice_Fyzioterapeut_(24.09.2020) (664,3 kB) pdf
VM_SZSsvAlzbety_Masiarska25_Ucitel_MAT_CHE_(24.09.2020) (332,3 kB) pdf
VM_SZSsvAlzbety_Masiarska25_Kosice_Kucharka_(24.09.2020) (296,1 kB) pdf
VM_SOStechnicka_Partizanska1_Michalovce _PracovnickaVPrevadzke_Upratovacka_(24.09.2020) (311,8 kB) pdf
VM_SOStechnicka_Partizanska1_Michalovce _PracovnickaVPrevadzke_PomocnaSilaVKuchyni_(24.09.2020) (312,8 kB) pdf
VM_CPPPaP_Karpatska8_Kosice_Psycholog_(24.09.2020) (199,7 kB) pdf
VM_CPPPaP_Karpatska8_Kosice_KarierovyPoradca_(24.09.2020) (199,7 kB) pdf
VM_SPSD_Hlavna113_Kosice_Upratovacka(22.09.2020) (703,1 kB) pdf
VM_SPSD_Hlavna113_Kosice_SpecialnyPedagog_(22.09.2020) (712,4 kB) pdf
VM_SPSD_Hlavna113_Kosice_SkolskyPsycholog_(22.09.2020) (712,2 kB) pdf
VM_MS_Turgenevova7_Kosice_Ucitel_(22.09.2020) (404,5 kB) pdf
VM_ZS_VelkaIda_SocialnyPedagog_(21.09.2020) (134,1 kB) pdf
VM_ZS_Kezmarska28_Kosice_SkolskyPsycholog_(21.09.2020) (438,3 kB) pdf
VM_ZS_Kazimir_Ucitel_1st_(21.09.2020) (395,0 kB) pdf
VM_SOSTaS_Prakovce_SocialnyPedagog_(17.09.2020) (241,6 kB) pdf
VM_SOSTaS_Prakovce_SkolskyPsycholog_(17.09.2020) (241,6 kB) pdf
VM_SOSIT_Ostrovskeho1_Kosice_Uctovnicka_(17.09.2020) (371,2 kB) pdf
VM_ZS_Zdoba_SocialnyPedagog_(16.09.2020) (78,7 kB) pdf
VM_ZS_Zdoba_SkolskySpecialnyPedagog_(16.09.2020) (78,8 kB) pdf
VM_ZS_Zdoba_AsistentUcitela_(16.09.2020) (81,0 kB) pdf
VM_ZS_Povazska12_Kosice_SkolskyPsycholog_(16.09.2020) (207,0 kB) pdf
VM_ZS_Povazska12_Kosice_SpecialnyPedagog_(16.09.2020) (207,5 kB) pdf
VM_ZS_Povazska12_Kosice_PedagogickyAsistent_(16.09.2020) (207,5 kB) pdf
VM_ZS_Povazska12_Kosice_Asistent_(16.09.2020) (207,5 kB) pdf
VM_ZS_Hroncova23_Kosice_Vychovavatel_SKD_(16.09.2020) (207,4 kB) pdf
VM_ZS_Bukovecka17_Kosice_(16.09.2020) (629,7 kB) pdf
VM_ZS_Druzicova_Kosice_VychovavatelSKD_(11.09.2020) (384,0 kB) pdf
VM_ZSsVJM_KralovskyChlmec_Vychovavatel_(11.09.2020) (926,3 kB) pdf
VM_GMRStefanika_LNovomestskeho4_Kosice_Ucitel_ETV_(11.09.2020) (83,6 kB) pdf
VM_ZS_VelkaIda_PedagogogickyAsistent_(10.09.2020) (388,0 kB) pdf
VM_SSI_Prakovce_Ucitel_(10.09.2020) (610,9 kB) pdf
VM_SPSD_Hlavna113_Kosice_Ucitel_MAT_INF_(10.09.2020) (299,1 kB) pdf
VM_SI_Medicka2_Kosice_SkolskyPsycholog_(10.09.2020) (269,9 kB) pdf
VM_ZS_Postupimska37_Kosice_Vychovavatelka_(09.09.2020) (387,9 kB) pdf
VM_ZS_MatejaLechkeho_UlicaJanaPavlaII1_Kosice_UcitelPreSekVzdel_NJ_SJaL_AJ_(3.9.2020) (328,8 kB) pdf
VM_SMS_Krosnianska6_Kosice_SkolskySpecialnyPedagog_(3.9.2020) (31,2 kB) pdf
VM_SMS_Krosnianska6_Kosice_PedagogickyAsistent_(3.9.2020) (31,8 kB) pdf
VM_MS_BlatneRemety27_Ucitel_(3.9.2020) (301,8 kB) pdf
VM_G_Srobarova1_Kosice_SekretarkaRiadSkoly_(3.9.2020) (265,8 kB) pdf
VM_ZS_VelkaIda1_Psycholog_SkolskyPsycholog_(3.9.2020) (219,1 kB) pdf
VM_ZS_ZNejedleho2_SpiskaNovaVes_Ucitel_BIO_CHEM_2stupen_(3.9.2020) (310,2 kB) pdf
VM_ZS_JSvermu6_Michalovce_VychovavatelSK_(3.9.2020) (298,2 kB) pdf
VM_ZS_JSvermu6_Michalovce_AsistentUcitela_SkolskyPsycholog_(3.9.2020) (263,9 kB) pdf
VM_ZS_L.Fullu_Maurerova21_Kosice_Ucitel_FYZ_INF_(02.09.2020) (215,7 kB) pdf
VM_RC_Bankov_Kosice_Ucitel_2st_(02.09.2020) (514,5 kB) pdf
VM_G_OpatovskaCesta7_Kosice_SkolskySpecialnyPedagog_(02.09.2020) (482,3 kB) pdf
VM_G_OpatovskaCesta7_Kosice_SkolskyPsycholog_(02.09.2020) (482,5 kB) pdf