Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. január 2023, pondelok
 

NP COVID MRK: Výberové konania - regionálni koordinátori

24. 03. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, hľadá vhodných kandidátov na pozíciu „regionálny koordinátor v rámci implementácie národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“. 

Názov služobného úradu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Organizačný útvar

Odbor implementácie projektov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia

dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

štátny radca - odborník

Odborná prax

Vyžaduje sa odborná prax v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Popis práce a miesto výkonu služby

Regionálny koordinátor zabezpečuje koordináciu v rámci národného projektu zameraného na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19. Metodicky usmerňuje terénnych asistentov COVID, poskytuje odbornú asistenciu a súčinnosť s krízovými poradnými tímami a ďalšími členmi riadiaceho tímu projektu za účelom napľňania cieľov projektu. Medzi ďalšie činnosti bude patriť facilitovanie komunikácie s relevantnými inštitúciami na lokálnej úrovni vo vzťahu k príprave a tvorbe lokálnych krízových plánov v prípade krízovej situácie v súvislosti s vypuknutím pandémie COVID-19.  

V každom z nižšie uvedených miest sa obsadzujú 2 pracovné pozície. Prihlásiť sa do výberových konaní je možné cez stránku www.open.slovensko.sk.  

NitraVK/2021/827 (prihlasovanie do 31.03.2021)

Rimavská SobotaVK/2021/850 (prihlasovanie do 01.04.2021)

Spišská Nová VesVK/2021/843 (prihlasovanie do 31.03.2021)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

Splnomocnenec

 Andrea Bučková 

Andrea Bučková
sa splnomocnenkyňou
vlády SR pre rómske komunity stala 1. apríla 2020. » viac informácií 

Fotogalérie