Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okresný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu robert.cervencik@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta  

08.07.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Šarišská Poruba 34, 082 12 Kapušany (PDF, 644 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Kunerade (PDF, 87 kB)

22.06.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca (PDF, 84 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Milošová u Prívary 477, 022 01 Čadca (PDF, 84 kB)

16.06.2020

Výberové konanie na riaditeľa školy – Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo (PDF, 263 kB)

11.06.2020

Výberové konanie na miesto funkcie riaditeľa Materskej školy, Zákopčie 888 (PDF, 445 kB)

10.06.2020

Výberové konanie na miesto funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Radoli (PDF, 122 kB)

08.06.2020

Výberové konanie na miesto funkcie riaditeľa Základnej školy Rudina (PDF, 130 kB)

26.05.2020

Výberové konanie na funkciu riaditeľ Základnej školy s materskou školou P.V.Rovnianka
v Dolnom Hričove, Školská 248, 013 41 Dolný Hričov
(PDF, 706 kB)

Opakované výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola Milana Rúfusa, Hlavná 227/189, 032 02 Závažná Poruba
(PDF, 554 kB)

20.05.2020

Výberové konanie na miesto riaditeľa Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina (PDF, 206 kB)

15.5.2020

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Slovenskom Pravne (PDF, 550 kB)

14.5.2020

Výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hlboké nad Váhom  (PDF, 38 kB)

13.5.2020

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľky: „Materská škola, Kalameny 4, 034 82 Kalameny (PDF, 504 kB)

11.5.2020

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: „Materská škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová“ (PDF, 331 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľky: „Materskej školy, Valaská Dubová 39, 036 96 Valaská Dubová“ (PDF, 59 kB)

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: „Základná škola s materskou školou, Liptovské Revúce 232, 034 74 Liptovské Revúce“ (PDF, 107 kB)

6.5.2020

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Hričovskom Podhradí (PDF, 629 kB)

5.5.2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, ul. Obchodná 112, Zbyňov (PDF, 47 kB)

  

 

 

Prácu hľadajú 

6.7.2020

Som absolventom KU a hľadám pracovné miesto učiteľa ZŠ / SŠ s aprobáciou geografia - dejepis v okrese ZA, prípadne KM, CA, MT, BY, PB. Mail: rene18vladar@gmail.com

2.7.2020

Ako pracujúca absolventka FF UMB si hľadám prácu učiteľky - ANJ a OBN (FIL.) v okolí ZA, KM, CA. Kontakt: 0904057077

1.7.2020

Hľadám prácu učiteľky, prípadne vychovávateľky pre 1. stupeň ZŠ v okrese ZA (hlavný prac. pomer, zastupovanie MD). Mám vyštudovanú Pf UMB Banská Bystrica. Prax v odbore 12 rokov. Kontakt 0904187800

30.6.2020

Veľmi rada by som pracovala ako učiteľka v materskej škole v Žiline alebo okolie Rajeckých Teplíc. Mám ukončenú VŠ I. stupňa odbor: Predškolská a elementárna pedagogika. Som začínajúca učiteľka bez adaptačného vzdelania. Mala som možnosť zastupovať 3 kolegyne  v MŠ počas PN. Rada prídem na osobný pohovor. Kontakt: 0944167449, lydiabahulova@gmail.com


 Hľadám prácu ako učiteľka anglického/slovenského jazyka v Žiline a blízkom okolí. Dosiahla som vysokoškolské  vzdelanie 2.stupňa v odbore učiteľstvo všeobecno vzdelávacích predmetov v kombinácii ANJ - SJL. Mám prax vo vyučovaní na strednej škole, základnej škole, ale aj ako asistent učiteľa. V prípade zájmu ma, prosím, kontaktujte na adrese: ucitelanjslj@gmail.com

29.6.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka prvého stupňa, príp. pedagogická asistentka. Absolvovala som štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici. Mám trojročnú prax. Prijala by som prácu aj  na skrátený úväzok, či zastupovanie. Kontakt: 0902 715 508


 Hľadám prácu učiteľky predprimárneho vzdelávania, prípadne ako pedagogický asistent v MŠ alebo ZŠ. Mám ukončenú SOŠ pedagogickú v Turčianskych Tepliciach, vyštudovanú hru na klavíri a spev v ZUŠ a ukončené adaptačné vzdelávanie. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 198 214 


 Týmto žiadam o zamestnanie učiteľky 1.-4.st. ZŠ, kde som učila posledných 12 rokov , alebo Biológie . Mám 20 ročnú prax v obore.
Som zodpovedná, pracovitá, kreatívna, dochvíľna  a chcem byť prínosom pre Vašu školu .V práci som dosiahla veľa úspechov v edukácii i športových súťažiach  tel. 0918730268  fuckovadarina@centrum.sk

26.6. 2020

Hľadám prácu učiteľa pre primárne vzdelávanie + ANJ primárne vzdelávanie v okresoch ZA, KNM, CA. Kontakt: 0907 203 364

24.6.2020

Mám záujem o prácu na pozíciu „učiteľka materskej školy“. Som absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor predškolská elementárna pedagogika (bakalár). O uvedenú pozíciu sa uchádzam z dôvodu toho, že práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa. Ovládam hru na hudobný nástroj – klavír, mám ukončený 1. stupeň základnej umeleckej školy (7 rokov). Okrem toho aktívne hovorím anglicky. Mám rada prírodu, šport najmä bicyklovanie, plávanie a korčuľovanie. Som komunikatívna, empatická, nekonfliktná. Verím, že by som bola pre materskú školu prínosom. Kontakt: 0948 089 501

23.6.2020

Vitálna dôchodkyňa so 40 roč. ped. praxou hľadá prácu (aj na zástup). Kvalifikácia:
učiteľka pre 1. st. ZŠ; špeciálny pedagóg: somatopéd, psychopéd; učiteľka pre MŠ; vychovávateľstvo pre žiakov intaktných aj ment. postihnutých.
Okresy: CA, KM, ZA, MT, TR, ZH
Kontakt: jupiter222@centrum.sk


Hľadám si  prácu ako učiteľka predprimárneho vzdelávania, prípadne asistentka v Žiline a okolí. Prax v MŠ mám 14 rokov. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. čísle: 0944 226 683

22.6.2020

Hľadám prácu učiteľky predprimárneho vzdelávania. Mám ukončenú Soš pedagogickú v Turčianskych Tepliciach, prax 1 rok ako asistent učiteľa v ZŠ a ukončené adaptačné vzdelávanie. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 198 214

17.6.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka MŠ v okrese KNM, ZA, CA. Mám dlhoročnú prax. Kontakt: 0904853616


 Hľadám si prácu ako učiteľka s aprobáciou anglický alebo ruský jazyk v ZA a priľahlom okolí. Mám 24 ročnú prax, vyučovala som na ZŠ, SŠ aj vysokej škole v zahraničí. Prijmem prácu na plný alebo skrátený úväzok, či zastupovanie MD, RD. Možný nástup september 2020, prípadne podľa potreby aj skôr. Kontakt vydashenkonataliya@gmail.com, telefon 0951202519

15.6.2020

Hľadám prácu ako učiteľ  predmetu mediálna výchova  v spojení s nemeckým jazykom.  Mam žurnalistické vzdelanie, FFUK Bratislava, skúsenosti s výučbou mediálnych predmetov, prax v printových a elektronických médiách.  Ukončené DPŠ na  ŽU  Žilina. Štátna skúška z nemeckého jazyka, bohatá prax s komunikáciou v nemecky hovoriacom prostredí. Som flexibilná a komunikatívna.  Prácu hľadám v Žiline a v blízkom okolí. Kontakt labudova@kainar.sk, telefon 0905 922 237


Hľadám si prácu ako učiteľka, pedagogická asistentka alebo vychovávateľka. Mám ukončenú PF UMB v Banskej Bystrici v kombinácii slovenský jazyk a literatúra a etická výchova. Mám 11 ročnú prax. Vyučovala som i predmety VYV,OBN. Viedla som i krúžkovú činnosť. Som komunikatívna a zodpovedná. Uvítala by som aj zmiešaný úväzok. Prijala by som prácu aj  na zástup. KONTAKT: 0915033527


 Hľadám si prácu ako učiteľka prvého stupňa, príp. pedagogická asistentka. Absolvovala som štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici. Mám trojročnú prax. Prijala by som prácu aj  na skrátený úväzok, či zastupovanie. Kontakt: 0902 715 508

12.6.2020

Dobré deň, hľadám si prácu ako učiteľka NJ, ANJ. Mám ukončenú PF-UK v Bratislave- odbor NJ a literatúra, štátnu skúšku z ANJ. Mám 23 rokov pedagogickej praxe a I. atestáciu. Ovládam alternatívne formy výučby. Okrem týchto predmetov mám skúsenosti s výučbou VV, OBN, BIO, a TV. 
Kontakt: 0908475527, 041/4334663


 Hľadám si prácu v Žiline a blízkom okolí ako asistent učiteľa na ZŠ - prax 10 rokov, prípadne vychovávateľka v školskom klube - prax 16 rokov. Som komunikatívna, kreatívna a zodpovedná. V prípade záujmu ma kontaktujte na bo.bielikova@gmail.com , alebo 0903517034

11.6.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s biológiou v Žilinskom kraji. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Trnave. Som samostatný pedagogický zamestnanec. Mám prax v odbore, skúsenosti s ASC agendou, modernými vyučovacím metódami, krúžkovou činnosťou. Som ochotná pracovať i ako zástup MD, PN. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu: vdzurikova1@gmail.com alebo na t.č.: 0948 480 501


Hľadám voľné pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry a dejepisu v ZŠ alebo SŠ. Ochotne môžem podľa potrieb školy vyučovať nekvalifikovane i predmety mimo aprobácie. Ďalšie informácie o vzdelaní, praxi a skúsenostiach rada poskytnem na telefónnom čísle 0904080963, mailom: duranova.veronika@gmail.com alebo pri osobnom stretnutí


 Hľadám si prácu učiteľa predmetu informatika na doplnenie úväzku v rozsahu cca 6 až 8 hodín týždenne na základnej alebo strednej škole. V prípade dohody a potreby viem zobrať aj plný úväzok. Doteraz som učil informatiku na ZŠ, gymnáziu aj SOŠ. Skúsenosti mám aj s učením predmetu technika na ZŠ a so správou siete. Aprobáciu mám na predmety informatika, pedagogika a vychovávateľstvo.  Prax mám cca 26 rokov.
Kontakt: cerim1@azet.sk

10.6.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka v okrese Žilina, prípadne blízke okolie. Som samostatný pedagogický pracovník s 3 ročnou praxou. Vyučujem prírodné vedy - BIOLÓGIU a GEOGRAFIU, skúsenosti mám s výučbou dejepisu a chémie na základnej škole. Nástup možný od 9/2020. Kontakt: lackova2305@gmail.com, 0948147136

9.6.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka NEMECKÉHO JAZYKA na ZŠ, SŠ, najlepšie v ZA a okolí. Rada sa celoživotne vzdelávam. Ovládam aj AJ. Skúsenosti so všetkými vekovými kategógiami (deti - seniori), ako aj s projektovou činnosťou v oblasti vzdelávania. Nástup možný od 9/2020, prípadne dohodou. Kontakt: 0904 039 258

8.6.2020

Hľadám si pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry, prípadne pedagogickej asistentky na ZŠ alebo SŠ v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina. Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra - estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prijala by som aj prácu na skrátený úväzok, či zastupovanie. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na telefónnom čísle: 0902 532 963

5.6.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka nemeckého jazyka v ZA, MT, DK, RK a priľahlom okolí. Mám 21 ročnú prax, vyučovala som aj ANJ na SŠ aj ZŠ, OBN, DEJ a VYV a ETV. V auguste ukončím zároveň rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie. Prijmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím na t. č.: 0948326554

2.6.2020

Hľadám si pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka, literatúry a dejepisu, prípadne pedagogickej asistentky na ZŠ alebo SŠ  v Žilinskom okrese – Martin, Turčianske Teplice, Žilina. Som samostatný pedagogický zamestnanec a mám 7 ročnú prax. Na ZŠ som učila 4 roky a na SŠ posledné 3 roky. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (OBN, VYV). Na základnej škole som viedla aj krúžkovú činnosť a na SŠ som bola koordinátorkou ŽSR. Som komunikatívna a zodpovedná. Prijala by som  prácu aj  na skrátený úväzok, či zastupovanie. Možný nástup september 2020, prípadne podľa potreby aj skôr. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na tel.č.: 0904426436 alebo mailom: uraganik@gmail.com

1.6.2020

Hľadám si pracovné miesto učiteľky pre nižšie stredné vzdelávanie alebo miesto vychovávateľky v Školskom klube detí v okrese KNM, ZA. Vyštudovala som SJL a OBN na FF UKF V NITRE. Som samostatný pedagogický zamestnanec. Moja prax - tri roky - učiteľstvo SJL v kombinácií s ďalšími predmetmi (OBN, HUV, VYV)  a tri a pol roka ako vychovávateľka v ŠKD. Mám skúsenosti aj s vedením krúžkovej činnosti. V prípade záujmu ma môžte kontaktovať na tel.č.: 0911 209 145 alebo na jaroslava0707@gmail.com


 Hľadám si voľné pracovné miesto ako učiteľka pre primárne vzdelávanie  v Žiline, Bytči, Považskej Bystrici a okolí. Som pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, mám 27 ročnú prax v odbore. Nástup možný ihneď. Tel. kontakt 0950 533730, mail: mirka2511@gmail.com

29.5.2020

Hľadám si  voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie v Žiline, v okrese Žilina,  s možným nástupom od septembra 2020.
Som pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, v danom odbore mám 25 ročnú prax. tel. 0948 089 772


Hľadám si prácu ako učiteľka, vychovávateľka, resp. pedagogická asistentka. Mám ukončenú PF UMB v Banskej Bystrici  v kombinácií SJL a ETV.  Mám 11 ročnú prax. Vyučovala som i predmety VYV, OBN. Viedla som aj krúžkovú činnosť. Som komunikatívna a zodpovedná. Prijala by som  prácu aj  na skrátený úväzok, či zastupovanie. Kontakt: 0915033527

28.5.2020

Hľadám si  voľné pracovné miesto učiteľky pre primárne vzdelávanie v Žiline, v okrese Žilina,  s možným nástupom od septembra 2020.
Som pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou, v danom odbore mám 25 ročnú prax. tel. 0948 089 772


Hľadám prácu učiteľky v MŠ alebo vychovávateľky ŠKD v meste Poprad a okolí. V prípade ponuky má neváhajte kontaktovať na číslo: 0944 959 475

25.5.2020

Mám záujem o pracovnú pozíciu učiteľky s aprobáciou biológia, chémia, anglický jazyk na základnej alebo strednej škole v Žiline a v okolí na plný alebo čiastočný úväzok.
Mám 1. atestáciu a 13 ročnú prax v školstve. Možný nástup september 2020.
V prípade záujmu ma kontaktujte na t.č. 0915 834 767

21.5.2020

Hľadám prácu učiteľky v materskej škole, v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín. Mám dlhoročnú prax. Nastúpiť môžem od septembra 2020. Môžete ma kontaktovať na tel. číslo 0917589381 alebo na  lubkazuffova@gmail.com 


 Hľadám si prácu učiteľa pre primárne vzdelávanie a anglický jazyk pre primárne vzdelávanie v okresoch KNM, ZA a CA. Kontakt: 0907 203 364

20.5.2020

Mám záujem o pracovné miesto učiteľa ZŠ alebo SŠ s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra - informatika v Žiline, v Bytči a v okolí. V prípade záujmu ma kontaktujte na t. č. 0918 329 955

18.5.2020

Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku. Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


 

Mám záujem o pracovné miesto učiteľky s aprobáciou Anglický jazyk, Dejepis a Občianska náuka pre ZŠ a SŠ v Žiline, v Bytči a v okolí na plný, čiastočný úväzok, na zástup PN aj MD. V prípade záujmu ma kontaktujte na t.č. 0907 037 329


 Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov biológia a geografia na základnej alebo strednej škole v okresoch CA, KNM, ZA. Som otvorená aj zmiešanému úväzku (učiteľ - pedagogický asistent), či vyučovaniu aj iných vyučovacích predmetov v rámci úväzku. Som usilovná, spoľahlivá a zodpovedná.
Kontakt: 0919 285 747

13.5.2020

Od budúceho šk. roka si hľadám prácu učiteľky anglického a/alebo talianskeho jazyka v Žiline alebo okolí. Na Univerzite Palackého v Olomouci som vyštudovala odbor Anglická - talianska filológia a absolvovala DPŠ. Rok som učila v jazykovej škole v Olomouci, následne na strednej škole v Žiline. Mám skúsenosti s vyučovaním jazykov od úrovne A1 až C1. Kontakt: j.stupnanova@gmail.com alebo 0902 321 387

5.5.2020

Mám záujem o pracovnú pozíciu učiteľ biológie a chémie na ZŠ, SŠ alebo G s nástupom od septembra 2020 v RK a jeho okolí na plný alebo čiastočný uväzok. Prosím kontaktujte ma na strbakovalubica@gmail.com


 Hľadám si prácu ako učiteľka matematiky a informatiky na Základnej alebo Strednej škole v Žiline a okolí. Nastúpiť môžem od septembra 2020. Kontakt martincekova_eva@yahoo.com alebo 0903144345.

 


 

  

 

Voľné pracovné miesta

10.7.2020

Diagnostické centrum Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru nových zamestnancov na tieto pozície:

učiteľ – aprobácia slovenský jazyk
vychovávateľ

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa + špeciálna pedagogika

Nástup možný od 1. 9. 2020

9.7.2020

Voľné pracovné miesto – pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov príjme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca.

Kategória: pedagogický asistent s úväzkom 100%

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zaradenie do platovej triedy 5-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 738,00 –1080,00 €v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov,.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  riaditel@zsdolinmt.edu.sk najneskôr do 25.7.2020

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy.

 


 

 Voľné pracovné miesto – školský psychológ

Základná škola s materskou školou v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov príjme do pracovného pomeru pedagogického zamestnanca.

Kategória: školský psychológ s úväzkom 100%

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 872,50 –1576,50 €v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov,.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  riaditel@zsdolinmt.edu.sk najneskôr do 25.7.2020

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy.

8.7.2020

Voľné pracovné miesto – vychovávateľ/vychovávateľka
Vyhlasovateľ: Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
vychovávateľ/vychovávateľka
Termín nástupu:
01. 09. 2020 (počas zastupovania materskej, rodičovskej dovolenky)
Kvalifikačné predpoklady:
stredoškolské vzdelanie
Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:
sekretariat@sstv.sk
riaditel@sstv.sk
tel. 0948 086 062

7.7.2020 

V zmysle § 84 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14  Ľubeľa
kontakt:  0911 352 458
e-mail: skola@zslubela.edu.sk
kategória: učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Termín nástupu: 27. august 2020

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane                    

  osobných údajov v znení neskorších predpisov

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť do 31. 7. 2020:
- poštou na adresu: Základná škola smaterskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
- e-mailom na adresu: skola@zslubela.edu.sk
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor


 ZŠ s MŠ v Kamennej Porube príjme do pracovného pomeru s nástupom od  24. 08.2020
dvoch učiteľov/učiteľky predprimárneho vzdelávania do novovytvorenej triedy MŠ.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o dosiahnutom vzdelaní - fotokópia,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom riaditelskolakp@gmail.com , prípadne na adresu školy: Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba do 20. 7. 2020.
Všetci uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.
Bližšie info u riaditeľky školy: 0911 623 223 


 Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o 2 voľných pracovných miestach.

Škola: Školský internát ako súčasť Spojenej školy

Sídlo: Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Pracovné miesto 1 (pedagogický zamestnanec – vychovávateľ v školskom internáte)

Kategória

Vychovávateľ (v školskom internáte pri strednej škole)

Druh pracovného pomeru

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. augusta 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

Termín nástupu

1. september 2020

Pracovný úväzok

Plný - 100% = 37,5 hodiny týždenne (28 hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti)

Kvalifikačné predpoklady

Podľa platnej Prílohy č. 3 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

minimálne: úplné stredné vzdelanie (maturita), vysokoškolské 1. alebo 2. stupňa

Náplň práce

Poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom a žiakom v školskom zariadení pri uskutočňovaní výchovného programu a zodpovednosť za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e- mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: aktuálny odpis z registra trestov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 02.08.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, prípadne poštou na adresu školy.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom

Pracovné miesto 2  (nepedagogický zamestnanec - pomocný vychovávateľ)

Kategória

Pomocný vychovávateľ (nočný vychovávateľ)

Druh pracovného pomeru

Pracovný pomer na dobu určitú do 30. júna 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

Termín nástupu

1. september 2020

Pracovný úväzok

Plný - 100% = 37,5 hodiny týždenne, nočná práca v čase od 22,00 do 6,00 hod.

Kvalifikačné predpoklady

Podľa platnej prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

minimálne: stredné vzdelanie (výučný list)

Náplň práce

Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania v škole a školskom zariadení, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samoobslužných činnostiach detí, mládeže alebo dospelých občanov

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle aktuálnej prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a/alebo e-mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: aktuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci (telesná a duševná spôsobilosť na výkon danej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 02.08.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, prípadne poštou na adresu školy.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom


 Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu  učiteľ/ka  pre predprimárne vzdelávanie.

Termín nástupu:  24. 08. 2020  


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť a profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  najneskôr do 13.07.2020 na adresu : Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom alebo e-mailom: zsmshlboke@zoznam.sk

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor

3.7.2020

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27 v Martine prijme do pracovného pomeru na plný úväzok pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga v rámci impletácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
Predpokladaný termín nástupu je od 1.septembra 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaradenie do platovej triedy 5-6 v zmysle prílohy č.5 nariadenia vlády SR č.338/2019 Z.z. – plat v rozsahu 817,5 – 1080,00 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. V prípade záujmu žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zašlite na info@zshurbanova.sk do 20.7.2020.
Vybraní uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky


 V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie (1.stupeň ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:   žiadosť

                                               profesijný životopis

                                               motivačný list

                                               súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                                               fotokópie dokladov o vzdelaní

                                               čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nástup do zamestnania: 1.9.2020

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 20.7.2020

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na dobu určitú – najdlhšie do 31.8. 2021 s možnosťou predĺženia zmluvy alebo s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

2.7.2020

Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42, prijme do pracovného pomeru kuchárku/kuchára na plný úväzok s nástupom od 1.9.2020. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované podklady je potrebné zaslať do 17.8.2020 na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

CŠPP ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník 42, pracovisko Žilina a Liptovský Hrádok prijme do pracovného pomeru logopédov na dobu určitú (zástup MD) s nástupom podľa dohody, najneskôr 1.9.2020. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Potrebná štátna záverečná skúška z logopédie.

Platobné podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované podklady je možné zasielať na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou


 Základná škola Horný Vadičov prijme do pracovného pomeru:

Učiteľa/učiteľku anglického jazyka

na plný úväzok s predpokladaným nástupom od 27.augusta 2020

Učiteľa/učiteľku s aprobáciou matematika- fyzika

na plný úväzok s predpokladaným nástupom od 27.augusta 2020

Učiteľa/učiteľku s aprobáciou telesná výchova- geografia

na plný úväzok s predpokladaným nástupom 27.augusta 2020 ( zástup MD na 1 rok)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť do 10.7.2020 elektronicky na adresu skola©zshvadicov.edu.sk resp. poštou na adresu: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45


 Základná škola s materskou školou, Krasňany 19  oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu  učiteľ/ka  pre predprimárne vzdelávanie.

Termín nástupu:  24. 08. 2020  


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť a profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  najneskôr do 10.07.2020 na adresu : Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany , alebo e-mailom: mskrasnany@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor


 Základná škola s materskou školou, Krasňany 19  oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu pedagogický asistent v materskej škole.

Termín nástupu:  01. 09. 2020  


Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť a profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  najneskôr do 10.07.2020 na adresu : Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany , alebo e-mailom: mskrasnany@gmail.com.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor

1.7.2020

Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto
od 1.9.2020 na pozíciu učiteľ anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie.
Termín uzávierky podávania žiadostí je 3.7.2020 o 12:00h. Žiadosť je
potrebné doručiť na adresu školy poštou, resp. prostredníctvom emailu.
Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email:
zsmsbabin@gmail.com.  

Bližšie informácie nájdete na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1729167/ucitel-pre-nizsie-stredne-vzdelavanie-anglicky-jazyk 


Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto
od 1.9.2020 na pozíciu asistent učiteľa pre žiakov so ZZ.
Termín uzávierky podávania žiadostí je 3.7.2020 o 12:00h. Žiadosť je
potrebné doručiť na adresu školy poštou, resp. prostredníctvom emailu.
Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email:
zsmsbabin@gmail.com.  

Bližšie informácie nájdete na:  https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1729505/asistent-ucitela-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim  


 Základná škola s materskou školou, Višňové 446 prijme do pracovného pomeru:

Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. 8. 2020
Požiadavky:
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
    - úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
 
2. INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:
    - prax v pozícii vedúcej ŠJ je vítaná, práca s programom VIS Plzeň
    - spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme
    - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Microsoft, Internet)
    - organizačné a riadiace schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
    - komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
    - znalosť príslušnej legislatívy
    - zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania
   
3. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV
    - profesijný životopis
    - fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Plat je poskytovaný podľa zákona 553/2003 Z.z. min 830,50.- EUR

Žiadosti posielať na zsvisnove@gmail.com

Tel.: 0911 701 911

30.6.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

Na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov,“ ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 Kategória: pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (Príloha č. 6 uvedenej vyhlášky)
Požadované doklady:

-  žiadosť o prijatie do zamestnania

-  profesijný životopis

-  kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní

-  súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:

-  ovládanie štátneho jazyka

-  bezúhonnosť

Rozsah úväzku: 100 %

Termín nástupu: 24.8. 2020

Miesto výkonu práce : ZŠ s MŠ Gaštanová 57, Žilina

Pracovné podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Termín podania žiadostí: 13.7. 2020

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Gaštanová 56, 01007 Žilina alebo na e-mailovú adresu: zigova.spg@gmail.com.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Zigova, t.č.: 0910806333


Základná škola s materskou školou Rudinská 115 prijme do pracovného pomeru:

učiteľa slovenského jazyka na plný úväzok s nástupom od 26. augusta 2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť  elektronicky na adresu zsrudinska@centrum.sk resp. poštou na adresu: ZŠ s MŠ Rudinská 115, 023 31 Rudina


 Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka v MŠ

Materská škola, Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru na dobu určitú učiteľa/ku na plný úväzok s predpokladaným nástupom do práce od 25.08. 2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Základná zložka mzdy( brutto) a ďalšie odmeny : v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika

Požadované doklady posielajte do 15.07.2020  poštou na adresu : Materská škola, Komenského 1162/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

26.6.2020

Na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov,“ ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória pedagogický asistent
Kvalifikačné predpoklady V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (Príloha č. 6 uvedenej vyhlášky)
Požadované doklady:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o vzdelaní,
• odpis z registra trestov,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky ovládanie štátneho jazyka
Termín nástupu 1. september 2020
Pracovné podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 738,50 eur/mes.

Miesto výkonu práce SOŠ podnikania a služieb, Hattalova 968/33, Námestovo
Rozsah úväzku 100 %
Termín podania žiadostí do 6. júla 2020
vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor
Ďalšie informácie Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte na adresu školy:
SOŠ podnikania a služieb
Hattalova 968/33
029 01  Námestovo
alebo na e-mailovú adresu: riaditel@sosno.sk
Kontakt Erika Šušková, riaditeľka školy
043/552 23 48


Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru:

 1. učiteľa matematiky na plný úväzok s nástupom od 25. augusta 2020,
 1. učiteľa anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 25. augusta 2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť do 05.07.2020 elektronicky na adresu riaditel@skola-varin.sk, resp. poštou na adresu: ZŠ s MŠ O. Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.

Bližšie info: riaditel@skola-varin.sk, tel.: 0911 221 994

25.6.2020

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, prijme do pracovného pomeru  učiteľa - katechétu na plný úväzok s nástupom od 01.09.2020. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy vrátane kánonickej misie.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Spev a hra na gitare alebo inom hudobnom nástroji vítaná.

Požadované doklady posielajte do 30. 06. 2020 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk


 Základná škola v Lietave  príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku MATEMATIKY pre 2. stupeň
Miesto výkonu práce:  Lietava 216, Lietava
Aprobácia :  Matematika – Fyzika ( Dejepis, Informatika)
 Termín nástupu:   24.8.2020
  Rozsah úväzku:   100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, Microsoft Office,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady zasielajte na zverejnenú e-mailovú adresu školy (t.oblozinska@gmail.com) alebo poštou do 30.06.2020.

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do zamestnania + motivačný list
• profesijný životopis

• kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
• ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá, od 24.08.2020 do nástupu vyučujúcej po ukončení rodičovskej dovolenky.

Len vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
www.zslietava.edu.sk

Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Obložinská
0905454707

23.6.2020

ZŠ s MŠ Hôrky príjme do pracovného pomeru s nástupom od  24. 08.2020  VYCHOVÁVATEĽKU.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
Požadované vzdelanie: stredná škola - odbor vychovávateľstvo
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o vzdelaní - fotokópia
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom riaditel.zshorky@gmail.com
Bližšie info u riaditeľky školy: 0911 273 882

22.6.2020

Miesto výkonu práce:  Základná škola Dolná Tižina

Aprobácia:   učiteľ  prvého stupňa základnej školy

Rozsah úväzku:    100 %

Termín nástupu:  24.08.2020

Platové podmienky:  - v zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020 uvedeného zákona).


Požiadavky k výberovému konaniu:

Žiadosť a profesijný životopis.

Doklady o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z. pre potreby výberového konania.

Termín ukončenia výberového konania:   10.07.2020

Kontaktné informácie:

Adresa školy:    Základná škola Dolná Tižina

                        Dolná Tižina 28, 013 04 Dolná Tižina

                        www.zsdolnatizina.edupage.org

Kontaktná osoba:          Mgr. Anna Trnková

                                   041/5995078

                                   zsdolnatizina@gmail.com


Názov pracovnej pozície: UČITEĽ/KA STREDNEJ ŠKOLY – ODBORNÝCH  ELEKTROTECHNICKÝCH  PREDMETOV

Miesto výkonu práce: Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

Termín nástupu do práce: 01.09.2020

Rozsah úväzku: 100%

Počet obsadzovaných miest: 1                                                                                                                  

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.06.2020

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na elektrotechniku (pedagogická spôsobilosť vítaná).

Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania.

Profesijný životopis.

Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii.

Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z. z..

Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z..

Ovládanie štátneho jazyka.

Mzdové podmienky: Nástupný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa.

Pracovná náplň: Vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovanie a projektovanie vyučovania, tvorba školských vzdelávacích programov, realizovanie vyučovania odborných predmetov so zameraním na elektrotechniku, hodnotenie priebehu a výsledkov žiakov, vykonávanie dozoru nad žiakmi a iné činnosti podľa pokynov zamestnávateľa.

Informácie pre uchádzača: Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do 30. 06. 2020.

Vážime si Váš prejavený záujem, dovoľujeme si Vás informovať, že na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina

tel.:+421 41 7074916

e-mail: riaditel@soseza.sk


 Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča 419 v zmysle platnej legislatívy oznamuje, že pre školský rok 2020 / 2021 prijme do pracovného pomeru na voľné pracovné pozície učiteľa 1. stupňa základnej školy na plný pracovný úväzok počas zastupovania MD a RD, a učiteľa 2. stupňa ZŠ s aprobáciou vyučovania matematiky. Rozsah pracovného úväzku u učiteľa matematiky bude závisieť od kombinácie s ďalším aprobačným predmetom.

Podmienky prijatia :
- kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138 / 2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu školy ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča 419, 032 15 Partizánska Ľupča alebo elektronicky na e-mail zsplupca@gmail.com najneskôr do 15. júla 2020.

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach podá riaditeľ na t. č. 0905 336 752

 

19.6.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – psychológ

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne, ul. J.Ťatliaka 2051/8, oddelenie poradenstva, osobnostného a vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického poradenstva

Kategória voľného pracovného miesta:   PSYCHOLÓG

Dátum predpokladaného nástupu           1.9.2020

Pracovný pomer:         zastupovanie počas MD, 100% úväzok

Ponúkaný plat:            podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II.stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •  schopnosť tímovej práce,
 •  prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 31.7.2020 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín

ul. J.Ťatliaka 2051/8,026 01 Dolný Kubín

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.


 Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – špeciálny pedagóg

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa:    Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne, ul. J.Ťatliaka 2051/8, oddelenie poradenstva, osobnostného a vzdelávacieho vývinu a špeciálno-pedagogického poradenstva

Kategória voľného pracovného miesta:   ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu           1.9.2020

Pracovný pomer:   100% úväzok

Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,
 •   prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte do 31.7.2020 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín, ul. J.Ťatliaka 2051/8,026 01 Dolný Kubín

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky.


 

Obec Gbeľany ,  oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu  učiteľ/ka  pre predprimárne vzdelávanie  s termínom nástupu od  24. augusta 2020.  

Pracovný pomer na dobu určitú.

Doba trvania pracovného pomeru :12 mesiacov.

Základná zložka mzdy ( v hrubom): 738,50€ za mesiac.

Požadované kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch .

Zoznam požadovaných dokladov:

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, ukončené adaptačné vzdelávanie
 • profesijný životopis a motivačný list,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  najneskôr do 15.07.2020 na adresu : Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany , alebo e-mailom: msgbelany@gmail.com

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.


Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

prijme do pracovného pomeru:

• majstra odbornej výchovy pre učebný odbor murár a študijný odbor operátor stavebnej výroby

• majstra odbornej výchovy pre učebný odbor autoopravár – mechanik a študijný odbor mechanik hasičskej techniky
Požiadavky:
• minimálne úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru a výučný list v príslušnom odbore ( murár, operátor stavebnej výroby resp. autoopravár-
mechanik ), minimálne 3 ročná odborná prax.

Nástup: 01.09.2020

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výška tarifného platu od 830, 00 € podľa dosiahnutého vzdelania a odbornej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• zdravotná spôsobilosť
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie
• práca s PC (excel, word, power point)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a prehľadom odbornej praxe v odbore, so súhlasom  uchádzača  s  použitím  osobných  údajov  pre  potreby  prijatia do  zamestnania  v  zmysle  zákona  o  ochrane  osobných   údajov   posielajte   do 10.07.2020 na adresu: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: sekretariat@sosstavebna.sk.

Termín  pohovoru  bude oznámený po  spracovaní  žiadostí .

Kontaktovaní budú len uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávate nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18.6.2020

ZŠ s MŠ Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná č.105,

013 11 Lietavská Lúčka

prijme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie na pozíciu zástupkyne RŠ pre MŠ.

Termín nástupu : 1.9.2020  

 Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

1) odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

2) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v predškolskom zariadení

 3) komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ

 4) bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania

• kópie dokladov o vzdelaní

• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte  na hore uvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu : ada.majsniarova@gmail.com

 Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Majsniarová tel. číslo: 0910 951 380, 041/5688633

17.6.2020

SCŠPP Dolný Kubín príjme do trvalého pracovného pomeru špeciálneho pedagóga.
Platobné podmienky sú v zmysle platobných tabuliek pre odborných zamestnancov v rezorte školstva. Požiadavky : vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti špeciálnej pedagogiky, ŠZS z diagnostiky ,
prax v poradenstve respektíve  školstve je vítaná
Kontakt: Mgr. Silvia Papalová tel. 0911250907
Žiadosť a životopis prosím zasielať na adresu :
SCŠPP Dolný Kubín
Hviezdoslavovo  námestie 2190
026 01 Dolný Kubín
Alebo mailovú adresu scsppdk@gmail.com

 


 OZNÁMENIE O VOĽNÝCH  PRACOVNÝCH  MIESTACH
Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča prijme do pracovného pomeru
od 01.09.2020:
• učiteľa pre organizačnú zložku Špeciálna základná škola pri pracovnom úväzku 1,0
• pedagogického asistenta pri pracovnom úväzku 0,5
Kvalifikačné predpoklady pre pracovnú pozíciu učiteľ v školách pre žiakov so ŠVVP  a pedagogického asistenta v zmysle platnej legislatívy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Platobné podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované podklady je potrebné zaslať do 29.6.2020 na adresu školy:  Spojená škola internátna. Mičurova 364/1, Bytča  alebo na e-mail: durajkova@szsibytca.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

16.6.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o 2 voľných pracovných miestach.

Škola: Spojená škola - organizačná zložka Stredná športová škola

Sídlo: Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Pracovné miesto 1

(učiteľ odborných ekonomických predmetov)

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú do 31. augusta 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

Termín nástupu

1. september 2020

Pracovný úväzok

plný - 100% = 37,5 hodiny týždenne (22 vyučovacích hodín)

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo odborných ekonomických predmetov, resp. neučiteľský smer ekonomického zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium.

Náplň práce

vyučovanie odborných ekonomických predmetov teoretického a praktického charakteru v zmysle platného ŠVP hlavne pre študijný odbor strednej športovej školy - 7471M športový manažment.

Vyučovanie odborných predmetov (ekonomika, športový marketing a manažment, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, právna náuka v športe, podnikanie v športe, ekonomická odborná prax a podobne)

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (od 915,- EUR brutto)

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 30.06.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne (denne do 12,00 hod.)

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom

  

Pracovné miesto 2

(učiteľ odborných informatických predmetov)

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na dobu určitú do 31. augusta 2021 s perspektívou na dobu neurčitú.

Termín nástupu

1. september 2020

Pracovný úväzok

plný - 100% = 37,5 hodiny týždenne (22 vyučovacích hodín)

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo informatiky, resp. iný učiteľský smer, vrátane absolvovania dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia informatiky v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010, resp. neučiteľský smer informatického zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium.

Náplň práce

Vyučovanie odborných informatických predmetov teoretického a praktického charakteru v zmysle platného ŠVP pre študijné odbory strednej športovej školy - 7475M digitálne služby v športe a 7476M spracovanie dát v športe.

Vyučovanie odborných predmetov (Data Science and Machine Learning, aplikovaná informatika, riadenie digitálnych služieb, základy bezpečnosti v digitálnom veku, komunikácia v digitálnej dobe, analýza a reporting dát, spracovanie a vizualizácia dát na úrovni databázového servera, odborná prax a podobne).

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (od 915,- EUR brutto)

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 30.06.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne (denne do 12,00 hod.)

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom


 Oznam o voľnom pracovnom mieste – učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov – príslušný študijný odbor

Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov č. 781  prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku s aprobáciou matematika – chémia – biológia - anglický jazyk – nemecký jazyk – informatika (kombinácia niektorých predmetov) s nástupom od 26. 08. 2020.

Požiadavky na zamestnanca:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopností.

Pracovný pomer: na dobu určitú
Pracovný úväzok: 2 x 100% pracovný úväzok, 1x  skrátený pracovný úväzok
Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
• splnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
• predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania,
• predloženie profesijného životopisu,
• predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,

Požadované doklady posielajte na adresu školy : Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov č. 781, 023 14 Skalité e-mail: skola@zskskalite.edu.sk

tel. číslo: 0915977560

Ukončenie výberového konania: 18. júna 2020 do 11.00 hod.

10.6.2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca  prijme:

Pedagogický zamestnanec v ZŠ – učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie v aprobácii fyzika – technická výchova ( prípadne jeden predmet z uvedenej kombinácie), na čiastočný úväzok (12 hodín týždenne) s nástupom od 1.septembra 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• štruktúrovaný životopis,

• doklady o ukončenom vzdelaní,

• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte do 31.júla 2020 na adresu školy: 

Základná škola s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca,

alebo email: zshorelica@gmail.com
Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Rišianová, riaditeľka školy, tel. č. 041/4334167


Základná škola Stránske príjme učiteľa/ku pre primárne vzdelávanie + anglický jazyk na dobu určitú od 1. septembra 2020 (zastupovanie MD).
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov + vyučovanie predmetu Anglický jazyk na 1.stupni.
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópia dokladu o vzdelaní,  podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať do 25. 6. 2020:
- poštou na adresu: Základná škola, Stránske 80, 013 13 Rajecké Teplice
- e-mailom na adresu: zsstranske@gmail.com
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.
Bližšie informácie získate na tel. čísle 0910 367 492

8.6.2020

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Základná škola Lietavská Lúčka prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku s aprobáciou anglický jazyk - informatika s nástupom od 24. 08. 2020.

Požiadavky na zamestnanca:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Iné požiadavky:

 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť, aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopností.

Pracovný pomer: na dobu určitú
Pracovný úväzok: skrátený pracovný úväzok
Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
• splnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
• predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania,
• predloženie profesijného životopisu,
• predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,

Požadované doklady posielajte na adresu školy : Základná škola, Skalka 34,013 11 Lietavská Lúčka

e-mail: skola@zslietlucka.edu.sk

tel. číslo: 014/5688244

Ukončenie výberového konania: 12. júna 2020 do 11.00 hod.

 

5.6.2020

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – PSYCHOLÓG CŠPP

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca CŠPP na pozíciu psychológ.

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z vyhlášky č. 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 10 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Požiadavky na zamestnanca:   

 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie alebo školského psychológa,
 • odborné poznatky z oblasti patopsychológie a poradenstva (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov), samostatnosť, zodpovednosť,
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ju na podmienky školy.

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom: min. 1064, 50 eur navýšený podľa platnej legislatívy (prax, kariérový stupeň)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti do 01.07.2020:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č. 041/56 55 696


OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – ŠPECIÁLNY PEDAGÓG CŠPP

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca CŠPP na pozíciu špeciálny pedagóg.

Termín nástupu: podľa dohody

Pracovné podmienky: pracovný pomer, 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 11 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.

Požiadavky na zamestnanca:  

 • prax odborného zamestnanca v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie, školského špeciálneho pedagóga alebo učiteľa v škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • odborné poznatky z oblasti špeciálnej pedagogiky, diagnostiky, terapií, poradenstva (absolvovanie kurzov, certifikovaných školení a pod. zameraných na jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny),
 • organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov), samostatnosť, zodpovednosť,
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ju na podmienky školy.

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom: min. 1064, 50 eur navýšený podľa platnej legislatívy (prax, kariérový stupeň)

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti do 01.07.2020:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č. 041/56 55 696


OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – VEDÚCA ŠJ

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina prijme do pracovného pomeru vedúcu školskej jedálne.

Požadované vzdelanie: úplné stredoškolské odborné vzdelanie

Požiadavky na zamestnanca:  

 • prax v odbore,
 • organizačné schopnosti,
 • bezúhonnosť (výpis z registra trestov), samostatnosť, zodpovednosť,
 • prehľad v platnej legislatíve a schopnosť aplikovať ju na podmienky školy,
 • ovládanie programu VIS – kuchyňa,

Náplň práce :

 • kompletné koordinovanie chodu prevádzky školskej jedálne,
 • monitoring a dodržiavanie HACCP,
 • materiálne zabezpečenie (zabezpečovanie dodávateľsko- odberateľských vzťahov - objednávanie tovaru, skladové hospodárstvo, evidencia faktúr, spracovanie mesačnej uzávierky v programe VIS - kuchyňa),
 • rozpočtovanie  a účtovanie finančných prostriedkov na stravovanie, evidencia stravníkov,
 • zabezpečovanie výroby jedál a nápojov, vypracovanie jedálneho lístka, normovanie stravy.

Platové podmienky: ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. 692,00 eur  + započítaná prax.

Požadované doklady:

-          žiadosť o prijatie do zamestnania,

-          profesijný životopis,

-          fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti do 24.06.2020:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č. 041/56 55 696

4.6.2020

Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11 Žilina prijme kuchára/kuchárku do školskej jedálne s nástupom 01.09.2020. Požadujeme výučný list v odbore kuchár/kuchárka a zdravotný preukaz. Kontakt: oravskaszs@gmail.com, 0908/904189


 Informácia o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie
V zmysle § 84 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Lodno, Základná škola Lodno, Lodno 67, 02334
kontakt: mobil: 0904181899
e-mail: zslodno@zoznam.sk
kategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – 1 pracovné miesto
Iné:  pracovný pomer na  dobu určitú od 1. septembra 2020 (zastupovanie MD)

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov  + vyučovanie predmetu Anglický jazyk na 1.stupni.
Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  kópia dokladu o vzdelaní,  podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Lodno, Lodno 67,02334
- e-mailom na adresu: zslodno@zoznam.sk
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor

3.6.2020

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál
Hlavná ulica 805/113
930 10 Dolný Štál
Voľné pracovné miesto:
- Učiteľ/-ka hudobného odboru - hra na klavíri - plný a skrátený úväzok
- Učiteľ/-ka hudobného odboru hra na zobcovej flaute - skrátený úväzok
- Učiteľ/-ka hudobného odboru hra na husliach - skrátený úväzok
- Učiteľ/-ka hudobného odboru hra na bicích nástrojoch - skrátený úväzok
Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania;
- profesijný životopis;
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať odpis z registra trestov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon ped.činnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Iné požiadavky:
- ovládanie maďarského jazyka
Požadované doklady posielajte na mail maalistal@gmail.com do 25.06.2020, predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 01.09.2020.
Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.


 Informácia o voľných pracovných miestach učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie
V zmysle § 84zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
kontakt: mobil: 0911 352 458
e-mail: skola@zslubela.edu.sk
kategória: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – 2 pracovné miesta
Iné:  pracovný pomer na  dobu určitú od 1. septembra 2020 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov. Anglický jazyk vítaný.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa
- e-mailom na adresu: skola@zslubela.edu.sk
Ďalšie informácie:
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


 ZŠ s MŠ Hôrky príjme do pracovného pomeru s nástupom od  24. 08.2020  učiteľa/učiteľku s aprobáciou Fyzika.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanej aprobácii podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o vzdelaní - fotokópia
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom riaditel.zshorky@gmail.com
Bližšie info u riaditeľky školy: 0911 273 882


 Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku prijme v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie do pracovného pomeru Asistenta učiteľa na dobu určitú (2 roky) s nástupom od 1.9.2020.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platobné podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované podklady je potrebné zaslať do 24.6.2020 na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

 

Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42, v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie prijme do pracovného pomeru Školského špeciálneho pedagóga na dobu určitú (2roky) s nástupom od 1.9.2020.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platobné podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované podklady je potrebné zaslať do 24.6.2020 na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou


 Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru   učiteľa pre 2. stupeň základnej školy s aprobáciou nemecký jazyk v kombinácii s telesnou výchovou, výtvarnou výchovou, občianskou náukou alebo anglickým jazykom. Vyžaduje sa vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,  ovládanie štátneho jazyka.
Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk do 30. 6. 2020. Uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na osobný pracovný pohovor


Gymnázium bilingválne, Ul. Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do zamestnania od 1.9.2020 nasledovné učiteľské pozície:

1. učiteľ chémie, fyziky, biológie a telesnej a športovej výchovy (ľubovoľná kombinácia daných predmetov) - úväzok: 100%

 

2. učiteľ matematiky a francúzštiny - matematika sa vyučuje vo francúzštine. Miesto je vhodné aj pre učiteľa/ku matematiky a iného predmetu, ktorý/á je ochotný/á v priebehu jedného roka zvládnuť základy francúzskeho jazyka pre výučbu matematiky. Od nasledujúceho školského roka je možnosť stáží vo Francúzsku. - úväzok: 100%

 

 Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

 

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 17. 06. 2020  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky sa uskutoční 19.06.2020.

2.6.2020

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín, so sídlom: Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín,  prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca na pozíciu  psychológ.

Výška úväzku: plný úväzok

Termín nástupu: podľa dohody

Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v študijnom odbore psychológia

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca psychológa sú stanovené vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov (príloha č.10).

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca sú stanovené v zákone č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (paragraf 9 a 10).

Platové podmienky: od 976,50 eur do 1336,00 eur (podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa, podľa nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme).

Ponúkame: prácu vo výbornom kolektíve, zaujímavú a rôznorodú prácu, možnosti odborného rastu a rozvoja profesijných kompetencií.

Posielajte svoj životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov na mailovú adresu: kajanova@centrumtvrdosin.sk, príp. poštou na adresu: CPPPaP Tvrdošín, Medvedzie 132, 02 744 Tvrdošín čo najskôr, najlepšie v termíne do 20. júna 2020


 Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného vychovávateľa ŠKD na čiastočný úväzok s predpokladaným nástupom od 1. 9. 2020.

Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 22. 6. 2020 na mail: skola@zselaniho.sk.

K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov

28.05.2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra - geografia

        slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova alebo slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk

        na plný úväzok s nástupom 25.08.2020.
        Pracovný pomer – zástup počas RD.

2.    Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii telesná a športová výchova - geografia

       na polovičný úväzok s nástupom 25.08.2020.

       Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

3.    Učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie  na plný úväzok s nástupom 25.08.2020

       Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 19.06.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO:

Súkromné gymnázium Oravská 11, Žilina prijme do pracovného pomeru od septembra 2020:
1. Učiteľa / učiteľku  Fyziky
2. Učiteľa / učiteľku Chémie

   Požiadavky na zamestnanca:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
• kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie anglického jazyka.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
• plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
• predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• predloženie profesijného životopisu,
• predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi  je potrebné zastať e-mailom na adresu  kubaskova@ssag.sk 

25.05.2020

Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva Veľké Rovné príjme kvalifikovaných učiteľov/učiteľky pre materskú školu s nástupom od 1.9.2020.
Podmienky prijatia :
 - ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy, kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
 - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy ZŠ s MŠ SUT Veľké Rovné 302, 01362 Veľké Rovné alebo elektronicky na e-mail skolavelkerovne@gmail.com najneskôr do 19. júna 2020.
Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste podá riaditeľka školy na t.č. 0904498396.

21.05.2020

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

     Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča 419 v zmysle platnej legislatívy oznamuje, že pre školský rok 2020 / 2021 prijme do pracovného pomeru na voľnú pracovné pozíciu učiteľa materskej školy.
Podmienky prijatia :
 kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138 / 2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu školy ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča 419, 032 15 Partizánska Ľupča alebo elektronicky na e-mail zsplupca@gmail.com najneskôr do 17. júna 2020.
Bližšie informácie o voľnom pracovnom mieste podá riaditeľ na t.č. 0905336752


 

 Voľné pracovné miesta - pedagogický zamestnanec
Vyhlasovateľ:
 Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
 Učiteľ telesnej a športovej výchovy, úväzok 18 hodín
Termín nástupu:
 01. 09. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:
sekretariat@sstv.sk
 tel. 0948 086 062


 Voľné pracovné miesta - pedagogický zamestnanec
Vyhlasovateľ:
 Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
 Učiteľ nemeckého jazyka a dejepisu – zastupovanie počas materskej
dovolenky a následne rodičovskej dovolenky
Termín nástupu:
 01. 09. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:
sekretariat@sstv.sk
 tel. 0948 086 062


 Voľné pracovné miesta - pedagogický zamestnanec
Vyhlasovateľ:
 Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Pracovná pozícia:
 Učiteľ odborných strojárskych predmetov
Termín nástupu:
01. 09. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky:
sekretariat@sstv.sk
 tel. 0948 086 062

20.5.2020

Informácia o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin
Adresa: M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin
Voľné pracovné miesto: 1

1, Učiteľ/ka matematiky s informatikou / technikou na 2. stupni základnej školy

Náplň práce – vyučovanie matematiky v kombinácii s informatikou alebo technikou na 100%-ný pracovný úväzok

Nástup do práce – 01.09.2020, pracovná zmluva na dobu určitú na 12 mesiacov.

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.
      Jazykové znalosti - Anglický jazyk na úrovni A1 a A2, na úrovni B1 alebo B2 výhodou
     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách
     Ďalšie očakávania 
     - kvalifikované vyučovanie žiakov
     - ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole alebo druhom stupni základnej školy
     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu
     - vyučovanie metódou CLIL v anglickom jazyku
     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch
       Výhodnou je minimálne 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou  
       prácou v cirkevnom spoločenstve.

     Zoznam vyžadovaných dokladov
     - doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)
     - iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...
      - zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov
     - doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania
     - doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie
     - lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti
     - potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti


 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  A  PREVENCIE
Predmestská  1613, 010 01  Žilina                                         (041/5650018)   

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Psychológ. V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
Kategória voľného pracovného miesta: Psychológ
Dátum predpokladaného nástupu:  1.september 2020
Pracovný pomer: zastupovanie počas MD, 100%-ný úväzok
Ponúkaný plat: podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :
• VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis
• motivačný list
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti
• písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte do 27.5.2020 na adresu: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina, Predmestská 1613, 010 01 Žilina alebo elektronickej podobe na adresu: cpppapza@cpppapzilina.sk
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky


ZŠ s MŠ Hôrky príjme do pracovného pomeru s nástupom od  24. 08.2020 prijme do TPP učiteľa/učiteľku Matematiky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o vzdelaní - fotokópia
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom riaditel.zshorky@gmail.com
Bližšie info u riaditeľky školy: 0911 273 882 

18.5.2020

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku, s nástupom od 01.09.2020 s aprobáciou :

 • Anglický jazyk a Nemecký jazyk

alebo

 • Slovenský jazyk a Anglický jazyk

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 Pracovný pomer: na dobu určitú – počas zastupovania  na MD.

Pracovný úväzok: plný úväzok.  

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
 • predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • predloženie profesijného životopisu,
 • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
 • skúsenosti s výučbou a s prípravou žiakov na maturitné skúšky sú vítané.

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“  je potrebné zastať e-mailom na: gbas@gbas.sk, alebo doručiť na adresu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany.

 Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky

15.5.2020

Informácia o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zamestnávateľ:  Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin

Adresa:M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin

Voľné pracovné miesto: 1

1, Učiteľ/ka biológie v kombinácii s iným predmetom na 2. stupni základnej školy a  na bilingválnom gymnáziu

 

Náplň práce – vyučovanie biológie v kombinácii s iným predmetom na 100%-ný pracovný úväzok

Nástup do práce01.09.2020, pracovná zmluva na dobu určitú na 12 mesiacov.

Požadované vzdelanie - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

      Jazykové znalosti - Anglický jazyk:  C1 alebo C2 výhodou

     Počítačové znalosti - schopnosť práce na počítači v bežných kancelárskych aplikáciách

     Ďalšie očakávania 

     - kvalifikované vyučovanie žiakov

     - ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole alebo druhom stupni základnej školy

     - vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu

     - vyučovanie metódou CLIL v anglickom jazyku 

     - jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských princípoch

       Výhodnou je minimálne 1 – ročná prax vo vyučovaní a skúsenosti s dobrovoľníckou   

       prácou v cirkevnom spoločenstve.

    Zoznam vyžadovaných dokladov

     - doklady o vzdelaní (vysvedčenie, diplom...)

     - iné získané Osvedčenia, Certifikáty ...

      - zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov

     - doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania

     - doklad o absolvovaní prvej alebo druhej atestácie

     - lekársky posudok o telesnej a duševnej spôsobilosti

     - potvrdenie o poskytnutí osobných údajov na účel preukázania bezúhonnosti

14.5.2020

Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, príjme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre primárne vzdelávanie  na dobu určitú, s nástupom od 1.9.2020.

Požadované kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť mailom na adresu zshzelinovej@gmail.com, prípadne na adresu školy Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky do 15. 6. 2020.

Bližšie informácie u riaditeľky školy: 043/4282104, 043/4284119


 

                                                                                          Oznam o voľnom pracovnom mieste

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupom 01. 09. 2020, prípadne podľa dohody

Požiadavky na uchádzačov:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
 • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených podmienok,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • príprava pokrmov podľa receptúr, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
 • dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku,
 • hospodárne používanie surovín.

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Platové podmienky:

 • pracovná trieda 2 podľa stupnice platový taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v plat. stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 584,00 EUR do 701,00 EUR) + osobný príplatok

Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy.

Adresa školy:

Školská jedáleň pri Gymnázium

Veľká okružná 22

010 01 Žilina

tel: 041/5625432

 

12.5.2020

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Gymnázium, Javorová 5, 015 21 Rajec  prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného učiteľa/ku s nástupom od 01. 09. 2020 s aprobáciou

 • matematika  v kombinácii s iným predmetom
 • fyzika  v kombinácii s iným predmetom
 • ruský jazyk  v kombinácii s iným predmetom
 • telesná a športová výchova   v kombinácii s iným predmetom

Požiadavky na zamestnanca:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - príslušný študijný odbor,
 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 Pracovný pomer: na dobu určitú.

Pracovný úväzok: skrátený úväzok  

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov (Platová tarifa – pracovná trieda jeden od 915,00 € podľa praxe).

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
 • predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • predloženie profesijného životopisu,
 • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR,
 • skúsenosti s výučbou na gymnáziu a s prípravou žiakov na maturitné skúšky sú vítané.

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Výberové konanie“  je potrebné zastať e-mailom na gymnaziumrajec@stonline.sk, alebo doručiť na adresu Gymnázium, Javorová 5, 015 21 Rajec   v  termíne  do 31. mája 2020.

 Vybratí uchádzači budú pozývaní na výberové konanie emailom, prípadne telefonicky.


Voľné pracovné miesto

Názov a adresa zamestnávateľa:   Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok

Kontakt:                                            044/4313400, riaditel@zssos.sk

Kategória PZ:                                  učiteľ aprobácia:  slovenský jazyk  a literatúra

                                                                            

                                                           zastupovanie počas materskej dovolenky od 01. 09. 2020

                                                           do 31. 08. 2021

                                                           

Podkategória PZ:                             učiteľ pre  sekundárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:             VŠ pedagogického smeru II. stupňa

Požadované doklady:                       žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,

                                                           doklady o vzdelaní

 

Žiadosti posielať poštou alebo elektronicky na ondrejkovaj@ssrk.sk, svidronova@ssrk.sk najneskôr do 05. 06. 2020. Výberové konanie sa uskutoční 10. 06. 2020.

Ružomberok  12. 05. 2020

                                                                                                Mgr. Július Bruncko, v. r.

                                                                                                     riaditeľ školy


 

ZŠ s MŠ v Kamennej Porube príjme do pracovného pomeru s nástupom od  24. 08.2020
dvoch učiteľov/učiteľky II. stupňa ZŠ v kombinácii predmetov MAT, FYZ, TSV, TECH
na trvalý pracovný pomer a
jednu učiteľku primárneho vzdelávania na zástup počas MD.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- doklad o vzdelaní - fotokópia,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom riaditelskolakp@gmail.com , prípadne na adresu školy Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba do 25. 5. 2020.
Všetci uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na osobný pracovný pohovor.
Bližšie info u riaditeľky školy: 0911 623 223

11.5.2020

ZŠ s MŠ Lietavská Svinná - Babkov prijme do pracovného pomeru učiteľa/ učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)na zástup počas MD s termínom nástupu od 1.septembra 2020 .  Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy:
Základná škola s materskou školou Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Svinná 105 , 013 11, Lietavská Lúčka mailom:ada.majsniarova@gmail.com, č.t. 0910 951 380