Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okresný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu robert.cervencik@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Dôležitý oznam

Od 01. 10. 2020 sa aktuálne informácie zverejňujú v časti Klientske centrá/Okresné úrady link https://www.minv.sk/?prac_pril 

 

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta  

29. 09. 2020

Výberové konanie na riaditeľa /riaditeľku MŠ Kotrčiná Lúčka (PDF, 48 kB)

25. 09. 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ,ul.Komenského 752,Čadca (PDF, 77 kB)

14. 08. 2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin (PDF, 166 kB)

  

 

 

 

Prácu hľadajú

30.9.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie , asistentka učiteľa, vychovávateľka, s kvalifikáciou vyučovať anglický jazyk na 1.stupni ZŠ. Mám  dlhoročnú   pedagogickú prax . Okolie: ZA. PB a blízke okolie.  Kontakt: 0903650433

29.9.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka materskej školy aj na zástup počas MD alebo PN v okolí KNM,ZA,CA.
KONTAKT : 0904 853 616

24.9.2020

Hľadám prácu ako učiteľka ANJ a MAT, prípadne pedagogická asistentka, vychovávateľka na ZŠ v okolí ZA. Kontakt: msnahnicanova@gmail.com

11.9.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka Anj a výchova k občianstvu.Prax mám aj ako pedagogický asistent.Okres: No,Ts,Dk Kontakt: merygra@gmail.com

3.9.2020 

Hľadám prácu ako vychovávateľ, ped. asistent, alebo sociálny pedagóg. Mám ukončené VŠ II.stupeň soc. ped. a vychovávateľstvo na Trnavskej univerzite v Trnave (Bc. - soc. ped. v ZA). Nástup možný ihneď. Lokalita: ZA-BY-PB. Kontakt: katarinakorndurikova@gmail.com

2.9.2020

Hľadám prácu učiteľky primárneho vzdelávania, alebo učiteľky NEJ v Žiline a blízkom okolí. Má 21 ročnú prax. Štúdium ukončené na PU v Prešove na FHPV a PF UK v BA. Kontaktujte ma prosím na t.č.0948326554, pripadne mailom klanduchova.michaela@gmail.com

31.8.2020 

Hľadám pracovné miesto začínajúcej učiteľky ANJ s FIL./OBN v CA, KM, ZA a blízkom okolí. Mám ukončený II.stupeň vysokoškolského vzdelania na FF UMB. V rámci úväzku som ochotná učiť aj ďalšie predmety. Kontakt: 0904057077


Hľadám prácu ako vychovávateľka v školskom klube, pedagogická asistentka, asistentka žiaka. Mám 30 ročnú prax v školstve.Posledných 8 rokov som pracovala ako asistentka učiteľa. V práci s integrovanými žiakmi mám bohaté skúsenosti. Prácu hľadám v okrese Martin a okolí. Tel.kontakt: 0910 957 440

24.8.2020

Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku. 

Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj,

kontakt: 0911 434 376

21.8.2020

Hľadám si pracovné miesto učiteľky slovenského jazyka, literatúry a dejepisu, prípadne pedagogickej asistentky na ZŠ alebo SŠ  v Žilinskom okrese – Martin, Turčianske Teplice, Žilina. Som samostatný pedagogický zamestnanec a mám 7 ročnú prax. Na ZŠ som učila 4 roky a na SŠ posledné 3 roky. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (OBN, VYV). Na základnej škole som viedla aj krúžkovú činnosť a na SŠ som bola koordinátorkou ŽŠR. Som komunikatívna, spoľahlivá a zodpovedná. Prijala by som  prácu aj  na skrátený úväzok, či zastupovanie počas MD, RD. Možný nástup 2. septembra 2020, prípadne podľa potreby aj skôr. V prípade záujmu ma môžete kontaktovať na tel.č.: 0904426436 alebo mailom: uraganik@gmail.com

20.8.2020

Mám záujem o prácu  učiteľky 1. stupňa, vychovávateľky, asistentky učiteľa, špeciálneho pedagóga v okolí ZA. Tel. kontakt 0905398152

17.8.2020

Kvalifikovaná vychovávateľka s 30 ročnou praxou, hľadá prácu ako
vychovávateľka v ŠKD, asistentka alebo vychovávateľka v DM, prax a skúsenosti mám. Prácu hľadám v okresoch ZA, KNM, MT - č.t. 0904 085 556. Mail: terdomeri@gmail.com


 Čiastočne inval. dôchodkyňa – vitálna, so 40 r. pedag. praxou hľadá prácu:
Špec. pedagóg – somatopéd, psychopéd, učiteľka pre 1. st. ZŠ, vychovávateľka pre intaktných aj pre MP, uč. MŠ, pedag. asistent – na všetko mám kvalifikáciu.
Okresy: CA, ZA, MT, TR
Email: janaadamekova@centrum.sk


 Hľadám si prácu ako vychovávateľ, učiteľ, školský psychológ, alebo pedagogický asistent v Žiline a okolí s nástupom ihneď.
Som absolventkou Univerzity Mateja Bela- Fakulty prírodných a humanitných vied,  aprobácia Pedagogika a Pedagogická psychológia , Občianska náuka/ Filozofia/. Prax vo vyučovaní Jazyka nemeckého,
Telesnej výchovy , Etiky, Dejepisu na ZŠ, ako aj na SŠ a tiež som vyučovala aj na I. stupni ZŠ. Taktiež mám skúsenosti s vedením jazykových kurzov- Jazyk taliansky a nemecký. Prijala by som prácu aj na
zástup počas dlhodobej PN, alebo materskej dovolenky. Kontakt: 0905886113, mail: e.plus@azet.sk


 Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ -  SJL v ZŠ alebo SŠ v okrese Čadca, prípadne v Žiline. Mám 6-ročné pracovné skúsenosti s vyučovaním uvedených predmetov na II. stupni ZŠ. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov. Prijmem i zástup PN/MD/RD dlhodobejšieho charakteru. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu poskytnem bližšie informácie na tel. čísle:  0908 699 611 alebo email: magdalienka12@gmail.com


 Hľadám si prácu ako vychovávateľ, učiteľ, školský psychológ, alebo pedagogický asistent v Žiline a okolí s nástupom ihneď. 
Som absolventkou Univerzity Mateja Bela- Fakulty prírodných a humanitných vied,  aprobácia Pedagogika a Pedagogická psychológia , Občianska náuka/ Filozofia/. Prax vo vyučovaní Jazyka nemeckého, Telesnej výchovy , Etiky, Dejepisu na ZŠ, ako aj na SŠ a tiež som vyučovala aj na I. stupni ZŠ. Taktiež mám skúsenosti s vedením jazykových kurzov- Jazyk taliansky a nemecký. Prijala by som prácu aj na zástup počas dlhodobej PN, alebo materskej dovolenky. Kontakt:
0905886113, mail: e.plus@azet.sk


 Hľadám si prácu učiteľky  predmetu  chémia na doplnenie úväzku v rozsahu cca 6 až 8 hodín týždenne na  strednej  alebo základnej  škole v Ružomberku a okolí , prípadne v okresoch  DK, LM, LH a MT s nástupom od  septembra 2020. Mám pedagogickú spôsobilosť  aj  na chemickotechnologické predmety  a dlhoročnú pedagogickú prax. Kontakt:  0907/236100, maria.priesolova@gmail.com


 Učiteľ s 30 ročnou praxou, I.atestáciou a aj  rigoróznou skúškou a s aprobačnými predmetmi matematika-fyzika, rozšírené rozširujúcim štúdiom pre učiteľov o predmet informatika, si hľadám pracovné miesto v školstve. Ponúkam svoje pracovné schopnosti a skúsenosti, aj  s využitím Hejného metódy a pod. Rád prijmem aj  iné predmety  na doplnenie úväzku. Nástup možný začiatkom školského roka. Kontakt: 0903814409, e-mail:  posledny1@centrum.sk

3.8.2020

Hľadám si prácu ako špeciálny pedagóg, alebo pedagogický asistent v Žiline, Čadci, Kysuckom Novom Meste a okolí s nástupom ihneď.
Som absolventkou Univerzity Komenského, Pedagogickej Fakulty, odboru Špeciálnej pedagogiky (rok ukončenia 2017). Momentálne som takmer dva roky pracovala v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva.
kontakt: majka.stasova@gmail.com, 0944 608 302


 Hľadám si prácu,ako učiteľka Sjl ,hud. a nabož. výchovy (ECAV),na 2 stupni ZŠ a SŠ v okrese MT, ZA. Mám 4prax. Môj kontakt: 0949513268


 Kvalifikovaná vychovávateľka s 30 ročnou praxou, hľadá prácu ako
vychovávateľka v ŠKD, asistentka alebo vychovávateľka v DM, prax a
skúsenosti mám. Prácu hľadám v okresoch ZA, KNM, MT - č.t. 0904 085
556. Mail: terdomeri@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka NJ, AJ na ZŠ, SŠ, najlepšie v ZA a okolí. Ukončená PF UK, BA (nemecký jazyk) + štátnica z AJ. Predchádzajúce skúsenosti výučby so všetkými vekovými kategógiami (deti - seniori), ako aj s projektovou činnosťou v oblasti vzdelávania. Rada sa celoživotne vzdelávam. Nástup dohodou. Kontakt: 0904 039 258


Hľadám prácu ako učiteľka predprimárneho vzdelávania, prípadne ako pedagogický asistent v MŠ alebo ZŠ v okrese Žilina. Mám ukončenú SOŠ pedagogickú v Turčianskych Tepliciach, vyštudovanú hru na klavíri a spev v ZUŠ a ukončené adaptačné vzdelávanie. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle: 0911 198 214, viac informácií veľmi rada poskytnem na prípadnom pracovnom pohovore

24.7.2020

Hľadám prácu ako UČITEĽKA v MŠ pre predprimárne vzdelávanie s nástupom ihneď.
Mám viac ako 25 ročnú prax. Som kreatívna, šikovná zodpovedná s vlastným autom, dochádzka nie je problém.   Lokalita: TRENČÍN a celé okolie,  
tel.: 0907 890 122,   
mail: kentoya@azet.sk

13.7.2020

Hľadám si prácu ako učiteľka dejepisu na ZŠ alebo SŠ, učiteľka pedagogiky a psychológie na SŠ, prácu asistenta učiteľa, vychovávateľa, sociálneho pedagóga.V školstve mám prax 8 rokov. Vyštudovala som odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, DPŠ, učiteľstvo histórie. Mám vzdelanie vyučovať pedagogiku a psychológiu.
Okolie Žilina, Čadca.
Nástup: IHNEĎ!
Kontakt: lenkovamarta@zoznam.sk, 0949 391 416


 Hľadám si prácu ako učiteľka predmetov matematika a fyzika na základnej škole v PB a okolí, prípadne v okresoch IL, PU, BY s nástupom od 9/2020. Mám dlhoročnú prax vo vyučovaní týchto predmetov a skúsenosti s výukou iných predmetov napr. technika, informatika.
Kontakt:  0915/162867, majanackova@gmail.com

6.7.2020

Som absolventom KU a hľadám pracovné miesto učiteľa ZŠ / SŠ s aprobáciou geografia - dejepis v okrese ZA, prípadne KM, CA, MT, BY, PB. Mail: rene18vladar@gmail.com

2.7.2020

Ako pracujúca absolventka FF UMB si hľadám prácu učiteľky - ANJ a OBN (FIL.) v okolí ZA, KM, CA. Kontakt: 0904057077

1.7.2020

Hľadám prácu učiteľky, prípadne vychovávateľky pre 1. stupeň ZŠ v okrese ZA (hlavný prac. pomer, zastupovanie MD). Mám vyštudovanú Pf UMB Banská Bystrica. Prax v odbore 12 rokov. Kontakt 0904187800

  

 

Voľné pracovné miesta

30.9.2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii slovenský jazyk a literatúra – hudobná výchova  na plný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovný pomer – na dobu určitú – zástup počas PN.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 09.10.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305

28.9.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

Kategória odborného zamestnanca:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu:  ihneď

Pracovný pomer:   100% úväzok

Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte emailom na skola@zsbrezovica.sk alebo v písomnej  podobe zasielajte na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hlavná 19, 023 35 Ochodnica

Kategória: asistent učiteľa (úväzok 50 %)

Doba trvania výkonu práce: doba určitá – od 1. 10. 2020 do 31.08. 2021

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 1. 10.2020

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky   na   zs@ochodnica.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Falátová, riaditeľka školy, tel. č. 0903 055 420

22.92020

       Učiteľ telesnej výchovy

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na zastupovanie počas PN na čiastočný úväzok (0,7) učiteľa telesnej a športovej výchovy s nástupom od 28. septembra 2020. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľa TSV
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 24.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.


Školský špeciálny pedagóg

        Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) školského špeciálneho pedagóga s nástupom od 5. októbra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 7 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 972 – 1220 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.

       Sociálny pedagóg

       Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na plný úväzok sociálneho pedagóga s nástupom od 5. októbra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci sociálneho poradenstva, terénna práca a intervencie žiakom a rodičom so sociálne znevýhodneného prostredia.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 30.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady


 V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Kategória: špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg Úväzok: plný

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:   žiadosť

profesijný životopis motivačný list

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

fotokópie dokladov o vzdelaní čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nástup do zamestnania : ihneď alebo podľa dohody

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 30.9.2020 Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky.

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na

e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na dva roky v rámci projektu

16.9.2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horný Hričov v okrese Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľka v materskej škole od 1.11.2020. Je to zastupovanie za materskú dovolenku. Ponuky na č. tel. 0948031730, e-mail zshhricov@gmail.com

11.9.2020

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupom 1.10.2020, prípadne podľa dohody

Požiadavky na uchádzačov:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
 • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených podmienok,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • príprava pokrmov podľa receptúr pre školské stravovanie, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
 • dodržiavanie hygienických štandardov a čistoty na pracovisku,
 • hospodárne používanie surovín.

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Platové podmienky:

 • pracovná trieda 2 podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v platovom stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 584,00 EUR do 701,00 EUR) + osobný príplatok

Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu:

Školská jedáleň pri Gymnázium

Veľká okružná 22

010 01 Žilina

tel: 041/5625432

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač nebude vyhovovať


 Základná škola s materskou školou Hôrky prijme do TPP vychovávateľku s nástupom 10/2020.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
Žiadosti o zamestnanie posielať na riaditel.zshorky@gmail.com


Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca ponúka voľné 1 pracovné miesto na pozíciu vychovávateľ v ŠKD
Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.. ( vyžaduje sa špeciálna pedagogika)

Požiadavky na zamestnanca:  

 • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štrukturovaný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Podanie žiadosti : do 16.09.2020

Adresa: Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca

 Mail: zsraz@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy, tel. č. 0908 422 052


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Milošová u Prívary 477, 02201 Čadca

Kategória: vychovávateľ ŠKD (úväzok 50 %)

Doba trvania výkonu práce: doba určitá – od 14.9.2020 do 31.08. 2021

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa § č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Termín nástupu: od 14.9.2020

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky najneskôr do 11.9.2020 nazsprivary@gmail.com

Kontaktná osoba: PhDr.Miroslava Habčáková Samsonová, riaditeľka školy, tel. č. 0905966083

 

8.9.2020

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina

prijme do pracovného pomeru: majstra odbornej výchovy so zameraním na zdravotné inštalácie a vykurovanie

Požiadavky:

 • úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a výučný list v príslušnom odbore, odborná prax min. 3 roky

Nástup: október 2020

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tarifný plat od 800,- €.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladov o vzdelaní

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť pri práci, zodpovednosť
 • práca s PC (excel, word, outlook)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a prehľadom odbornej praxe
v odbore, so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia
do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 30.09.2020 na  adresu: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: sekretariat@sosstavebna.sk.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávate nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7.9.2020

Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledovnú informáciu o 1 voľnom pracovnom mieste.

Škola: Spojená škola - organizačná zložka Stredná športová škola

Sídlo: Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina

Pracovné miesto 1: (učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov)

Kategória

učiteľ

Podkategória

učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

Druh pracovného pomeru

pracovný pomer na zastupovanie počas dlhodobej PN alebo na dobu určitú do 31. augusta 2021.

Termín nástupu

čo najskôr

Pracovný úväzok

plný - 100% = 37,5 hodiny týždenne (22 vyučovacích hodín)

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo chémie a biológie

Náplň práce

vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov CHÉMIA a BIOLÓGIA

 

Platové podmienky

Tarifný plat podľa Prílohy č. 1 aktuálneho nariadenia vlády o platových tarifách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom,

Profesijný životopis,

Doklady o vzdelaní (fotokópie) - priniesť na pracovný pohovor,

V prípade uzavretia pracovného pomeru: odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti).

Iné požiadavky

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe)

Termín podania žiadosti

Do 20.09.2020, e-mailom na skola@sportovaskolaza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne.

Kontaktná osoba

PaedDr. Peter Hruška, riaditeľ školy

Mobil

0907 849 466

E-mail

skola@sportovaskolaza.sk alebo peter.hruska@sportovaskolaza.sk

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom

4.9.2020

V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. 

Kategória: učiteľ 

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie– aprobácia Slovenský jazyk aliteratúra 

Úväzok: plný 

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Požadované doklady: žiadosť 

                                        profesijný životopis 

motivačný list 

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

fotokópie dokladov o vzdelaní 

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Nástup do zamestnania: 1.10.2020 

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. 

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 10.9.2020 

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky. 

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na zastupovanie materskej dovolenky. 

 

 V zmysle §84 odsek 1 zákona NS SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. 

Kategória: špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg 

Úväzok: plný 

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Požadované doklady: žiadosť 

                                        profesijný životopis 

motivačný list 

súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

fotokópie dokladov o vzdelaní 

čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Nástup do zamestnania:ihneď alebo podľa dohody 

Informácia o plate: V zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. 

Ukončenie výberového konania: doručenie písomností do 11.9.2020 

Vybratí uchádzači budú na pohovor pozývaní telefonicky. 

Ďalšie informácie: Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis prineste osobne alebo zasielajte na e-mailovú adresu info@zshurbanova.sk. Pracovný pomer na dva roky v rámci projektu. 

 

3.9.2020

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – VYCHOVÁVATEĽ ŠKD

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin prijme do pracovného pomeru vychovávateľa ŠKD pre elokované pracovisko v Turčianskych Tepliciach

Termín nástupu: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.. ( vyžaduje sa špeciálna pedagogika)

Požiadavky na zamestnanca:  

 • Špeciálno-pedagogická prax ( resp. doplnenie si požadovaného vzdelania)
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • štrukturovaný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti :

Adresa: Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Kollárova 2, Martin 

 Mail:   skola.prizz.mt@gmail.com

Tel.č.: 0917 679 670


 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:

1.     Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu  na plný úväzok s nástupom ihneď.

Pracovný pomer – na dobu určitú 12 mesiacov.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Zaradenie do platovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy najneskôr do 18.09.2020.
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca, alebo email: pam@skolapodzavoz.sk.

Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy, tel. č. 0915 822 305

2.9.2020

Sociálny pedagóg

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Na Závaží 2, Žilina

Termín nástupu

1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

371

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Microsoft PowerPoint, Word, Excel

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Zaslať CV, Žiadosť o prijatie do zamestnania a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

Ďalšie požiadavky

Osobnostné predpoklady: charakter, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem v prístupe k žiakom, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie, schopnosť otvoreného prístupu k realite, schopnosť učiť sa, zmysel pre humor.

Kontaktné informácie:

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, Žilina 010 01

www.sskp.sk

Kontaktná osoba

Ing. Anastázia Strečková,

0910 852 152


Pedagogický asistent

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Na Závaží 2, Žilina

Termín nástupu

1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.8.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

371

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

Microsoft PowerPoint, Word, Excel

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., 2 pracovné miesta na plný úväzok.

Zaslať CV, Žiadosť o prijatie do zamestnania a Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 Ďalšie požiadavky

Osobnostné predpoklady: charakter, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem v prístupe k žiakom, ochota spolupracovať v tíme, schopnosť zvládať stresové situácie, schopnosť otvoreného prístupu k realite, schopnosť učiť sa, zmysel pre humor.

Kontaktné informácie:

Základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja

Na Závaží 2, Žilina 010 01

www.sskp.sk

Kontaktná osoba

Ing. Anastázia Strečková,

0910 852 152

31.8.2020

Základná škola s materskou školou Klubina ponúka voľné pracovné miesto - Učiteľ ZŠ – 1.stupeň (predškolská a elementárna pedagogika)

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Klubina č.157, 023 04 Klubina

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Dudeková

+421 414395107, e-mail: zsklubina@post.sk

Termín nástupu

2.9.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

22

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

bežný používateľ Microsoft Office, ovládanie práce s interaktívnou tabuľou

Vzdelanie

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 Zákona 138/2019 Z.z..

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Dudeková


 ZŠ s MŠ Rudinská  potrebuje učiteľku na 1. stupeň, od 02.09.2020. t.č. 0908510157 zsrudinska@centrum.sk


 Sociálny pedagóg

Základná školaKysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec

Termín nástupu

1.10.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.9.2020

Rozsah úväzku

50%

Počet študentov školy

281

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

bežný používateľ Microsoft Office, ovládanie práce s interaktívnou tabuľou

Vzdelanie

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Požadované podklady je potrebné zaslať na mailovú adresu skolakyslieskovec@gmail.com do 21.9.2020:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-motivačný list
-životopis vo forme europassu
-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
-oskenované údaje o vzdelaní
(Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci všetky uvedené kritéria, požiadavky a kvalifikačné predpoklady.)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
0414231491

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Tokáriková
0414231493


 Pedagogický asistent

Základná školaKysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec

Termín nástupu

1.10.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.9.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

281

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

bežný používateľ Microsoft Office, ovládanie práce s interaktívnou tabuľou

Vzdelanie

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Do pracovného pomeru plánujeme prijať dvoch asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Požadované podklady je potrebné zaslať na mailovú adresu skolakyslieskovec@gmail.com do 21.9.2020:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-motivačný list
-životopis vo forme europassu
-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
-oskenované údaje o vzdelaní
(Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci všetky uvedené kritéria a požiadavky.)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
0414231491

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Tokáriková
0414231493


 Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53 oznamuje, že v  rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, hľadá pedagogických/odborných zamestnancov na obsadenie novovytvorených pracovných miest.

Pozícia: pedagogický asistent

Dátum nástupu: ASAP

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 01007 Žilina prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa pôsobiaceho v základnej škole na dobu určitúna jeden rok.

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o prijatie do zamestnania,

-          štruktúrovaný životopis,

-          doklady o ukončenom vzdelaní,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 31.08.2020 na adresu školy: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina alebo e-mailom na adresu: czs@solinky.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Radovan Hrabovský, riaditeľ školy, tel. 0911 586 822.

Termín individuálneho pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí. Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

-          rešpektovanie zásad kresťanskej - katolíckej viery a morálky,

-          kladný vzťah k deťom,

-          znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

-          flexibilita, kreativita, zodpovednosť,

-          bezúhonnosť.

Pozícia: školský psychológ

Dátum nástupu: ASAP

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina prijme do pracovného pomeru školského psychológa pôsobiaceho v základnej škole na dobu určitú na jeden kalendárny rok.

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          žiadosť o prijatie do zamestnania,

-          štruktúrovaný životopis,

-          doklady o ukončenom vzdelaní,

-          súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 31.08. 2020 na adresu školy: Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina alebo mailom na adresu: czs@solinky.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Radovan Hrabovský, riaditeľ školy, tel. 0911 586 822.

Termín individuálneho pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí. Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

-          rešpektovanie zásad kresťanskej - katolíckej viery a morálky,

-          kladný vzťah k deťom,

-          znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

-          flexibilita, kreativita, zodpovednosť,

-          bezúhonnosť.

 


 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  Lutiše prijme na zástup počas PN vyučenú kuchárku. Bližšie informácie budú poskytnuté vedúcou školskou jedálne osobne, na tel.čísle 041/5976 105, mailom na zslutise@gmail.com


Voľné pracovné miesta  ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová

ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová prijme do pracovného pomeru  na plný úväzok asistenta učiteľa s školského špeciálneho pedagóga pre MŠ s predpokladaným nástupom od 01. 10. 2020.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zsmsterchova@gmail.com             do 14.09. 2020

Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  na dobu do 31.08.2022.

 


 

Škola/Školské zariadenie: Školský internát, Elokované pracovisko
Adresa: Trnavská 2, 821 08 Bratislava, Saratovská 26, 841 02 Bratislava
Kontakt (pre informácie): 02/64363492, zborovna.saratov@gmail.com, PaedDr. Blanka Kissová
Pracovné miesto  kategória/podkategória: vychovávateľ/ka
Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požadované doklady:   žiadosť o prijatie, životopis, doklady o ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie osobných údajov
Iné požiadavky/      predpokladaný nástup: 01.10. 2O20
Dátum zverejnenia: 27.08.2020

27.8.2020

Voľné pracovné miesta na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Základná škola, M. R. Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeruna plný úväzok 5 asistentov učiteľa s predpokladaným nástupom od 03.09.2020.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk do 24.08.2020.

Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  na dobu do 31.08.2022.

26.8.2020

Voľné pracovné miesto  
1. Zamestnávateľ            
Názov zamestnávateľa (obchodné meno), právna forma: Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové Mesto      
Prevažujúca činnosť zamestnávateľa: školstvo SK-NACE (číselný kód): 85200  
Sídlo zamestnávateľa (adresa - ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Lipová 622, 024 01  Kysucké Nové Mesto, Slovensko      
Miesto výkonu práce (adresa - ulica, číslo, PSČ, mesto, štát): Špeciálna základná škola s materskou školou, Lipová 622, Kysucké Nové  Mesto      
Meno kontaktnej osoby/ funkcia:      Mgr. Oľga Antecká, riaditeľka školy  
  Telefón: 0911847005  
          Mail: szs.knmesto@gmail.com  
2. Pracovné podmienky            
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto:       po uzatvorení zmluvy uzatvorenej s MPC Bratislava v priebehu mesiaca september 2020    
Pracovný pomer:    Pracovný pomer na určitú dobu- počet mesiacov  do 31.8.2021  
Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň 37,5 h  
Práca na zmeny: 1. jednozmenná          
3. Zabezpečenie obsadenia voľného pracovného miesta        
Zverejniť voľné pracovné miesto v tlači a na internete:        áno      
Dátum ukončenia zverejnenia: 02.09.2020    
Poznámka zamestnávateľa k zabezpečeniu obsadenia pracovného miesta:      
a) osobným pohovorom po telefonickom dohovore s uchádzačom o zamestnanie      
4. Výhody poskytované zamestnávateľom          
Stravné lístky              
5. Popis voľného pracovného miesta          
Názov pracovného miesta:   pedagogický zamestnanec - asistent učiteľa  
Počet voľných pracovných miest v nahlasovanej pracovnej pozícii:  1  
Základná zložka mzdy v € (v hrubom) - bez príplatkov, bez osobného ohodnotenia:   na základe dosiahnutého vzdelania  
Pracovné miesto bude vytvorené a hradené z prostriedkou EÚ              
Náplň (druh) práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je pedagogický zamestnanec – asistent učiteľa v špeciálnej základnej škole s materskou školou zaradený do kariérového stupňa samostatný  pedagogický zamestnanec.
6. Požadovaná kvalifikácia ÚSO a kvalifik. predpoklad podľa zák. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch            
7. Iné požiadavky bezzúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka        

 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov. Miesto bude obsadzované v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" s nástupom od 01. 09. 2020.

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru alebo doplňujúce pedagogické štúdium v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady posielajte do 31. 08. 2020 na adresu školy, resp. e-mailovú adresu.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Dudáš
e-mail: zs.lokca@stonline.sk, tel. číslo: 043/55 912 05, 0903 017 969


 

 V zmysle § 84 odsek. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

 

Názov zamestnávateľa

Základná škola

Adresa

Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok

Kontakt

skola@zsklacnork.sk

0905 714 817

Mgr. Barbora Žilinčanová – zástupkyňa riaditeľa

Kategória

Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program zameraný na špeciálnu pedagogiku

 

Požadované doklady

Žiadosť

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fotokópie dokladov o vzdelaní

Iné požiadavky a predpoklady

Ovládanie štátneho jazyka

Ovládanie práce s PC

Kreativita, spoľahlivosť

Termín nástupu

September 2020

Rozsah úväzku

50 %

Pracovný pomer

Na dobu určitú do 31.08.2022

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Žiadosť s požadovanými dokladmi nám zašlite na emailovú adresu:

barbora.zilincanova@zsklacnork.sk. Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Názov zamestnávateľa

Základná škola

Adresa

Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok

Kontakt

skola@zsklacnork.sk

0905 714 817

Mgr. Barbora Žilinčanová – zástupkyňa riaditeľa

Kategória

Školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor psychológia

 

Požadované doklady

Žiadosť

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fotokópie dokladov o vzdelaní

Iné požiadavky a predpoklady

Ovládanie štátneho jazyka

Ovládanie práce s PC

Kreativita, spoľahlivosť

Termín nástupu

September 2020

Rozsah úväzku

100 %

Pracovný pomer

Na dobu určitú do 31.08.2022

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Žiadosť s požadovanými dokladmi nám zašlite na emailovú adresu:

barbora.zilincanova@zsklacnork.sk. Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.

 

Názov zamestnávateľa

Základná škola

Adresa

Klačno 4/2201, 034 01 Ružomberok

Kontakt

skola@zsklacnork.sk

0905 714 817

Mgr. Barbora Žilinčanová – zástupkyňa riaditeľa

Kategória

Pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady

Úplné stredné odborné vzdelanie – pedagogický smer

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – pedagogické zameranie

 

Požadované doklady

Žiadosť

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Fotokópie dokladov o vzdelaní

Iné požiadavky a predpoklady

Ovládanie štátneho jazyka

Ovládanie práce s PC

Kreativita, spoľahlivosť

Termín nástupu

September 2020

Rozsah úväzku

100 %

Pracovný pomer

Na dobu určitú do 31.08.2022

Platové podmienky

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe

Žiadosť s požadovanými dokladmi nám zašlite na emailovú adresu:

barbora.zilincanova@zsklacnork.sk. Po posúdení písomných podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


 Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Mzda:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,

Požaduje sa pedagogické vzdelanie (stačí maturita). 
Požadované doklady posielajte  do 30.08.2020 na e-mail: igor.sevec@zsclementisova.sk

 telefón: 041/4213319


 Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru vychovávateľku v ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Mzda:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,

Požaduje sa pedagogické vzdelanie (stačí maturita). 
Požadované doklady posielajte  do 30.08.2020 na e-mail: igor.sevec@zsclementisova.sk

 telefón: 041/4213319


 Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Mzda:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:

• zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz),
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,                                                                                                                          

Náplň práce: 
- príprava jedál
- dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku
- hospodárne používanie surovín

Požadované doklady posielajte  do 30.08.2020 na e-mail: igor.sevec@zsclementisova.sk

 telefón: 041/4213319


 Oznam o 2 pracovných miestach na pozíciu "Asistent učiteľa" - Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Š.Furdeka 9060/3, 036 01 Martin (PDF, 629 kB)

 

Oznam o pracovnom mieste na pozíciu "Psychológ" - Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Š.Furdeka 9060/3, 036 01 Martin (PDF, 630 kB)


  Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – asistent/-ka učiteľa  

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice

Kategória voľného pracovného miesta:       asistent/-ka učiteľa (100%)

Dátum predpokladaného nástupu:  od 4. septembra 2020

Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice

riaditelzsrt@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky

 


 

 Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) školského špeciálneho pedagóga s nástupom od 14. septembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 7 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 972 – 1220 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického poradenstva a intervencie žiakom s vývinovými poruchami a žiakom zdravotne oslabeným.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 4.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.


 Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na čiastočný úväzok (0,5) pedagogického asistenta s nástupom od 14. septembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 4 - 6 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 674 – 835 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: pomoc v činnostiach žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  s pokynmi učiteľa.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 4.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady.

 


 

 Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto na plný úväzok sociálneho pedagóga s nástupom od 14. septembra 2020. Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2021. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 437/2009 Z. z v znení neskorších predpisov). Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 835 – 1142 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Charakteristika pracovného miesta: odborné činnosti v rámci sociálneho poradenstva, terénna práca a intervencie žiakom a rodičom so sociálne znevýhodneného prostredia.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní (pri osobnom pohovore),
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 4.9.2020 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710.

Termín výberového konania oznámime uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady

25.8.2020

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – VYCHOVÁVATEĽ ŠKD

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina prijme do pracovného pomeru vychovávateľa ŠKD.

Termín nástupu: podľa dohody.

Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021, 37,5 hodín týždenne.

Kvalifikačné predpoklady: vyplývajúce z Vyhlášky 1/2020 Z. Z o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a prílohy č. 3 k vyhláške č. 1/2020 Z. z..

Požiadavky na zamestnanca:  

 • prax pedagogického zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť
 • bezúhonnosť (odpis z registra trestov).

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  ponúkaný plat v hrubom: min. 872,50 eur navýšený podľa platnej legislatívy (prax, kariérový stupeň).

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podanie žiadosti do 02.09.2020:

Adresa: Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Mail: szsza@szsza.sk

Tel.č.: 0905 963 799

24.8.2020

ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda 446, Krušovce

Tel. 038/5311139 , email: zskrusovce@gmail.com

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 1. Názov  a adresa zamestnávateľa:

ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda 446, Krušovce

Kontaktné údaje:

e-mail: zskrusovce@gmail.com

tel. 038/5311131,  038/5311139

Kontaktná osoba: RNDr. Eva Kňaze Tomanová

 1. Príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

Pedagogický zamestnanec : asistent učiteľa

Na 100 % úväzok

 1. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Zoznam požadovaných dokladov:

-          Žiadosť o prijatie do zamestnania

-          Profesijný životopis

-          Kópie dokladov o vzdelaní

-          Súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov

-          Doklad o bezúhonnosti

-          Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu

 1. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Termín nástupu: ihneď


 Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu vychovávateľ na školskom internáte , Nám. A. Hlinku 76, Ružomberok.

Požadované vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. upravené vyhláškou MŠVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Žiadosť je možné zaslať emailom na adresu riaditel@ssrk.sk do 26.08.2020


Spojená škola, Scota Viatora 8, Ružomberok vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu kuchár, kuchárka  v školskej kuchyni, Nám. A. Hlinku 64, Ružomberok.

Požadované vzdelanie:  výučný list v odbore 5 rokov odborná prax.

Žiadosť je možné zaslať emailom na adresu riaditel@ssrk.sk do 26.08.2020

 

21.8.2020

Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca

ponúka voľné 1 pracovné miesto na pozíciu učiteľ 1. stupňa ZŠ na dobu určitú

Termín nástupu

            02.09.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

            28.08.2020

Požiadavky na vzdelanie

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

            žiadosť o prijatie do zamestnania

            štruktúrovaný životopis

            doklady o ukončenom vzdelaní

            súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.          o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Od úspešného uchádzača bude požadované:

            potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

            čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 27.08.2020: Základná škola, Rázusova č. 2260, 022 01 Čadca, alebo na mail: zsraz@stonline.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka školy, tel. č. 0908 422 052


 

Oznámenie o voľnom  pracovnom mieste

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša  príjme do pracovného pomeru v rámci realizácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“:  pedagogického asistenta do materskej školy.

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.9.2020  do  31.8.2021.

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a          v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady:
-  žiadosť o prijatie do zamestnania,
-  profesijný životopis, 
-  doklady o dosiahnutom vzdelaní – fotokópie,            

-  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte   e-mailom na adresu:  zschlebnice@gmail.com do  26.08.2020 do 15:00 hod.  alebo  poštou  na adresu: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55 (rozhodujúci pre zaradenie do výberového konania bude dátum doručenia resp. zaevidovania obálky na ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša).

Po spracovaní žiadostí budú na pracovný pohovor pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.                                      

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí

20.8.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2020/2021 do pracovného pomeru asistenta učiteľa do MŠ od 1.9.2020 - 31.8.2021.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 25. 08. 2020.

Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou 110, 027 55 prijme od nového školského roka 2020/2021 do pracovného pomeru 2 asistentov učiteľa a školského špeciálneho pedagóga od 1.9.2020 - 31.8.2021.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu: zsdlha@centrum.sk  do 25. 08. 2020.

Telefonický kontakt: 0911936815, 0435894211


 Pedagogický asistent

Základná školaKysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec

Termín nástupu

1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

24.8.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

281

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

bežný používateľ Microsoft Office, ovládanie práce s interaktívnou tabuľou

Vzdelanie

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

Zašlite na mailovú adresu skolakyslieskovec@gmail.com nasledujúce podklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-motivačný list
-životopis
-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
-oskenované údaje o vzdelaní
(Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci všetky uvedené kritéria a požiadavky.)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
0414231491

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Tokáriková
0414231493


 Psychológ, školský psychológ

Základná školaKysucký Lieskovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce

Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec

Termín nástupu

1.10.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.9.2020

Rozsah úväzku

100%

Počet študentov školy

281

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC

bežný používateľ Microsoft Office

Vzdelanie

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky

Zašlite na mailovú adresu skolakyslieskovec@gmail.com nasledujúce podklady:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-motivačný list
-životopis
-písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
-oskenované údaje o vzdelaní
(Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci všetky uvedené kritéria a požiadavky.)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Kysucký Lieskovec 208
02334 Kysucký Lieskovec
0414231491

Kontaktná osoba

Mgr. Magdaléna Tokáriková
0414231493

 

19.8.2020

Oznámenie o voľných pracovných pozíciách

Základná škola Horný Vadičov  príjme do pracovného pomeru v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II : 2 asistentov učiteľa , 1 školského špeciálneho pedagóga.  

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.9.2020  do  31.8.2021.

Kvalifikačné predpoklady :

 Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- štruktúrovaný životopis- motivačný list
- doklady o vzdelaní – fotokópie-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom  na adresu skola©zshvadicov.edu.sk  resp. poštou na adresu: Základná škola Horný Vadičov do  27.08.2020.

Po spracovaní žiadostí budú na pracovný pohovor pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným  pracovným miestom.                                      

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí


Základná škola Jána Amosa Komenského, Ulica Komenského 752, 022 04 Čadca
prijme do pracovného pomeru na plný úväzok: 

5 asistentov učiteľa
1 psychológa
1 špeciálneho školského pedagóga 

s predpokladaným nástupom od 02.09.2020

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: riaditel@zskomcadca.sk do 24.08.2020.

Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  na dobu do 31.08.2022.


 Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku pre prvý stupeň ZŠ na plný úväzok s nástupom od 01. septembra 2020 (resp. od 25.augusta 2020)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť do 26.08.2020 elektronicky na adresu riaditel@skola-varin.sk, resp. poštou na adresu: ZŠ s MŠ O. Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.

Bližšie info: riaditel@skola-varin.sk, tel.: 0911 221 994

18.8.2020

Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša prijme od 1.9.2020 na zastupovanie počas MD do pracovného pomeru asistenta učiteľa v ZŠ

Rozsah úväzku: 100 %.

Požiadavky: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• doklady o dosiahnutom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť s požadovanými dokladmi posielajte do 21.08.2020 na e-mail  zschlebnice@gmail.com alebo poštou na adresu: ZŠ s MŠ Jozefa Ligoša, Chlebnice 134, 027 55


 Voľné pracovné miesta na Základnej škole, M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Základná škola, M. R. Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeruna plný úväzok 5 asistentov učiteľa s predpokladaným nástupom od 03.09.2020.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas na spracovanie osobných údajov  v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy alebo e-mail: zscadcazarec@stonline.sk do 24.08.2020.

Pracovné miesta budú obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  na dobu do 31.08.2022.


 Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme do pracovného pomeru kvalifikovaného školského špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta od 1. 9. 2020.

Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 21. 8. 2020 na mail: skola@zselaniho.sk.

K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov


 Pracovná ponuka - asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou Klubina

Klubina č. 157, 023 04
ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu Asistent učiteľa.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce: Materská škola Klubina č. 157, 023 04

Termín nástupu: 01.09.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.08.2020

Rozsah úväzku: 100%

Počet detí materskej školy: 22

Požiadavky na uchádzača

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka,
• tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi,
• práca v tíme .

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky

Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2020.

Požadované doklady

• žiadosť o prijatie do zamestnania,

• profesijný štruktúrovaný životopis,

• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• odpis z registra trestov,

• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z..

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi pošlite e-mailom na adresu: zsklubina@post.sk do 24.08.2020 alebo poštou na adresu:.

Základná škola s materskou školou Klubina, Klubina č. 157, 023 04

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.

Kontaktné informácie Základná škola s materskou školou Klubina

Klubina č. 157, 023 04

Tel.: 041/ 43 95 107

E-mail: zsklubina@post.sk

Kontaktná osoba Mgr. Miriam Dudeková

Mob.: 0905439007

E-mail: zsklubina@post.sk

17.8.2020

ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa prijme do pracovného pomeru:

Asistent/asistentka učiteľa  na ½  úväzok s nástupom od 27. 08. 2020. Pracovný  pomer na dobu určitú.

Kvalifikačné predpoklady:

 • pedagogický zamestnanec – kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 príloha č. 6

-          úplné stredné vzdelanie v príslušných odboroch

-          vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v príslušných odboroch

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušných odboroch

Odmeňovanie: Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov.

Žiadosti zasielať do 24. 8. 2020.

Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: skola@zslubela.edu.sk    ZŠ s MŠ Ľubeľa, 032 14 Ľubeľa 161         0911 352 458


 Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku  v súlade s podmienkami národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vypisuje výberové konanie na

0,5 úväzku školského psychológa.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov – príloha č.8

Požadované doklady:

žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis

kópia diplomu s vysvedčením o štátnej záverečnej skúške

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Iné požiadavky:

motivačný list

Platové podmienky:

v súlade s podmienkami financovania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Žiadosť o zamestnanie, štruktúrovaný životopis, požadované doklady je potrebné zaslať na mailovú adresu skolnikova@suprk.sk, najneskôr do 21. augusta 2020 do 11.00 hod.

Prihlásení záujemcovia budú následne pozvaný mailom na pohovor, ktorý sa uskutoční v stredu 26. augusta o 9.00 hod. v riaditeľni Školy umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok.

Výberové konanie pozostáva  z osobného pohovoru pred výberovou komisiou. 

Prípadné otázky týkajúce sa výberového konania zodpovieme na tel. čísle 044 4322597 alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese


 Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku  v súlade s podmienkami národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vypisuje výberové konanie na 1 miesto špeciálneho pedagóga.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov – príloha č.11

Požadované doklady:

žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis

kópia diplomu s vysvedčením o štátnej záverečnej skúške

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Iné požiadavky:

motivačný list

Platové podmienky:

v súlade s podmienkami financovania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Žiadosť o zamestnanie, štruktúrovaný životopis, požadované doklady je potrebné zaslať na mailovú adresu skolnikova@suprk.sk, najneskôr do 21. augusta 2020 do 11.00 hod.

Prihlásení záujemcovia budú následne pozvaný mailom na pohovor, ktorý sa uskutoční v stredu 26. augusta o 9.00 hod. v riaditeľni Školy umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok.

Výberové konanie pozostáva  z osobného pohovoru pred výberovou komisiou. 

Prípadné otázky týkajúce sa výberového konania zodpovieme na tel. čísle 044 4322597 alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese.


 Výberové konanie na miesto pedagogického asistenta

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku  v súlade s podmienkami národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vypisuje výberové konanie na 2 miesta pedagogického asistenta.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov – príloha č.6

Požadované doklady:

žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis

kópia diplomu s vysvedčením o štátnej záverečnej skúške

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Iné požiadavky:

motivačný list

Platové podmienky:

v súlade s podmienkami financovania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Žiadosť o zamestnanie, štruktúrovaný životopis, požadované doklady je potrebné zaslať na mailovú adresu skolnikova@suprk.sk, najneskôr do 21. augusta 2020 do 11.00 hod.

Prihlásení záujemcovia budú následne pozvaný mailom na pohovor, ktorý sa uskutoční v stredu 26. augusta o 9.00 hod. v riaditeľni Školy umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok.

Výberové konanie pozostáva  z osobného pohovoru pred výberovou komisiou. 

Prípadné otázky týkajúce sa výberového konania zodpovieme na tel. čísle 044 4322597 alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese


 Výberové konanie na miesto pedagogického asistenta

Riaditeľ Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok v súlade s podmienkami národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ vypisuje výberové konanie na 2 miesta pedagogického asistenta, 1 miesto školského psychológa a 0,5 miesta špeciálneho pedagóga.

Kvalifikačné predpoklady:

-          Vzdelanie v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady:

-          žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis

-           kópia diplomu s vysvedčením o štátnej záverečnej skúške 

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre výberové konanie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Iné požiadavky:

-          motivačný list

Platové podmienky:

-          v súlade s podmienkami financovania národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Žiadosť o zamestnanie, štruktúrovaný životopis, požadované doklady je potrebné zaslať na mailovú adresu riaditel@ssrk.sk, najneskôr do 21. augusta 2020 do 11.00 hod. Prihlásení záujemcovia budú následne pozvaný mailom na pohovor, ktorý sa uskutoční v stredu 26. augusta o 11.00 hod. v riaditeľni Spojenej školy, Scota Viatora 8, Ružomberok. Výberové konanie pozostáva z osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

Prípadné otázky týkajúce sa výberového konania zodpovieme na tel. čísle 044/4313412 alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Ružomberok, 13. augusta 2020


 Základná škola s materskou školou Rudinská 115 prijme do pracovného pomeru učiteľku  pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 26. augusta 2020.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný životopis
 • doklady o ukončenom vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca.

Požadované doklady žiadame doručiť  elektronicky na adresu: msrudinska@centrum.sk

                                                                                                msrudinska@gmail.com                                                                                                         

resp. poštou na adresu: ZŠ s MŠ Rudinská 115, 023 31 Rudina


 Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374  príjme do pracovného pomeru v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II : asistenta učiteľa , sociálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga.  

Pracovný pomer na dobu určitú  od 1.9.2020  do  31.8.2021.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov .

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- štruktúrovaný životopis

- motivačný list
- doklady o vzdelaní – fotokópie

 -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 Platové podmienky: v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte mailom  na adresu : anna.jarabicova@gmail.com  resp.poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374, 023 01 Oščadnica  do  20.08.2020.

Po spracovaní žiadostí budú na pracovný pohovor pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným  pracovným miestom.                                      

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí


 Základná škola s materskou školou Štiavnik  oznamuje voľné pracovné miesto na:

pracovnú pozíciu :   Učiteľka pre predprimárne  vzdelávanie (učiteľka materskej školy)

Predpokladaný termín nástupu :  2. 9. 2020

Pracovný pomer   : na dobu určitú ( počas MD a RP)

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných  údajov posielajte ( poštou alebo e-mailom )

v termíne do 25 .08. 2020  

na adresu:  Základná škola s materskou školou Štiavnik, Štiavnik 177, 013 55

na e-mailovú adresu: riaditel@zsstiavnik.sk

prípadné ďalšie  informácie na t.č.   0911 978 232


 Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme do pracovného pomeru vychovávateľa v ŠKD v kombinovanom pracovnom úväzku s pozíciou asistent učiteľa na dobu určitú do 31.8.2021 s nástupom od 1.9.2020, prípadne dohodou.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z..

Iné požiadavky : organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť ,flexibilita, bezúhonnosť.

Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Termín doručenia dokladov : do 19.augusta 2020 na adresu : Základná škola, Hlavná 375/26,013 02 Gbeľany alebo mailom na zsgbelany@gmail.com.

Na osobný pohovor budú pozvaní len záujemcovia spĺňajúci kvalifikačné predpoklady na obsadenie danej pracovnej pozície !


 Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2,  Martin prijme do pracovného pomeru v školskom  roku 2020/21 s nástupom 1. septembra  2020 na plný úväzok učiteľa/-ľku materskej školy.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – nástupný plat od 738,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou, J. V. Dolinského 2, Martin prípadne na e-mail:  riaditel@zsdolinmt.edu.sk najneskôr do 21.8.2020


 Oznámenie o voľnom (novovzniknutom) pracovnom mieste – ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)

Kategória voľného pracovného miesta:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu: 2. 9. 2020

Pracovný pomer: plný pracovný úväzok

Plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný  životopis,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (zatiaľ),
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte 21.8.2020 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com .

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky.

 

Oznámenie o dvoch voľných (novovzniknutých) pracovných miestach – PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba (okres Žilina)

Kategória voľného pracovného miesta:   PEDAGOGICKÝ ASISTENT UČITEĽA

Dátum predpokladaného nástupu: 2. 9. 2020

Pracovný pomer: plný pracovný úväzok

Plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • úplné stredné vzdelanie s príslušným odborom vzdelania alebo VŠ vzdelanie I. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s Nariadením vlády č. 201 Slovenskej republiky z 3. júla 2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti
 • zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný  životopis,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (zatiaľ),
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte 21.8.2020 na adresu: ZŠ s MŠ Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba alebo elektronicky na email: riaditelskolakp@gmail.com .

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní len uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované kvalifikačné a iné požiadavky. Termín pracovného pohovoru  bude oznámený uchádzačom elektronicky


 Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok prijme do pracovného pomeru na pracovné miesto asistenta učiteľa  do Spojenej školy – Špeciálnej základnej školy, Malé Tatry 3, Ružomberok na plný úväzok s nástupom od 1.9.2020 na dobu určitú do 31.8.2023. Kvalifikačné predpoklady na pracovné miesto sú požadované v zmysle platnej legislatívy (§10 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1, príloha č. 6, vyhlášky č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie doklady: potvrdenie o ukončení adaptačného vzdelávania. Požadované podklady je potrebné zaslať do 21.8.2020 na adresu školy: Spojená škola, Malé Tatry 3, 034 01 Ružomberok, resp. na email: szsrbk.maletatry@gmail.com. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou. Kontaktná osoba: Mgr. Adela Kudličková – RŠ, tel. č. 0910 914 156.


 Voľné pracovné miesto –  asistent učiteľa

Základná škola Rudina  v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  prijme od šk. roku 2020/2021 do pracovného pomeru

 asistenta učiteľa s úväzkom 100%.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

-  žiadosť o prijatie do zamestnania,

-  štruktúrovaný životopis,

-  doklady o ukončenom vzdelaní,

-  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

-  odpis registra trestov.

Iné požiadavky:

-  ovládanie štátneho jazyka

-  bezúhonnosť

-  osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita, zodpovednosť

Pracovné podmienky:  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:

Základná škola Rudina , Rudina 443,02331, prípadne na e-mail:  zsrudina@gmail.com najneskôr do 17.8.2020.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy.

 

                                                                                                                    Voľné pracovné miesto – školský psychológ

 

Základná škola Rudina  v rámci implementácie  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“  prijme od šk. roku 2020/2021 do pracovného pomeru

školského psychológa s úväzkom 100%.

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a Vyhláška 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov

-  žiadosť o prijatie do zamestnania,

-  štruktúrovaný životopis,

-  doklady o ukončenom vzdelaní,

-  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu:

Základná škola Rudina , Rudina 443, 02331, prípadne na e-mail:  zsrudina@gmail.com najneskôr do 17.8.2020.

Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači na základe zhodnotenia kvalifikačných a ďalších predpokladov s ohľadom pre potreby školy


 Prijmeme do Materskej školy v Rudinskej pani učiteľku. Žiadosti posielajte do 21.8.2020 na adresu materskej školy : Materská škola Rudinská 115, 023 31 Rudina, msrudinska@gmali.com


 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

Kategória odborného zamestnanca:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu           1.9.2020

Pracovný pomer:   100% úväzok

Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte emailom na skola@zsbrezovica.sk alebo v písomnej  podobe zasielajte 24.8.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Predpoklady: v zmysle platnej legislatívy

Pracovný pomer na dobu: určitú od 01.11.2020 (počas trvania NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 07.09.2020 do 11:45 hod na adresu:

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 10.09.2020 v čase od 10:00 hod v budove Obecného úradu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Kategória voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec v MŠ  - školský špeciálny pedagóg           (1 pracovné miesto)

Predpoklady: v zmysle platnej legislatívy

Pracovný pomer na dobu: určitú (počas trvania NP PRIM I a NP PRIM II)

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 07.09.2020 do 11.45 hod na adresu:

Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  OZ MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad, Sučany, Námestie SNP 31, 038 52. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa u skutoční  dňa 10.09.2020 v čase od 10:30 hod v zasadačke v  budove Robotníckeho domu obce Sučany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní telefonicky, prípadne mailom.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

6.8.2020

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg

V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Makov 264, 023 56

Kategória voľného pracovného miesta:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

Dátum predpokladaného nástupu           1.9.2020

Pracovný pomer:   100% úväzok

Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

 •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 •   zdravotná spôsobilosť,
 •   bezúhonnosť,
 •   ovládanie štátneho jazyka,
 •   schopnosť tímovej práce,
 •   prax minimálne 5 rokov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej  podobe zasielajte 24.8.2020 na adresu: ZŠ s MŠ Makov, Makov 264,  023 56

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky, alebo elektronicky

5.8.2020

OZNÁMENIE  O  VOĽNOM  PRACOVNOM  MIESTE

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

 Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Dolný Štál

Hlavná ulica 805/113

930 10  Dolný Štál

Voľné pracovné miesto:

-          Učiteľ/-ka hudobného odboru - hra na klavíri - plný alebo skrátený úväzok

Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

-          žiadosť o prijatie do zamestnania;

-          profesijný životopis;

-          úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní;

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať odpis z registra trestov

-          potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon ped.činnosti

-          súhlas so spracovaním osobných údajov.

Iné požiadavky:

       -  ovládanie maďarského jazyka

Požadované doklady posielajte na mail maalistal@gmail.com do 20.08.2020, predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 01.09.2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači

 

 


 

 


 


 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)