Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. marec 2019, Utorok
 

Voľné pracovné miesta

Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

6.3.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:  Odborné učilište, Stavbárska 11, Martin v celkovom pracovnom úväzku 0,15
(PDF, 164 kB)Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kolárovice. (PDF, 147 kB)


1.2.2019

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53, 010 07 Žilina
s nástupom od 1. augusta 2019. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte na adresu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dobrého pastiera Smreková 39, 010 07 Žilina, do 9.00 hod. dňa 25. februára 2019.
Viac informácií na farnost.solinky.sk, fara@solinky.sk.  Výberové konanie - dokument (PDF, 127 kB)

31.1.2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy, Zákopčie 957 (s nástupom od 10. 03. 2019) (PDF, 194 kB)


18.1.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa  Základnej školy s materskou školou Rosina č. 624, 013 22 Rosina (PDF, 169 kB)


15.1.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11 v Žiline (PDF, 144 kB)


2.1.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec (PDF, 161 kB)


11.12.2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Pucov s predpokladaným nástupom od  1. februára 2019 (PDF, 477 kB)


 

Prácu hľadajú 

19.3.2019

Hľadám prácu v Žiline a okolí. Aprobácia SJL-OBN-ETV. Môžé byť zástup za materskú, dlhodobá PN, alebo miesto vychovávateĺky.  Kontakt.-0904294037.


 

18.3.2019

Učiteľ dôchodca rád príjme miesto na zastupovanie v Žiline a blízkom okolí. Mám kvalifikáciu v odbore matematika - fyzika pre ZŠ a fyzika - technické práce pre stredné školy.Príjmem aj skrátený úväzok.


Hľadám si prácu, ako učiteľka predmetov BIO-CHEM v okrese Liptovský Mikuláš od šk. r. 2019/2020. Vo vyučovacom procese využívam moderné digitálne technológie. Mám skúsenosti s prípravou žiakov na chemickú olympiádu, ako aj, so zapájaním sa do rôznych environmentálnych súťaží. Email: jduronova@gmail.com. T.č. 0908619522.


13.3.2019

Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od šk. roku 2019/20. Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.   Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj, kontakt: 0911 434 376


8.3.2019

Hľadám si prácu priamo v Žiline ako kvalifikovaná učiteľka predmetov TV-EV, prípadne ako asistentka učiteľa. Prax v odbore - 4 roky. Uvítam aj zmiešaný úväzok (učiteľka-asistentka), prípadne skrátený úväzok. Nie zastupovanie PN.
Č.t. 0905793075.


28.2.2019

Učiteľka slovenského jazyka a občianskej náuky hľadá prácu na ZŠ alebo SŠ v okresoch BY, ZA, PB a okolí od septembra 2019 (aj skrátený úväzok, zástup MD alebo PN). I. a II. stupeň štúdia ukončený na PdF UK odbor učiteľstvo SJL a OBN. Skúsenosti s vyučovaním ako lektor slovenského jazyka a literatúry vo vzdelávacom centre. Kontakt: varosova.dominika@gmail.com, tel.č.: 0904 325 320.


27.2.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka anglického a slovenského jazyka na základnej alebo strednej škole v okresoch PU, PB, Il, TN, ZA.  Predpokladané ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra - slovenský jazyk je naplánované na máj 2019. Okrem povinnej praxe vrámci vysokej školy som učila 3 roky anglický jazyk v jazykovej škole v Trnave. Nástup do práce možný od nasledujúceho šk. roka 2019 /2020 (september 2019). Tel. 0944 582 915.   e-mail: katarína.matochova6@gmail.com 


26.2.2019
Hľadám si prácu ako učiteľka AJ - MAT na základnej alebo strednej škole v BY, ZA, PB  a okolí. Príjmem prácu na plný úväzok, zástup MD, RD, prípadne dlhodobej PN. V júni ukončím štátnou skúškou štúdium na Trnavskej univerzite v Trnave, takže nástup možný od 01.09. 2019. Mail: marculincovamartina@gmail.com  Tel: 0904 640 975


25.2.2019
Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA, PB a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou
tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV). mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417  


18.2.2019
Špeciálna pedagogička s nemalou praxou na ZŠ, SŠ, výchovných centrách pre deti, s deťmi s VPU, správania, autistami, s MP, NKS, rómskou komunitou detí hľadá prácu v mestách a obciach: RK, LM, DK, MT, ZA.
Získané osvedčenia: koordinátor protidrogovej prevencie, použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese. Prvá atestačná skúška. Aktívne NJ, manažérske skúsenosti. Viem poskytnúť pozitívne referencie od bývalých zamestnávateľov.
kontakt: 0908 389 173


Učiteľka anglického a francúzskeho jazyka si hľadá zamestnanie v regióne Turiec a Žilina. Prijmem aj skrátený úväzok, zastupovanie PN.    Som zároveň učiteľka pre MŠ a vychovávateľka ŠKD. Pracovala som tiež ako asistentka učiteľa na ZŠ a v MŠ. Nástup ihneď. Kontakt: dmurinova@zoznam.sk; tel.č. 0902 167 037.


Hľadám si prácu ako učiteľka MŠ, vychovávateľka ŠKD alebo na SŠ internáte, pedagogická asistentka.Zároveň som učiteľka angličtiny. Môže ísť tiež o krátkodobý zástup. Martin - Turčianske Teplice - Žilina. Kontakt: tel.č.0902 167 037; dmurino va@zoznam.sk


13.2.2019

Hľadám prácu v školstve ako učiteľka na ZŠ, SŠ, prípadne v MŠ v okresoch Bytča, Žilina.  Mám vyštudovaný II. st.na ŽU v Žiline (Fakulta humanitných vied + DPŠ spoločenskovedných predmetov).
Ruský jazyk  aj Anglický jazyk ovládam na úrovni B2 a naďalej sa vzdelávam v jazykovej škole.  Momentálne diaľkovo študujem rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Pracovala som ako učiteľka na II. stupni ZŠ a vyučovala som dejepis, informatiku, občiansku náuku, hudobnú výchovu, náboženskú výchovu a pracovala som aj  v materskej škole. Kontakt:  maria.serafina@azet.sk, 0908 068 061


7.2.2019

Hľadám prácu učiteľky 1-4 st ZS a biológie 5-12  pracujem 18 rokov v školstve momentálne už 8 rok v Ziline na dobu neurčitú, kde sa mi veľmi páči, chcem postupovať ďalej Mám za sebou veľa úspechov v praci. Som dobrosrdečný človek , pracovitý a hlavne zodpovedný , práca na byt v ZA,Ca ,KNM kontakt 0918730268 , meil darinka1972@gmail.com 


Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo mš a vychovávateľstvo. Mám 8 mesačnú prax ako učiteľka v MŠ a rok a pol ako vychovávateľka v ŠKD. Nastúpiť môžem ihneď.  Luciakostolna@centrum.sk    0948402802


6.2.2019
Hľadám si prácu ako učiteľ nemeckého a anglického jazyka, má 7 ročnú prax, poprípade iných predmetov, asistenta učiteľa. Nej som študovala v Prešove na FF, anj rš Žilina. Prácu si hľadám v okrese Čadca, KNM a Žilina. V prípade potreby volajte na 0905321742 alebo píšte na mail emilia.pajerova@gmail.com


1.2.2019

Hľadám si prácu ako vychovávateľka v ŠKD alebo CVČ. Mám ukončenú PF UMB, odbor vychovávateľstvo, 10 rokov pedagogickej praxe. Hľadám prácu v okr. Bytča alebo Žilina. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel.č: 0903 544 806, alebo e-mailom: katarinaja@gmail.com 


 

 

   
Voľné pracovné miesta

 

19.3.2019

Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, 010 01  Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku na vyučovanie odborných ekonomických predmetov, na zástup počas PN. Predpokladaný nástup je ihneď. Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: gpazicka@gmail.com, telefonický kontakt: 0911 566 901


 

15.3.2019

Základná škola s MŠ M. Hamuljaka v Oravskej Jasenici vyhlasuje výberové konanie na miesto  učiteľky v materskej škole počas PN. Žiadosti spolu so životopisom je potrebné zaslať do 22. 3. 2019. Uchádzači, ktorí budú mať splnené kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti budú pozvaní telefonicky na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční 28. marca 2019 o 9. 00 hod. v budove školy. Charakteristika práce – učiteľka v materskej školy. Pre výkon práce učiteľky v materskej škole je potrebné mať splnené predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 6 a kvalifikačné predpoklady v zmysle § 7 Zákona č. 317/2009 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z. pre učiteľa materskej školy.


Oznam o dočasnom voľnom pracovnom mieste. Riaditeľka Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina príjme na skrátený pracovný úväzok na dobu určitú s nástupom od 03.04.2019 -  zastupovanie počas dočasnej práceneschopnosti  učiteľa/ku chémie.
Požiadavky na zamestnanca:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  - príslušný študijný odbor,
• plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
• doklady o vzdelaní,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na e-mail gvoza@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy do 25.03.2019. Adresa školy: Gymnázium   Veľká okružná 22  010 01 Žilina


12.3.2019
Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 28.8.2019 do pracovného pomeru na dobu určitú do 30.06.2020 školského špeciálneho pedagóga  s úväzkom 100%. 
Kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 - VŠ II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
• prax v odbore vítaná ( pre zaradenie do kariérového stupňa „samostatný školský špeciálny pedagóg“ je požadovaná odborná  prax 5 rokov )
• zdravotná a psychická spôsobilosť
• schopnosť tímovej práce
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží  vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  30.04.2019  
- e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
- poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


28.2.2019

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Višňové prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  (dobu určitú - počas PN) od 11.3.2019 učiteľku pre primárne vzdelávanie. Termín nástupu: 11.3.2019. Predpokladané skončenie pracovného pomeru k 31.8.2019.
Kvalifikačné predpoklady - v zmysle platnej legislatívy. Ukončenie výberového konania 6.3.2019. Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe. Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ, Višňové 446, 013 23 Višňové alebo na zsvisnove@gmail.com. Telefonický kontakt: 041/5972297, 0911701911.


27.2.2019
Materská škola Skalité - Ústredie č. 632 príjme do pracovného pomeru od 1.3.2019 kvalifikovanú učiteľku/učiteľa predprimárneho vzdelávania.  Kontakt:    mkoricarova@centrum.sk


26.2.2019

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 71/3, 029 51 Lokca prijme do pracovného pomeru počas zastupovanie PN učiteľa 2.stupňa ZŠ kvalifikovaného na vyučovanie predmetov slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk s nástupom od 25. 02. 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). Plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, min.759,- eur.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 28. 02. 2019 na horeuvedenú adresu školy, resp. e-mailovú adresu.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Dudáš
e-mail: zs.lokca@stonline.sk, tel. číslo: 043/55 912 05, 0903 017 969


22.2.2019
Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine prijme učiteľa informatiky s nástupom od 1.9.2019. Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ. Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní. Podanie žiadostí: do 20.3.2019 poštou alebo osobne na sekretariát. Informácie: Mgr. Igor Libo, riaditeľ školy  Tel: 0915 88 99 15 E-mail: office@gymlet.sk


14.2.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (100 %) vychovávateľa do školského klubu detí, nástup 11.3.2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 4 - 8 v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v rozsahu 612,50 € (začínajúci pedagogický zamestnanec) – 990 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe, po skončení skúšobnej doby osobný príplatok.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady posielajte do 20.2.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin, 03601.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,  e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


13.2.2019
Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch prijme do pracovného pomeru   učiteľa pre primárne vzdelávanie na zastupovanie počas PN (približne 2 mesiace). Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme doručiť na adresu školy: Základná škola Slovenského národného povstania, Partizánska 13, 038 52 Sučany, alebo e-mailom na adresu sykorova@zssucany.sk, alebo lamosova@zssucany.sk.


12.2.2019

ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín príjme do pracovného pomeru vychovávateľku ŠKD na plný pracovný úväzok s nástupom do práce 11. marca 2019. Požadované vzdelanie - stredná pedagogická škola - odbor vychovávateľstvo alebo I. stupeň vysokoškolského štúdia - odbor vychovávateľstvo. Žiadosti so životopisom posielajte do 16.11.2018 na mailovú adresu: riaditel@skola-varin.sk, alebo na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Viac informácií poskytneme na tel. čísle 0911 221 994.


 8.2.2019
Základná škola Turzovka – Bukovina 305 prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok (pracovný pomer na dobu určitú),
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov
Nástup:  marec 2019  Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,  doklady o vzdelaní ,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Plat: podľa platových tabuliek platných od 01. 01. 2019 v závislosti od započítanej praxe.
Termín doručenia dokladov: do 22.02.2019 na adresu: Základná škola Turzovka – Bukovina 305 alebo e-mailom: zsturzovka@gmail.com, tel. 0915 751 836


5.2.2019

Neštátne centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Dolný Kubín, prijme do PP na plný pracovný úväzok s perspektívou doby neurčitej (nejde o zástup): špeciálneho pedagóga.  Podmienky: VŠ vzdelanie 2. stupňa, ŠZŠ zo špeciálno – pedagogickej diagnostiky, seriózny záujem o prácu v poradenskom zariadení. Preferujeme odbory špeciálnej pedagogiky: psychopédia, -somatopédia, logopédia. Predpokladaný nástup:  7-8/2019. Platové podmienky: v zmysle pl. tabuliek pre odborných zamestnancov v školstve (+nenárokové zložky mzdy). Tel.: 0911-250907; silviapapalova@gmail.com (Mgr. Silvia Papalová, riaditeľka zariadenia).


29.1.2019

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe (Maďarsko) informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnej pozícii učiteľ/učiteľka telesnej výchovy (najlepšie v kombinácii s predmetom geografia) na určitú dobu 3 rokov (s možnosťou predĺženia) na jednojazyčné vyučovanie v slovenskom jazyku (znalosť maďarského jazyka nie je potrebná).
Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
– VŠ II. stupňa v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v platnom znení v požadovanom študijnom odbore
– bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
Iné kritériá a požiadavky:
– osobnostné a morálne predpoklady
– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Platové a ďalšie podmienky:  Plat bude určený dohodou podľa platných predpisov z maďarskej strany (minimálne 830 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov). Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi v prípade potreby ubytovanie v služobnom byte v školskej budove s mesačnou platbou 15 € vrátane režijných poplatkov.
Zoznam požadovaných dokladov:  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní,  písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania
Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2019. Termín podania žiadosti: do 30. apríla 2019
Adresa: Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Dedinszky Gyula utca 1, 5 600 Békešská Čaba. Žiadosť je možné podať e-mailom na adresu: pecsenya@szlovak-bcs.sulinet.hu
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


SCŠPP DOLNÝ KUBÍN (poradenské zariadenie) príjme psychológa. Plný PÚ od 1.6.019, perspektíva na d.neurčitú. Požiadavky: 1-odborový smer, psychodiagnostická prax!, dochádzka max. 30 km. MT: 0911-250907; silviapapalova@gmail.com 


25.1.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec  prijme: Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie na vyučovanie fyziky, techniky, prípadne matematiky  na plný úväzok s nástupom ihneď.
Pracovný pomer – dlhodobé zastupovanie počas PN Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Požadované doklady zasielajte na adresu školy:  Základná škola, Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec alebo email: riaditelka@zssvrcinovec.sk Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Pišteková, riaditeľka školy, tel. č. 0911 676 587


22.1.2019

ZŠ Horný Vadičov prijme na zástup počas dlhodobej PN kvalifikovaného učiteľa pre 1. stupeň. Žiadosť o zamestnanie spolu s CV posielajte na: skola@zshvadicov.edu.sk


Riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline prijme do pracovného pomeru  pracovníčku na pracovnú pozíciu: UPRATOVAČKA. Termín nástupu do práce: od 01.02.2019.Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce: upratovanie priestorov školy a priľahlých častí
Požiadavky na zamestnanca: Vzdelanie: minimálne základné vzdelanie, Osobnostné predpoklady a zručnosti:  manuálna zručnosť a samostatnosť, seriózny prístup k práci. Žiadosť o zamestnanie a životopis zašlite do 28.01.2019:
osobne na sekretariát  Gymnázia Hlinská 29, 011 80 Žilina  alebo  e-mailom na adresu: gymnazium@gymza.sk
Bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste poskytneme na tel. čísle:  041/763 77 00


18.1.2019

ZŠ s MŠ Chlebnice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 01.02.2019 do 29.06.2019 kvalifikovaného pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu vychovávateľ ŠKD.
Týždenný úväzok: 19 hodín Kvalifikačné predpoklady: podľa platnej legislatívy.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Prosíme záujemcov, aby žiadosti posielali do 24.01.2019 na adresu školy : ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou, prípadne na e-mailovú adresu:  zschlebnice@gmail.sk


Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: KUCHÁRKA
Miesto výkonu práce: Školská jedáleň pri SZŠ, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
- vyučená v odbore kuchár
- zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz)
Prax v odbore: minimálne  2  roky
Náplň práce:
- príprava jedál
- dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku
- zodpovednosť  za dodržiavanie receptúr, kvality jedla a množstva použitých surovín na prípravu
- hospodárne používanie surovín
Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov, doklad o vzdelaní
Nástup: február  2019
Kontakt: mail: mjurkovicova.szszilina@gmail.com  písomne: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina tel.: 0908 271344