Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. marec 2018, Nedeľa
 

Voľné pracovné miesta


 Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

 

12.3.2018

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka základnej školy s materskou školou: Základná škola s materskou školou, Školská 480, 034 95 Likavka (PDF, 120 kB)


9.3.2018

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Kvačany 232, 032 24 Kvačany (PDF, 289 kB)


9.2.2018

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina. (PDF, 199 kB)


7.2.2018

Výberové konanie  na obsadenie funkcie – riaditeľ/riaditeľka materskej školy: Materská škola, Bešeňová 66, 034 83 Bešeňová (PDF, 114 kB)


1.2.2018

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, 1. mája 412/1, Rajec (PDF, 163 kB)


29.1.2018

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: Základná škola, č. 790, 032 32 Východná (PDF, 238 kB)


 

Prácu hľadajú 

 

12.3.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka v materskej škole alebo vychovávateľka v ŠKD, nakoľko toto zameranie mám vyštudované. Prácu hľadám v Martine alebo Turčianskych Tepliciach prípadne okolí. Nástup možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte na e-mail: petraskovan@gmail.com, mobil: 0908/ 319 388


Hľadám si prácu ako učiteľ matematiky a  náboženstva v okrese Žilina.  Mám ukončené adaptačné vzdelávanie. Svoju kvalifikáciu si rozširujem štúdiom anglického jazyka. Mám skúsensti aj s výučbou iných predmetov: Dej, OBN,INF.    V prípade záujmu volajte na číslo 0907119771 alebo napíšte na mail pavolzuzcak@centrum.sk.


Hľadám prácu ako učiteľka na ZŠ, SŠ v RK, LM, LH, MT, DK prípadne v ich okolí. Mám aprobáciu ANJ/NV a viac ako 13 ročnú prax. Učila  som aj na 1. stupni (SJL, VV). Mám záujem aj o prácu asistentky (viem pracovať s integrovanými žiakmi), o prácu na zástup počas MD prípadne PN. Som zodpovedná, tvorivá, flexibilná, s pozitívnym vzťahom k deťom.    Kontakt: mobil: 0907/028 169  e-mail: katarina.kuderova@gmail.com 


Hľadám si prácu ako učiteľka  na ZŠ/SŠ s aprobáciou Bio - Chem v okresoch BY, ZA, PB, PU, KNM.  Momentálne študujem slovenský jazyk a literatúru ako rozširujúce štúdium v Žiline. Kontakt: 0908474449, email: katarina.struhalova@centrum.sk


7.3.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka chémie a fyziky v Žiline a blízkom okolí. Nástup možný v septembri 2018. Kontakt: 0915/312969


 

Hľadám si prácu ako učiteľka GEOGRAFIE a SLOVENSKÉHO JAZYKA v okolí Ružomberka, prípadne v okolí Liptovského Mikuláša, na ZŠ alebo SŠ. Nástup na nový šk. rok 2018/2019. Kontakt: bernadeta.luptakova@gmail.com, 0903 106 151


2.3.2018

Hľadám prácu ako učiteľka aprobácie chémia - biológia od septembra 2018 v Žilinskom kraji 0911435061


28.2.2018

Hľadám  si prácu ako učiteľka anglického jazyka, dejepisu a občianskej náuky na ZŠ, SŠ v  Žiline, Bytči,  a v Martine. Kontakt: 0940 731 672


27.2.2018

Hľadám si prácu ako učiteľ nemeckého a anglického jazyka.Žil som v Londýne a aj v Berlíne.Viedol som kurzy pre dospelých a doučoval som žiakov ZŠ/SŠ/gymnázií a pripravoval som dlhé roky maturantov z NEJ a ANJ na maturity.Hĺadám prácu aj na zástup a mám prax vo vyučovaní fyziky na základnej škole.Som trpezlivý ,mám rád prácu s deťmi.E-mail: LM-muchacho@pobox.sk , Michal Zubek


26.2.2018

Hľadám miesto na ZŠ alebo SŠ ako učiteľ predmetov telesná výchova - geografia s pedag. praxou cca 22 rokov. Kontakt : 0908526869


20.2.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka pre primárne vzdelávanie alebo predprimárne vzdelávanie. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávania a Predškolská a elementárna pedagogika. Mám skúsenosti s prácou v MŠ, ŠKD, ako aj s výučbou na hodinách jednotlivých vyučovacích predmetov, získané v rámci odbornej praxe počas štúdia na strednej a vysokej škole.Medzi moje osobné vlastnosti patrí zodpovednosť, komunikatívnosť, kreativita, príjemné vystupovanie a kladný vzťah k deťom.Nástup možný od 1.6. 2018. Kontakt: 0944 167 612, e-mail: monika.tlachova@gmail.com


 13.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ alebo vychovávateľka, prípadne asistentka. v Žiline a okolí. Mám vyštudované predprimárne vzdelávanie.  Prax v MŠ mám 14 rokov.  Nástup je možný ihneď. V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0944 226 683 gospamajka77@gmail.com


 Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. pedagogického asistenta, vychovávateľa v ŠKD, v školskom internáte alebo v detskom domove v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce), prácou triedneho učiteľa, školského koordinátora testovania PISA a programom eTlačivá. Vo vyučovaní využívam moderné prvky vyučovania za pomoci dataprojektora, interaktívnej tabule, tabletov. Pracoval som na rôznych školských projektoch. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.com8.2.2018

Hľadám prácu ako učiteľka Aj, Fj , asistentka učiteľa, vychovávateľka v ŠKD/školskom internáte na ZŠ, SŠ v regióne Turiec. Mám dlhodobú prax vo vyučovaní a 1-ročnú prax ako pedagogická asistentka. Nástup možný ihneď, aj zástup PN, MD.
Kontakt: 0902 167037; dmurinova@zoznam.sk.


 Hľadám prácu ako učiteľka MŠ alebo asistentka učiteľky/dieťaťa v regióne Turiec. Mám 3-mesačnú prax. Môžem deti učiť angličtinu. Nástup možný ihneď, aj zástup PN, MD.   Kontakt: 0902 167 037; dmurinova@zoznam.sk.


30.1.2018

Hľadám prácu ako učiteľka na 1. stupni ZŠ v BY,ZA a okolí(aj počas MD či dlhodobej PN).Mám 12 ročnú prax, 1. doktorát so zameraním na integráciu žiakov so ŠPU do ZŠ, 1. atestáciu  na prácu s interaktívnou tabuľou a 2. atestáciu na projektové vyučovanie. Obe  metódy počas vyučovacích hodín aktívne využívam.  Vyučovala som žiakov i na 2. stupni ZŠ(CHEM, VYV,TSV,HUV).   mail: mackova.katka@gmail.com tel.č. 0944/384417


29.1.2018

Hľadám prácu učiteľa na ZŠ/SŠ s aprobáciou geografia - náboženská výchova, resp. asistenta učiteľa, vychovávateľa v ŠKD alebo v školskom internáte v okresoch RK, LM, DK, MT, ZA. Mám skúsenosti aj s vyučovaním iných predmetov (dejepis, občianska výchova, informatika, chémia, technická výchova, technika, svet práce), prácou triedneho učiteľa, školského koordinátora testovania PISA a programom eTlačivá. Vo vyučovaní využívam moderné prvky vyučovania za pomoci dataprojektora, interaktívnej tabule, tabletov. Pracoval som na rôznych školských projektoch. Prax: 7 rokov. Nástup možný ihneď. Prácu prijmem aj počas zástupu MD alebo dlhodobej PN. Kontakt: 0944 583 659, e-mail:  stenly406@gmail.com


Pedagogička s nemalou pedagogickou praxou na ZŠ, SŠ, v diagnosticķých centrách pre deti, s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, autistami, rómskou komunitou detí, momentálne pôsobiaca ako špeciálny pedagóg hľadá prácu pedag.charakteru v mestách: RK, DK, LM, MT, ZA Ukončné magisterské študium prírodovedných predmetov, štúdium špeciálnej pedagogiky a rok štúdia elementárnej pedagogiky. Získané osvedčenie koordinátor protidrogovej prevencie. Aktívne ovládam NJ, manažérske skúsenosti.  Kontakt: 0908 389 173


 Hľadám si prácu ako učiteľka ANJ - SJL na základnej, prípadne strednej škole v Žiline. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa (učiteľstvo SJL a AJL) a skúsenosti vo vyučovaní na ZŠ a SŠ. V prípade záujmu ma kontaktuje telefonicky na čísle 0911 758 482.23.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka MATEMATIKY / ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV / INFORMATIKY v Žiline a blízkom okolí.  V prípade záujmu volajte na číslo 0910 515 036 alebo napíšte na mail murinova.lucia@gmail.com


16.1.2018

Hľadám si prácu ako učiteľka - momentálne mám záujem o prácu ako zástup počas PN alebo MD, zástup môžem vykonávať v mesiacoch február a marec 2018 na ZŠ alebo SŠ v Žiline a širokom okolí do 40 km  - predmety SJL, DEJ, ANJ, NEJ (ako 2. cudzí jazyk), prax mám aj ako učiteľka 1. stupňa a ako triedna učiteľka. Som pracovitá, zodpovedná, kreatívna, so vzťahom k deťom a mládeži, ovládam aj prácu s PC, interaktívnou tabuľou, e-tlačivami, aSc agendou, bola som aj vedúcou predmetovej komisie.Mail - luca.ondrusova@gmail.com, mobil: 0908104061


Hľadám miesto učiteľky na 1.stupni ZŠ v blízkom okolí Žiliny, 30-ročná prax. t.č.090436552015.1.2018

Hľadám si prácu na 100% úväzok ako učiteľka v materskej škole, vychovávateľka alebo asistentka pedagóga. Mám úplné stredné odborné vzdelanie na Pasa v Trenčíne.  Považská Bystrica a okolie. Možný termín nástupu : podľa dohody
e-mail: maria.cervenanova@gmail.com  

 

 
 

   
Voľné pracovné miesta

 

15.3.2018

Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou matematika na plný úväzok.
Predpokladaný termín nástupu je od 01.09. 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.04. 2017  na e-mailovú adresu:  zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk,  prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy.  Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.
Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na    http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/


Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou fyzika - technika na plný úväzok.
Predpokladaný termín nástupu je od 01. 09. 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.4.2018  na e-mailovú adresu:   zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk,  prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy.  Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.
Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na    http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/


Základná škola Ul. jahodnícka v Martine príjme do pracovného pomeru učiteľa /učiteľku s aprobáciou 1. stupeň ZŠ (primárne vzdelávanie) - anglický jazyk pre 1. stupe ZŠ na plný úväzok.
Predpokladaný termín nástupu je od 01. 09. 2018.  Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 27.04.2018  na e-mailovú adresu:  zsjahodnicka@zsjahodmt.edu.sk,  prípadne doručte osobne alebo poštou na adresu školy.  Na pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky.
Kontakt : 043-4134488, ďalšie kontakty na    http://www.zsjahodnickamt.sk/o-skole/kontakty/


 


13.3.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kotešová prijme na zástup počas MD učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie s nástupom od 16. apríla 2018, požadovaná aprobácia: ANJ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.). 
Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov. 
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Kotešová, 013 61 Kotešová 378. 
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Mihoková, riaditeľka školy, e-mail:
zs.kotesova@azet.sk, tel.: 041/554 06 69


7.3.2018

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom ihneď.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII Pedagogický asistent.
- výhodou je znalosť grafických počítačových programov Photoshop, Pinacle, CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o fotografovanie.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o ukončenom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22,
010 08 Žilina, email: ssiza@ssiza.sk, tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49
06  do 12.03.2018, 14:00 hod.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, prijme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy učebného odboru 6451 H aranžér s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XII. Majster odbornej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
- výhodou je znalosť grafického počítačového programu CorelDRAW na úrovni pokročilý, záujem o aranžovanie kvetov a rôznych dekorácií.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o ukončenom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22,
010 08 Žilina, email: ssiza@ssiza.sk, tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49
06  do 15.06.2018, 14:00 hod.


Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina, prijme do pracovného pomeru učiteľa strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa s nástupom od 01.09.2018.
Požiadavky  na pracovnú pozíciu:
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť IX. Učiteľ strednej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, učiteľ praktickej školy a odborného učilišťa.
- aprobácia slovenský jazyk, anglický jazyk.
Zoznam požadovaných dokladov:
- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o ukončenom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: SŠI, Fatranská 3321/22,
010 08 Žilina, email: ssiza@ssiza.sk, tel. č. 041/565 32 69, 041/565 49
06  do 15.06.2018, 14:00 hod.


6.3.2018

Základná škola v Rajeckých Tepliciach príjme zamestnanca na pozíciu učiteľa primárneho vzdelávania    ročníkov 1. – 4.  na obdobie zastupovania učiteľa počas dlhodobej PN.  S nástupom ihneď. Požadované  vysokoškolské vzdelanie príslušnému zaradeniu.
Kontakt:  Mgr. Peter Hönsch , 0903438591,  mail: riaditelzsrt@gmail.coml


Základná škola  v Rajeckých Tepliciach príjme zamestnanca na pozíciu upratovačky na zástup zamestnanca   počas dlhodobej PN.  S nástupom ihneď. Požadované   vzdelanie príslušnému zaradeniu.
Kontakt:  Mgr. Peter Hönsch , 0903438591,  Mail: riaditelzsrt@gmail.com


1.3.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika, Varín prijme na zástup  počas PN učiteľa/učiteľku pre nižšie stredné  vzdelávanie s nástupom od 1. marca 2018, požadovaná aprobácia: ANJ. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín.
Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Filová, riaditeľka školy, e-mail: riaditel@skola-varin.sk, tel. číslo: 0911/22199428.2.2018

ZŠ Rudina príjme do  pracovného pomeru upratovačku na plný úväzok s nástupom od 1.marca 2018. Záujemca sa môže kontaktovať mailom na zsrudina@gmail.com,príp.tel 0911991390.


27.2.2018

Základná škola s materskou školou, Lutiše 65, prijme do pracovného pomeru učiteľa pre 2. stupeň ZŠ  s aprobáciou  Anglický jazyk - Nemecký jazyk. Nástup: od 01.03.2018. Žiadosti zasielajte na adresu: zslutise@gmail.com. Bližšie informácie u riaditeľky školy  na tel.čísle: 041/5976 105


Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11 v Žiline prijme učiteľku / učiteľa  nižšieho stredného vzdelávania (2.stupeň ZŠ) s aprobáciou nemecký jazyk s nástupom ihneď (zastupovanie počas MD).Kontakt: oravskaszs@gmail.com, 0911/558335.


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová  prijme: učiteľku/ učiteľa primárneho vzdelávania  na plný úväzok s nástupom od 12.03.2018 – zastupovanie počas PN.   
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová
email: zsmsterchova© gmail.com , tel. č . 041 / 5695 388


Riaditeľstvo ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová  prijme:   kuchárku  na plný úväzok s nástupom od 01.03.2018 – zastupovanie počas dlhodobej  PN.      
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, zdravotný preukaz,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová
email: zsmsterchova© gmail.com , tel. č . 0911 067 705


15.2.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  na ZŠ Podvysoká 307
V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca:
Kategória voľného pracovného miesta: pomocná kuchárka v ŠJ (100% úväzok na dobu určitú - zastupovanie počas MD)
Dátum nástupu:  26.4.2018 
Kvalifikačné predpoklady základné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  zdravotný preukaz,  doklady o odbornej spôsobilosti, hygienické minimum,  súhlas so spracovaním osobných údajov.  Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte čo najskôr, najneskôr však do 30.03.2018 na adresu: Základná škola Podvysoká 307 023 57  Email: skola@zspodvysoka.edu.sk.  Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru. Pohovoru sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky, resp. elektronicky.


8.2.2018

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne prijme do pracovného pomeru kuchárku s nástupom od 03.04.2018.  žiadosti o prácu je potrebné priložiť životopis, výučný list v odbore kuchár, platný zdravotný preukaz a súhlas so spracovaním osobných údajov. Požadované doklady zasielajte  poštou na adresu: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432 , 013 03 Varín, alebo elektronicky na adresu: riaditel@skola-varin.sk, jedalen@skola-varin.sk do 23.02.2018. kontakt: 0911221994, 041/5692337


7.2.2018

ZŠ s MŠ A.F. Kollára, Školská 86, Terchová prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga  na plný úväzok  a nástupom od 1. marca 2018.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov, 
• doklady o ukončenom vzdelaní.
Doklady možno zaslať na adresu školy do 16. februára 2018, prípadne mailom na zsmsterchova©gmail.com, telefonický kontakt 041/ 5695388, 09109996226.


5.2.2018

Riaditeľstvo Základnej školy s MŠ, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:
učiteľku/ učiteľa na vyučovanie predmetu fyzika a technika na plný úväzok s nástupom od 12.02.2018 – zastupovanie počas PN. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas na spracovanie osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: ZŠ s MŠ, Podzávoz 2739, 02201 Čadca.
Kontaktná osoba: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy,
email: riaditel@skolapodzavoz.sk, tel. č. 0915 822 305.


1.2.2018

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Martin príjme do pracovného pomeru  psychológa  počas zastupovania  práceneschopnosti. Požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore. Kvalifikačné predpoklady podľa Zzákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.Rozsah úväzku: celý. prípadne čiastočný úväzok
Bližšie informácie: cpppapmartin@gaya.sk riaditeľka CPPPaP Martin PhDr.Ingrid Ivaničová -č.t. 043/430 20 20


30.1.2018

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica prijme do pracovného pomeru 
na zastupovanie počas materskej dovolenky učiteľa s aprobáciou nemecký jazyk - anglický jazyk  
Požiadavky: Na vyučovanie cudzieho jazyka:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických fakultách a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít alebo
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, alebo
c) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Štátnom pedagogickom ústave Bratislave alebo metodicko-pedagogickom centre, alebo
d) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia. Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu: Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: skola@sszaby.sk  do  28.02.2018.


29.1.2018

ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316,  Vysoká nad Kysucou prijme do pracovného pomeru školského psychológa   s úväzkom 50% a nástupom ihneď.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov, 
• doklady o ukončenom vzdelaní
Doklady možno zaslať na adresu školy, prípadne mailom na: skola@zsvyskys.edu.sk. Telefonický kontakt: 0948493080, 0948716861


26.1.2018

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne prijme psychológa ( iba absolventa jednooborového štúdia)  na 1/3 pracovný úväzok. Náplň práce: psychologická diagnostika, poradenstvo, terapia, formulovanie správ z odborných vyšetrení. Ide o odbornú prácu s deťmi od 3 do 15 rokov, s rodičmi a s pedagógmi. Prax veľmi vítaná.


23.1.2018

Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. P. Mudroňa 3 v Martine prijme do pracovného pomeru na plný úväzok asistenta učiteľa s nástupom od 1. februára 2018. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov).
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 26.1.2018 na adresu školy: ZŠ, Ul. P. Mudroňa, Martin, 03601, resp. na e-mailovú adresu.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


19.1.2018

Riaditeľstvo Základnej školy Turzovka Bukovina 305  prijme: učiteľku/učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie na vyučovanie predmetov matematika-chémia s nástupom ihneď – zastupovanie počas  PN. Rozsah úväzku 100%. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas na spracovanie osobných údajov.Kontaktná osoba: Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľka školy,email: zsturzovka@gmail.com, tel. č. 0915 751 836.


15.1.2018

ZŠ-Krivá príjme s nástupom ihneď pedagogického asistenta. Požiadavky: pedagogické vzdelanie s pedagogickou praxou, flexibilita, kreativita a zodpovedný prístup k práci. Kontakt k inzerátu: Obec Krivá, email: starostakriva@orava.sk, čt: 0905 975 534

Žiadosti so životopisom zasielajte na email: starostakriva@orava.sk do 19.1.2017