Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2019, streda
 

Voľné pracovné miesta


Ponúkame Vám možnosť uverejniť oznámenia o vyhlásení výberového konania na vymenovanie vedúcich pedagogických zamestnancov (Výberové konania), žiadosti , resp. ponuky na voľné pracovné miesta v školách a v školských zariadeniach Žilinského Kraja (Voľné pracovné miesta), voľné kapacity pedagogických i nepedagogických zamestnancov (Prácu hľadajú).
Okesný úrad oznámenia, žiadosti a ponuky záujemcov bezplatne zverejní, nebude však zabezpečovať sprostredkovanie práce. Taktiež nezodpovedá za obsahovú a formálnu stránku jednotlivých dokumentov, pravdivosť a úplnosť údajov zverejnených na základe požiadaviek jednotlivých záujemcov a nenesie právnu ani inú zodpovednosť za následky vzniknuté využitím takto zverejnených informácií.
V prípade Vášho záujmu o zverejnenie oznámenia zašlite krátky a výstižný text, resp. oznámenie o vyhlásení výberového konania na adresu frantisek.chovanak@minv.sk  . Ponuky priebežne aktualizujeme podľa Vašich požiadaviek. Vaše oznámenie bude po uplynutí dvoch mesiacov odstránené.

Výberové konania | Prácu hľadajú | Voľné pracovné miesta

12.9.2019

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, ulica Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba (PDF, 506 kB)

9.9.2019

Výberové konanie  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Základná škola, Kostolíky 354/7, 034 91 Hubová (PDF, 261 kB)


28.8.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany (PDF, 166 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie:Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Predmestská 1613, Žilina (PDF, 166 kB)

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okoličianska 333, Liptovský Mikuláš (PDF, 166 kB)


27.8.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, J.Ťatliaka 2051/8, Dolný Kubín (PDF, 167 kB)


20.6.2019
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Svederník 21, Svederník (PDF, 138 kB)


26.7.2019

Výberové konanie na pracovné miesto učiteľ základnej školy - Obec Krivá ako zriaďovateľ Základnej školy, Krivá č.136 (PDF, 244 kB)


24.7.2019

Vyhlásenia výverového konania na funkciu riaditeľa ZŠ Gbeľany. (PDF, 140 kB)


23.7.2019

Informácia o voľnom pracovnom mieste - zástup počas materskej dovolenky (PDF, 100 kB)


22.7.2019

Výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy  - obec Kraľovany (PDF, 158 kB)


18.7.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školv s materskou školou Klubina 157 s predpokladaným nástupom od  1. septembra 2019 (PDF, 657 kB)


2.7.2019

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel'a/riaditeľky Materskej školy v Ovčiarsku č. 31, 010 04 Žilina 4 (PDF, 503 kB)


1.7.2019
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky, MŠ, Obrancov mieru 400/51, Rajec. (PDF, 190 kB)


 

Prácu hľadajú 

5.9.2019

Hľadám prácu: som špec. pedagogička – somatopéd, psychopéd, učiteľka pre 1. st. ZŠ, vychovávateľka pre mládež intaktnú aj vychovávateľka pre mládež s ment. postih.
Prax: nad 30 r. vo všetkých škol. zariadeniach (aj stredoškoláci).
Martin a okolie, Čadca a okolie.  Tel. č.: 0905 305 094


4.9.2019
Hľadám  prácu učiteľky 1. stupňa, asistenta  učiteľa  v Žiline a blízkom okolí.    Kontakt 0951 227804


30.8.2019
Hľadám prácu učiteľky 1-4..ZŠ , Biológie ,práx 18 rokov, v ZA ,CA, flexibilná, spoľahlivá, nástup ihneď, 0918730268, darinka1972@gmail.com


27.8.2019
Hľadám si prácu ako asistentka učiteľa, prax mám 6 rokov, prijmem aj prácu učiteľa dejepisu . Vyštudovala som vychovávateľstvo, sociálnu pedagogiku, učiteľstvo pedagogiky, psychológie a histórie. Celkovo mám prax v školstve 8 rokov. Čadca, KNM, Žilina.0949 391 416 lenkovamarta@zoznam.sk


Hľadám si prácu pri deťoch (dieťati) s Downovým syndrómom (MR, DMO) v ZA, ako pedagogický asistent, vychovávateľ na plný úväzok. Mám 8 ročnú prax (variant A). V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. čísle 0914 17 14 83, email: ja.mirkocikova@gmail.com.   


23.8.2019
Hľadám prácu na ZŠ,SŠ-Žilina a okolie. Môže byť zástup za PN, MD.Prípadne miesto asistenta.     Aprobácia.SLJ-OBN-ETV Kontakt.-0904294037


21.8.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ v ZA a okolí (aj počas MD, dlhodobej PN). Mám ukončenú strednú školu Pedagogická akádemia sv. Márie Goretii - učiteľstvo mš a vychovávateľstvo. Mám 8 mesačnú prax ako učiteľka v MŠ a rok a pol ako vychovávateľka v ŠKD. Nastúpiť môžem ihneď. 0948402802 luciakostolna13@gmail.com 


19.8.2019

Hľadám si prácu učiteľky v materskej škole v okolí Námestova /najlepšie smer Zubrohlava, Rabča, Rabčice, Or. Polhora, Sihelné alebo blízke obce/. Mám 29 rokov, ukončené vzdelanie pre prácu s deťmi a skoro 4- ročnú prax v odbore. Som trpezlivá, zodpovedná, veselá a rada sa učím nové veci. Nastúpiť môžem ihneď. Email na mňa; martusss660@azet.sk.


16.8.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka AJL - NBV/asistentka učiteľa/vychovávateľka ZŠ/SŠ v Žilinskom kraji. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. č.: 0915 083 020 alebo e-mailom: kristinelat3@gmail.com


12.8.2019
Hľadám prácu ako učiteľka AJ, DEJ, TCHV a VV v okrese Trenčín. Mám 26 ročnú prax. Prijmem prácu aj na dlhodobý zástup. Kontakt: 0904693145


Hľadám prácu ako učiteľka NEMECKÉHO JAZYKA na ZŠ, SŠ, najlepšie v ZA a okolí (len plný úväzok). Prax aj vo výučbe AJ na 1. stupni. Skúsenosti so všetkými vekovými kategógiami, ako aj so školskou projektovou činnosťou (Erasmus+). Nástup možný dohodou. Kontakt: 0904 039 258.


Hľadám prácu ako učiteľka NEMECKÉHO JAZYKA na ZŠ, SŠ, najlepšie v ZA a okolí (len plný úväzok). Prax aj vo výučbe AJ na 1. stupni. Skúsenosti so všetkými vekovými kategógiami, ako aj so školskou projektovou činnosťou. Nástup možný dohodou. Kontakt: 0904 039 258.


Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od šk. roku 2019/20. 
Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku. 
Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj,
kontakt: 0911 434 376


Hľadám miesto učiteľa dejepisu, občianskej výchovy,informatiky, výchovy umením, na ZŠ a SŠ od šk. roku 2019/20. 
Som ochotný vyučovať aj iné predmety v rámci úväzku.  Prax mám aj ako špeciálny pedagóg. Vyučujem moderným štýlom za pomoci dataprojektora a interaktívnej tabule. Som zodpovedný, precízny a kreatívny.  Mám skúsenosť s projektami EÚ. Žilinský kraj,
kontakt: 0911 434 376


15.7.2019

Hľadám si prácu učiteľky ANJ - SJL v ZŠ/SŠ v Čadci a okolí, Žiline. Mám 6 ročné pracovné skúsenosti s vyučovaním uvedených predmetov v ZŠ. Prijem i zástup MD/RD/PN dlhodobejšieho charakteru. Kontakt: magdalienka12@gmail.com, 0908699611


10.7.2019

Hľadám si prácu ako učiteľka v MŠ alebo vychovávateľka, prípadne asistentka. v Žiline a okolí. Mám vyštudované predprimárne vzdelávanie v materských školách.  Prax v MŠ mám 14 rokov.  Nástup je z mojej strany možný  možný ihneď
V prípade záujmu ma kontaktujte na tel. č.: 0944 226 683 gospamajka77@gmail.com


Hľadám si prácu ako učiteľka SJL - NBV, asistentka učiteľa prípadne vychovávateľka v okrese CA, KNM, ZA (aj skrátený úväzok, či zástup počas MD). V prípade záujmu ma prosím kontaktujte na tel. č.: 0915 522304 alebo na emaili: macejkova.zuzana@gmail.com


 

 

   
Voľné pracovné miesta

16.9.2019

ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši, prijme do pracovného pomeru na plný úväzok - špeciálneho pedagóga.
Termín nástupu: 23. 9. 2019.   Kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
K ponuke pripojiť: - žiadosť, - štruktúrovaný životopis, - súhlas so spracovaním osobných údajov. Žiadosti je potrebné odoslať na adresu školy (doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky). 
ZŠ Apoštola Pavla, J. Janošku 11, 03101 Liptovský Mikuláš, apostolapavla@gmail.com, t.č. 0445514522


 

Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín
Funkčný plat bude stanovený podľa nariadenia vlády 359/2017 Z. z.     Termín nástupu:16. 09. 2019
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom dokladmi o ukončenom vzdelaní
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky: Spojená škola Medvedzie 133/1 027 44 Tvrdošín spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062


11.9.2019

Učiteľka na 1.stupni ZŠ  - 1 voľné miesto
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1615243/ucitel-ka-na-1-stupni-zs   

Asistent učiteľa/vychovávateľ - 1 voľné miesto
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1617141/pedag-asistent-ka-asistent-ka-ucitela-vychovavatel-ka-v-skd  


9.9.2019

Základná škola Horný Vadičov 277 prijme do pracovného pomeru vychovávateľku do školského klubu s nástupom  ihneď do 30.06.2020.
Základná škola Horný Vadičov 277 prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneď  do 30.06. 2020 učiteľa/ku  MAT na plný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-9 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o končenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte  na adresu školy:
Základná škola Horný Vadičov 277              
Horný Vadičov 02345
Emailom: skola@zshvadicov.edu.sk

Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou


4.9.2019

Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin prijme do pracovného pomeru na plný úväzok asistenta učiteľa s nástupom od 16. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z). Zaradenie do platovej triedy 4 - 6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 612,50 – 759 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 10.9.2019 na adresu školy: ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy,
e-mail: riaditel@zsmudrona.sk, tel. číslo: 043/4230059, 0917233710


Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany, príjme v školskom roku 2019/2020 do pracovného pomeru vychovávateľa v  ŠKD na dobu určitú do 31.8.2020 na čiastočný úväzok.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z..
Iné požiadavky : organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť ,flexibilita, bezúhonnosť.
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Termín doručenia dokladov : do 5.septembra  2019 na adresu : Základná škola, Hlavná 375/26,013 02 Gbeľany alebo mailom na zsgbelany@gmail.com.


Prijmeme do pracovného pomeru vychovávateľku do školského klubu s nástupom  ihneď do 31.08.2020.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  14.09.2019
-  e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
-  poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Neštátne Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín príjme  do pracovného pomeru na pracovný úväzok 0,5  špeciálneho pedagóga pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorom z odborov špeciálnej pedagogiky a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti s NKS, ktoré oprávňuje absolventa k vyučovaniu predmetu „Individuálna logopedická intervencia“ alebo predmetu „Rozvoj komunikačných schopností“ v školách a školských zariadeniach . Platové ohodnotenie:  základná mzda v prípade úväzku 0,5 od 410 € (špeciálny pedagóg bez praxe a bez atestácie) do 522 € (odborná prax 20 rokov, 1. atestácia). Základný plat je zvyšovaný o osobné ohodnotenie a odmeny.
Pracovná náplň:
• logopedické reedukácie  a korekcie u detí s OVR a NKS
• spolupráca s MŠ a ZŠ v okrese Dolný Kubín
• poradenstvo zákonným zástupcom detí
Predpokladaný termín nástupu: september 2019.
Kontakty:
• SCŠPP Dolný Kubín:
            0911-25 09 07 (Mgr. Silvia Papalová, riaditeľka)
            0915 – 62 55 00 (kontakt na zariadenie)
            e-mail: scsppdk@gmail.com


Základná škola Rudina prijme do  pracovného  pomeru vychovávateľa do ŠKD na 50% úväzok. Predpokladaný termín nástupu : 9.9.2019 
Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie požiadavky : flexibilita, kreativita, zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosti posielať na zsrudina@gmail.com. 0911991390


3.9.2019
Voľné pracovné miesto - pedagogický zamestnanec
Vyhlasovateľ:  Spojená škola, Medvedzie133/1, Tvrdošín
Pracovná pozícia:  Učiteľ slovenského jazyka a literatúry
Termín nástupu:  Od 01. 09. 2019. Pracovný pomer bude trvať počas práceneschopnosti a materskej
dovolenky. Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní,
súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky do 29. 08. 2019.
spstv@spstv.edu.sk  tel. 0948 086 062


2.9.2019
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany prijme do pracovného pomeru administratívneho zamestnanca riaditeľa školy  s nástupom ihneď
Kvalifikačné predpoklady: - stredoškolské vzdelanie s maturitou
Ďalšie požiadavky:
- prax v správe registratúry a vedenia registratúry,
- znalosť v oblasti účtovníctva,
- práca s PC (excel, word, outlook)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť
- znalosť anglického jazyka na úrovni bežnej komunikácie výhodou
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- fotokópia dokladov o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov
Náplň práce:
- administratívne a sekretárske práce na útvare vedenia školy,
- vedenie registratúry a školskej knižnice,
- práca s elektronickou schránkou školy,
- vedenie osobných spisov zamestnancov školy.
Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladmi o ukončenom vzdelaní a kontakt (telefonický alebo e-mailový) zašlite písomne na adresu:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: gbas@gbas.sk
Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.
Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.


30.8.2019
Prijmeme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 01.09.2019 do 30.6.2020 (na dobu určitú). Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov , výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady zasielajte  e-mailom na adresu oravskaszs@gmail.com alebo poštou na adresu: Súkromná ZŠ Oravská cesta 11, 010 01 Žilina


Riaditeľka Spojenej školy v Čadci prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre organizačnú zložku Praktická škola s nástupom ihneď.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v študijnom programe špeciálna pedagogika. 
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: szscadca@gmail.com                                           Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Řeháčková, riaditeľka školy, tel. číslo: 0911520130
Pozvanie na pracovný pohovor bude oznámené telefonicky alebo e-mailom.


Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č.781, 023 14 Skalité prijme do  pracovného  pomeru vychovávateľa do ŠKD na 100% úväzok  na zástup počas dlhodobej PN
Predpokladaný termín nástupu : 3.9.2019
Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Mzdové podmienky:  pracovné miesto vo verejnom záujme
Ďalšie požiadavky : flexibilita, kreativita, zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady posielajte   na adresu: Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov č. 781, 023 14 Skalité alebo na e-mail : lserafinova@gmail.com


28.8.2019
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO PSYCHOLÓG/PSYCHOLOGIČKA Úväzok: 100%.  Názov a adresa zamestnávateľa: Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok.
Kontakt: 0948310030  Kategória OZ: psychológ od 1.10. 2019. Kvalifikačné predpoklady: VŠ pedagogického smeru II. stupňa – jednoodborové štúdium psychológie.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, bezúhonnosť, súhlas so spracovaním osobných údajov.Žiadosť posielať poštou alebo elektronicky na: dgcentrumrbk@gmail.com najneskôr do 20.9.2019


27.8.2019
Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina prijme do pracovného pomeru  1. učiteľa/ku matematiky a fyziky - úväzok: 100% (zástup počas MD – na 3 roky)
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 02. 09. 2019  na  adresu: Gymnázium bilingválne, Ul. T. Ružičku 3, 010 01 Žilina alebo mejlom na riaditel@gbza.eu. Výberové konanie, pre uchádzačov spĺňajúcich podmienky, sa uskutoční 03.09.2019.


ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom, prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na polovičný úväzok s nástupom od 01.09.2019. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady  v zmysle platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný životopis
• doklady o ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 27. 09. 2019 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk


23.8.2019 

Ponuka pracovného miesta pre LOGOPÉDA -  Neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 2190, 026 01 Dolný Kubín príjme  do pracovného pomeru na pracovný úväzok 0,5 – 0,6 (podľa vzájomnej dohody): LOGOPÉDA.
! Je možný aj plný pracovný úväzok pre logopéda v spolupráci so SCŠPP Ružomberok (vzdialenosť 17 km). 0,6 úväzok - SCŠPP Dolný Kubín, 0,4 úväzok – SCŠPP Ružomberok. Platové ohodnotenie:  základná mzda v prípade celého úväzku  od 810 (logopéd bez praxe a bez atestácie) do 1043 (odborná prax 20 rokov,  1. atestácia). Základný plat je navyšovaný o osobné ohodnotenie a odmeny.
Pracovná náplň: 
• diagnostika OVR, ŠNVR, NKS u detí (v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom)
• formulovanie odborných správ s odporúčaniami pre ZŠ a MŠ
(v spolupráci so psychológom a špeciálnym pedagógom)
• poradenstvo zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom ZŠ a MŠ
• logopedické reedukácie  a korekcie u detí s OVR a NKS
• spolupráca s MŠ a ZŠ v okrese Dolný Kubín (vykonávanie depistážnej činnosti).
Predpokladaný termín nástupu: september 2019. Kontakty:  • SCŠPP Dolný Kubín:              0911-25 09 07 (Mgr. Silvia Papalová, riaditeľka)             0915 – 62 55 00 (kontakt na zariadenie)             e-mail: scsppdk@gmail.com


22.8.2019

Základná škola, Ústredie 976, 023 22  Klokočov prijme do pracovného pomeru:
asistenta učiteľa na 0,61  %  úväzok.
Nástup od 01.09.2019 (pracovný pomer na dobu určitú, t.j. do 31.08.2020), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Mzdové podmienky: - pracovné miesto vo verejnom záujme. Termín doručenia dokladov: do 27.08. 2019 na adresu: Základná škola, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: riaditel@zsklokocov.sk, tel. 0911 650 235.


20.8.2019
Základná škola s materskou školou, Skalité - Kudlov č.781, 023 14 Skalité prijme do  pracovného  pomeru učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie ( učiteľ 2.  stupňa), vítaná aprobácia GEOGRAFIA/OBČIANSKA NÁUKA, resp. GEOGRAFIA/TELESNÁ VÝCHOVA na 100% úväzok, . Predpokladaný termín nástupu : 30.08.2019
Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet), flexibilita, kreativita, zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady posielajte   na adresu materskej školy: Základná škola s materskou školou, Skalité – Kudlov č. 781, 023 14 Skalité alebo na e-mail : lserafinova@gmail.com 


16.8.2019
Diagnostické centrum, Ul. J. Jančeka 32,  Ružomberok Kontakt: 0948310030
Kategória PZ: učiteľ – špeciálny pedagóg  od 1.9. 2019
Podkategória: učiteľ pre  nižšie stredné vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: VŠ pedagogického smeru II. stupňa + špeciálna pedagogika, VŠ II. stupňa - špeciálna pedagogika
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, bezúhonnosť, súhlas so spracovaním osobných údajov
Žiadosť posielať poštou alebo elektronicky na: dgcentrumrbk@gmail.com najneskôr do 26.8.2019


Materská škola Skalité – Ústredie č.632, 023 14 Skalité prijme do  pracovného  pomeru učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy) Predpokladaný termín nástupu : 26.08.2019
Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC,(Word, Excel, internet), flexibilita, kreativita, zodpovednosť,kladný vzťah k deťom,kladný vzťah k pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, bezúhonnosť,zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady posielajte   na adresu materskej školy: Materská škola Skalité – Ústredie č. 632
023 14 Skalité alebo na e-mail : mkoricarova@centrum.sk 


14.8.2019
ZŠ Turzovka, Bukovina 305 prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 01.09.2019
- učiteľa/ku SJL - zástup MD 01.09.2019 - 29.02.2020
- učiteľku 1.-4. - 01-09.2019 -  23.12.2019
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte do 30.08.2019 na adresu školy:
ZŠ Bukovina 305, 023 54 Turzovka, alebo e-mailom: zsturzovka@gmail.com
Bližšie informácie na t.č. 0915 751 836
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.   


13.8.2019
Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2019 na pozíciu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie na kratší pracovný čas. Termín uzávierky podávania žiadostí je 15.08.2019 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou, resp. prostredníctvom emailu. Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com.


Základná škola, Bobrovec 490, 032 21 Bobrovec prijme asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga s nástupom od septembra 2019. Viac informácií na https://zsbobrovec490.edupage.org/a/pracovne-ponuky-1 
t.č. 0907 670 486


12.8.2019

Základná škola s materskou školou, Divina 538 prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/vychovávateľku ŠKD s nástupom  od 1. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Kontakt: zsmsdivina@zsdivina.edu.sk 


ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa prijme do pracovného pomeru:
1. Pomocná sila do školskej kuchyne a do výdajnej školskej jedálne pre výdaj stravy na plný úväzok s nástupom od 28. 08. 2019. Pracovný  pomer na dobu určitú.  Miesto výkonu práce:  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa.
Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:
-  hygienické minimum (odborná spôsobilosť)
-  zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz)
Plat zamestnanca: od 520,00 € v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Náplň práce:
-   pomocné práce pri výrobe jedál a nápojov a doplnkových jedlách, výdaj jedál
-  dodržiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej hygieny a predpisov pri výrobe jedál
    v zmysle správnej výrobnej praxe (HACCP),
- dodržiavanie  sanitačného programu a všeobecne záväzných predpisov v oblasti osobnej, prevádzkovej hygieny, BOZP a PO.
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, súhlas na spracovanie osob. údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

2. Asistent/asistentka učiteľa na plný úväzok s nástupom od 28. 08. 2019. Pracovný  pomer na dobu určitú.
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 5 – 6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat od 678,50 €  v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane   osobných údajov.     

Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor.  O termíne pohovoru budeme vybratých uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky.
Žiadosti zasielať do 19. 08. 2019.  Kontakt: mail: skola@zslubela.edu.sk     písomne: ZŠ s MŠ Ľubeľa, Ľubeľa 161, 032 14 Ľubeľa                       tel.: 0911 352 458


Prijmeme do pracovného pomeru asistenta učiteľa s nástupom od 26.8.2019 do 30.6.2020.Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy). Všetky požadované doklady zasielajte do  09.08.2019
o e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com o poštou na adresu: ZŠ, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto


Základná škola s materskou školou Partizánska Ľupča č. 419, 032 15 Partizánska Ľupča prijme do zamestnania od 26. 8. 2019 učiteľku MŠ na celý úväzok.Záujemcovia musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy, zdravotnú spôsobilosť a bezúhonnosť.
Prednosť budú mať uchádzači s I. atestáciou.
Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte v listinnej podobe na adresu školy alebo elektronicky na emailovú adresu školy: zspluca@gmail.com  
Bližšie informácie podá riaditeľ školy na t.č. 0905 336 752


Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15 Rajecká Lesná
Základná ško la Rajecká Lesná oznamuje vo ľn é pracovné miesto:
Pracovná pozícia : vychovávate ľka ŠKD
Úväzok: 70% na dobu určitú od l .septembra 20 19 do 3l .augusta 2020
Kva lifikač né predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej
triedy v zmysle prílohy Č . l nariadenia vlády SR č .388/2018 z.z.
Zoznam požadovaných dokl adov:
- Žiadost" o prij atie do zamestnania
- Štruktúrovaný životopis
- Doklady o u končenom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona Č. 18/2018
o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady je potrebné za s l ať do l 6.augusta 2019, poštou na adres u:
Základná škola
Záplotie 414
013 15 Rajecká Lesná
V Rajeckej Lesnej : 02.08.2019


Základná škola, Hlavná 375/26, 013 02 Gbeľany prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na plný úväzok na dobu určitú s nástupom od 1.9.2019.
Požiadavky :
-splnenie kvalifikačných a ďalších požiadaviek v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancoch,
-morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny prístup k práci .
Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je potrebné poslať elektronicky na zsgbelany@gmail.com alebo poštou na adresu školy do 14.8.2019.


Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent
Dátum predpokladaného nástupu:   od 2. septembra 2019
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,
Mládeže 289,
013 24 Strečno
zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ/ka ŠKD. V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Kategória voľného pracovného miesta:  vychovávateľ/ka ŠKD
Dátum predpokladaného nástupu:   od 2. septembra 2019
Kvalifikačné predpoklady:   v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,  Mládeže 289,  013 24 Strečno zsstrecno@gmail.com
Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.


 ZŠ Rajecké Teplice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1.septembra 2019 do 30.augusta 2020 asistenta učiteľa, úväzok 100%
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte do 9.8.2019 na adresu školy:
ZŠ Rajecké Teplice, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice alebo e-mailom:  zastupcazsrt@gmail.com
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.   


Základná škola s materskou školou Hôrky ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
Učiteľka pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 19. augusta 2019
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.  Znalosť ANJ na komunikačnej úrovni podmienkou.
Kontakt: riaditel.zshorky@gmailcom  0911273882


ZŠ Rajecké Teplice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1.septembra 2019 do 30.augusta 2020 asistenta učiteľa, úväzok 100%
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte do 9.8.2019 na adresu školy:
ZŠ Rajecké Teplice, Pionierska 95, 01313 Rajecké Teplice alebo e-mailom:  zastupcazsrt@gmail.com
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.   


Základná škola s materskou školou Hôrky ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
Učiteľka pre primárne vzdelávanie na plný úväzok s nástupom od 19. augusta 2019
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.  Znalosť ANJ na komunikačnej úrovni podmienkou.
Kontakt: riaditel.zshorky@gmailcom 0911273882


26.7.2019
Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku prijme do pracovného pomeru vychovávateľa na plný úväzok s nástupom od 1.9.2019 na dobu určitú. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 5-8 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 z. z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované podklady je potrebné zaslať do 9.8.2019 na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.


Elokované pracovisko, Rybné námestie 1, Žilina, ako súčasť Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník 42, prijme do pracovného pomeru učiteľa na plný úväzok s nástupom od 1.9.2019 na dobu určitú. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 6-9 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 z. z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované podklady je potrebné zaslať do 9.8.2019 na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.


25.7.2019

Materská škola, Ku škôlke 196/11, Žilina – Zádubnie príjme do pracovného pomeru učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1. 9. 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platové podmienky: Zaradenie do platovej triedy 4 - 6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z. – plat v rozsahu 612,50€ – 759 € v závislosti kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. Kontakt: 0911170042, zadubniems@gmail.com


23.7.2019
ZŠ Turzovka, Bukovina 305 prijme do pracovného pomeru na dobu určitú s nástupom od 1.septembra 2019 do 30.augusta 2020
- asistenta učiteľa, úväzok 100%
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 NV SR č. 388/2018 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
Požadované doklady zasielajte do 30.07.2019 na adresu školy:
ZŠ Bukovina 305, 023 54 Turzovka, alebo e-mailom: zsturzovka@gmail.com
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.  


17.7.2019
Základná škola s materskou školou Babín ponúka voľné pracovné miesto od 1.9.2019 na pozíciu špeciálny pedagóg na kratší pracovný čas.
Termín uzávierky podávania žiadostí je 12.08.2019 o 12:00h. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu školy poštou, resp. prostredníctvom emailu.
Na žiadosti doručené po termíne sa neprihliada. Adresa: Základná škola s materskou školou Babín, Babín 37, 02952 Babín. Email: zsmsbabin@gmail.com.


16.7.2019

Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre organizačnú zložku Špeciálna základná škola
s nástupom od 01. septembra 2019.
Požadované vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa  v študijnom programe špeciálna pedagogika. 
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 24.07.2019: durajkova@szsibytca.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy, tel. číslo: 0911/553321
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.


Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči prijme do pracovného pomeru na úväzok  0,6 asistent učiteľa pre organizačnú zložku Špeciálna základná školas nástupom od 01. septembra 2019.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 5-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 24.07.2019: durajkova@szsibytca.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy, tel. číslo: 0911/553321
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.


Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči prijme do pracovného pomeru na úväzok  0,4 asistent učiteľa pre organizačnú zložku Špeciálna základná škola
s nástupom od 01. septembra 2019.
Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 5-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy do 24.07.2019: durajkova@szsibytca.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy, tel. číslo: 0911/553321
Pozvanie na pracovný pohovor bude vybraným uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.


Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: učiteľ predprimárneho vzdelávania s nástupom od 1. 9. 2019
Požiadavky na pracovnú pozíciu:
• spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením,
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 724 eur – 1109 eur + započítaná prax
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsriaditelka@gmail.com , tel. Kontakt: 041/56 55 696, 0903/724 763
Prijímanie žiadostí: do 14. 08. 2019
Pracovné pohovory sa uskutočnia: 15. 08. - 16. 08. 2019


Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: asistenta učiteľa s nástupom od 1. 9. 2019
Požiadavky na pracovnú pozíciu:
• spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť XVII. Pedagogický asistent,
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od  724 eur – 1109 eur + započítaná prax
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona.
Požadované doklady zasielajte na adresu školy: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina alebo na email: szsriaditelka@gmail.com , tel. Kontakt: 041/56 55 696, 0903/724 763
Prijímanie žiadostí: do 14. 08. 2019
Pracovné pohovory sa uskutočnia: 15. 08. - 16. 08. 2019


12.7.2019
Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok prijme do pracovného pomeru vychovávateľa do ZŠ pri zdravotníckom zariadení v Ľubochni na čiastočný úväzok s nástupom od 1.9.2019 na dobu určitú do 31.8.2020. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy (§7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, prílohy č. 1, časť XIV vyhlášky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované podklady je potrebné zaslať do 29.7.2019 na adresu školy: Spojená škola, Malé Tatry 3, 034 01  Ružomberok, alebo na e-mail: szsrbk.maletatry@gmail.com. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou. Kontaktná osoba: Mgr. Adela Kudličková – RŠ, tel. č. 0910 914 156.


11.7.2019

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku anglického jazyka. Nástup: 1. septembra 2019.  Kvalifikačné predpoklady: VŠ 2. stupňa. Prax s vyučovaním a maturitnou skúškou z ANJ na strednej škole je výhodou.
Žiadosť so životopisom zasielajte do konca júla 2019 na e-mail: sekretariat@oata.sk;  telefonický kontakt: 0910 842 681.

10.7.2019

Základná škola s materskou školou, Divina 538 prijme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku  biológie a chémie s nástupom  od 1. septembra 2019. Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy. Zoznam požadovaných dokladov:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  štruktúrovaný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov. Kontakt: zsmsdivina@zsdivina.edu.sk 


Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na plný úväzok s nástupom od 1.9.2019 na dobu určitú do 31.8.2020. Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Zaradenie do platovej triedy 5-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 z. z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný životopis,  doklady o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované podklady je potrebné zaslať do 31.7.2019 na adresu školy: ZŠI pre žiakov s NKS, 033 01 Jamník č. 42, alebo na e-mail: zsijamnik@zsijamnik.sk. Pozvanie na pohovor bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.