Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2022, utorok
 

Vzory tlačív

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (A4) (DOCX, 22 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (A3) (DOCX, 22 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (A4) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (A3) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (A4) (DOCX, 29 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v ukrajinskom jazyku (A3) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (A4) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rusínskom jazyku (A3) (DOCX, 28 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (A4) (DOCX, 33 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v rómskom jazyku (A3) (DOCX, 34 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (A4) (DOCX, 30 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v nemeckom jazyku (A3) (DOCX, 30 kB)Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov a o sídlach volebných komisií (DOCX, 30 kB)

Informácia volebnej komisie samosprávneho kraja o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva (DOCX, 31 kB)


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja podľa volebných obvodov (DOCX, 31 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (DOCX, 31 kB)

Zoznam voličov (DOCX, 30 kB)

Zoznam voličov - pokračovací list (DOCX, 29 kB)

Sľub zapisovateľa a členov volebnej komisie (DOCX, 30 kB)

Sľub člena odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie (DOCX, 29 kB)

Záznam o poučení zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie (DOCX, 30 kB)

Záznam o poučení zapisovateľa a členov volebnej komisie samosprávneho kraja (DOCX, 16 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - v slovenskom jazyku (DOCX, 32 kB)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (DOCX, 41 kB)

Informácia pre voliča - v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (DOCX, 45 kB)

Uverejnenie výsledkov volieb (DOCX, 31 kB)

Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku (DOCX, 35 kB)Označenie volebnej miestnosti v slovenskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v maďarskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v ukrajinskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rusínskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v rómskom jazyku (DOCX, 14 kB)

Označenie volebnej miestnosti v nemeckom jazyku (DOCX, 14 kB)