Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Verejné vyhlášky - štátna vodná správa

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky  |  Správne konania

Katastrálne územie Malé Chlievany, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou:

23.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – „IBV Horné Ozorovce “ v meste Bánovce nad Bebravou (PDF, 1 MB)

22.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – dodatočné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – „IBV Horné Ozorovce – Protipovodňové opatrenia“ v k. ú. Horné Ozorovce (PDF, 2 MB)

28.08.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na povolenie na vodných stavieb – „Rozšírenie verejnej kanalizácie“, „Rozšírenie verejného vodovodu“– „IBV Horné Ozorovce“ – Bánovce nad Bebravou (PDF, 2 MB)

27.08.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania na dodatočné povolenie na vodnú stavbu – „Protipovodňové opatrenia“ – „IBV Horné Ozorovce“ – Bánovce nad Bebravou (PDF, 1 MB)

09.12.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 102 – Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie“ - Bánovce n.B. (PDF, 1 MB) 

05.12.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 103-Prípojka dažďovej kanalizácie" - Bánovce nad Bebravou (PDF, 1 MB)  

06.11.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 102-Rozšírenie splaškovej kanalizácie" - Bánovce nad Bebravou (PDF, 673 kB) 

21.10.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: "Vodovod HDPE D 110 – Horné Naštice" (PDF, 2 MB)

17.09.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Vodovod HDPE D 110 - Horné Naštice" (PDF, 2 MB) 

08.07.2019 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie-vodná stavba “Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou, časť 1“ (PDF, 7 MB) 

27.06.2019 Verejná vyhláška - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 101 – Vodovod HDPE 110“ (PDF, 6 MB) 

21.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania-vodná stavba “Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou, časť 1“ (PDF, 5 MB)

09.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 101-Vodovod HDPE 110"  (PDF, 2 MB)

 

Katastrálne územie Otrhánky:

13.12.2019 Verejná vyhláška – Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie vodovodu RAD A-2 – Otrhánky“ (PDF, 2 MB)  

18.11.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby  „Rozšírenie vodovodu RAD A-2 – Otrhánky“ (PDF, 804 kB) 

 

Katastrálne územie Dvorec:

25.11.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "IBV Dvorec -Vodovod PE D 110" (PDF, 970 kB) 

07.10.2019 Verejná vyhláška – Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Vodovod PE D 110" v obci Dvorec – prerušenie konania (PDF, 1 MB)

12.09.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - vodná stavba "IBV Dvorec - Vodovod PE D 110" (PDF, 2 MB) 

 

Katastrálne územie Dežerice:

08.11.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "IBV Za mlynom - II. Etapa, VODOVOD HDPE D 110" (PDF, 551 kB) 

01.07.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod"  (PDF, 5 MB) 

13.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod" (PDF, 2 MB)

 

Katastrálne územie Uhrovec:

17.08.2020 Verejná vyhláška Rozhodnutie zo dňa 17.8.2020 povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – „DTI pre IBV Kapustnice – Uhrovec“ (PDF, 2 MB)

14.08.2020 Verejná vyhláška Rozhodnutie zo dňa 13.8.2020 povolenie na uskutočnenie vodných stavieb – „DTI pre IBV Kapustnice – Uhrovec“ (PDF, 2 MB)

21.10.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania - Vodná stavba "Uhrovec - kanalizácia a ČOV" (PDF, 847 kB) 

23.09.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí VK - Vodná stavba "Uhrovec - kanalizácia a ČOV" - predľženie lehoty dokončenia (PDF, 2 MB)

 

Katastrálne územie Brezolupy:

16.09.2019 Verejná vyhláška - "Brezolupy - zásobovanie obce pitnou vodou" - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (PDF, 6 MB) 

21.08.2019 Verejná vyhláška - "Brezolupy - zásobovanie obce pitnou vodou“ - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od úst.pojednávania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby (PDF, 3 MB)

 

Katastrálne územie Žitná:

22.5.2019 Verejná vyhláška - "Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu" - kolaudačné rozhodnutie na časť vodnej stavby (PDF, 3 MB)

Archív