Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. august 2019, nedeľa
 

Verejné vyhlášky - štátna vodná správa

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky  |  Správne konania

Katastrálne územie Malé Chlievany, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce, Horné Naštice, Bánovce nad Bebravou:

08.07.2019 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie-vodná stavba “Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou, časť 1“ (PDF, 7 MB)  NOVÉ

21.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania-vodná stavba “Región Bánovce nad Bebravou – odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou, časť I.A, Aglomerácia č.1 Bánovce nad Bebravou, časť 1“ (PDF, 5 MB)

 

Katastrálne územie Bánovce nad Bebravou:

27.06.2019 Verejná vyhláška - Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 101 – Vodovod HDPE 110“ (PDF, 6 MB) 

09.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 101-Vodovod HDPE 110"  (PDF, 2 MB)

  

Katastrálne územie Dežerice:

01.07.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod"  (PDF, 5 MB) 

13.05.2019 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "SO 45 - Vodovod" (PDF, 2 MB)

 dorobiť

 

Katastrálne územie Žitná:

22.5.2019 Verejná vyhláška - "Žitná-Radiša - rekonštrukcia vodovodu" - kolaudačné rozhodnutie na časť vodnej stavby (PDF, 3 MB)

Archív