Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2019, Pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
VZOR - Zápisnica z otvárania obálok (36,2 kB) rtf
VZOR – Pozvánka na VK (37,5 kB) rtf
VZOR - Vyhlásenie komisie o mlčanlivosti (40,6 kB) rtf
VZOR - Zápisnica z VK (38,8 kB) rtf
VZOR - Uznesenie z VK (42,4 kB) rtf
VZOR – Návrh RŠ na vymenovanie riaditeľa (35,5 kB) rtf
VZOR – Oznámenie výsledkov neúspešný kandidát (36,0 kB) rtf
Riaditeľ/ka MŠ Semerovo č. 585, Semerovo (35,0 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Jánosa Stampayho s VJM, Ul. J. Stampayho č. 929/80, Gbelce (679,9 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 38, Solčany (331,4 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Bánov, Kpt. Nálepku 43, Bánov (75,8 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Mechenice 51, Podhorany (166,5 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Babindol č.1, Klasov (148,8 kB) pdf
Riaditeľ/ka ŠZŠ s VJM, Košická 8, Komárno (1,6 MB) pdf
Riaditeľ/ka CPPPaP, Pevnostný rad 14, Komárno (1,6 MB) pdf
Riaditeľ/ka CPPPaP, A. Kmeťa 6, Zlaté Moravce (1,6 MB) pdf
Riaditeľ/ka ŠZŠ, Hlavná 157, Hurbanovo - Zelený Háj (1,6 MB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce (1,7 MB) pdf
Riaditeľ/ka CVČ Rovňanova 7, Zlaté Moravce (1,7 MB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce (1,7 MB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce (101,5 kB) pdf
Riaditeľ/ka ŠZŠ Speciális Alapiskola, Lipová 6, Štúrovo (1,6 MB) pdf
Riaditeľ/ka gymnázia, Párovská 1, Nitra (1,6 MB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Školská 252, 951 75 Beladice (153,9 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Kovarce 164 (335,5 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Podlužany 232 (146,3 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Beša 88 (144,4 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Beša 88 (145,2 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Alekšince 389, Alekšince (146,8 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Levická 25, Santovka (94,5 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Veľké Lovce 59, Veľké Lovce (85,8 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Cintorínska 70/1, Trávnica (470,8 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Zbehy (352,4 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Hontianska cesta 45, Šahy (141,3 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ - Óvoda, Nám. M.R.Štefánika 14, Šahy (141,4 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Mederčská ul.38, Komárno (581,6 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Kapitánova ul. 29, Komárno (855,3 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ s VJM, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno (810,3 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Tekovský Hrádok 124 (146,5 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Hlavná 19, Horná Seč (145,9 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ Školská 245/10, Mýtne Ludany (147,1 kB) pdf
Riaditeľ/ka MŠ s VJM Sídlisko Budúcnosť č.325, Tešedíkovo (432,8 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZŠ Mierová 67, Želiezovce (564,1 kB) pdf
Riaditeľ/ka ZUŠ F.Schuberta, Ľ.Štúra 15, Želiezovce (572,6 kB) pdf