Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Výberové konania


:


Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy, Záhorácka 1918, 901 01 Malacky
23. 09. 2020

Cambridge international communications, s.r.o., Úprkova 3, Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Súkromnej spojenej školy Cambridge International School
23. 09. 2020

Mestská časť Bratislava-Dúbravka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ožvoldíkova 15, 841 02 Bratislava
22. 09. 2020

Mesto Modra vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Štúrova 54, 900 01 Modra
22. 09. 2020

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa: Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, 821 03 Bratislava
21. 09. 2020

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa: Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava; Diagnostické centrum pre mládež, Trstínska 2, 843 58 Bratislava
21. 09. 2020

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa: Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava
21. 09. 2020

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Gymnázia, Grōsslingová 18, Bratislava
07. 09. 2020

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »