Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA

04. 12. 2019