Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Černyševského 8, 851 01 Bratislava

26. 04. 2019