Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Zriaďovateľ Súkromnej základnej školy s materskou školou, Vlčie hrdlo 50, Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Vlčie hrdlo 50, 824 12 BRATISLAVA

12. 12. 2019