Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Výberové konania


:


Obec Veľký Biel vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská č. 4, 900 24 Veľký Biel
26. 03. 2019

Obec Veľký Biel vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Senecká č. 1, 900 24 Veľký Biel
26. 03. 2019

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa:
25. 03. 2019

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského 7, 851 01 Bratislava2. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 47, 811 04 Bratislava

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa:
25. 03. 2019

1. Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobáková 11, 851 02  Bratislava2. Gymnázium, Ladislava Sáru 1, 841 04  Bratislava3. Reedukačné centrum Sološnica 3, 906 37  Sološnica4. Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, 845 24  Bratislava5. Materská...

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Strednej odbornej školy polygrafickej, Račianska 190, Bratislava
22. 03. 2019

Obec Slovenský Grob vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Slovenský Grob, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob
19. 03. 2019

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA Špitálska 7, 814 92 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava
18. 03. 2019

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Železničná 14, 821 07 Bratislava
15. 03. 2019

«  10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  »