Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Výberové konania


:


Obec Lozorno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Orechová 19, 900 55 Lozorno
29. 05. 2020

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava
20. 05. 2020

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava
20. 05. 2020

Obec Rovinka, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa „Materskej školy Rovinka“
20. 05. 2020

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, Bratislava
20. 05. 2020

Obec Zohor vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor
14. 05. 2020

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Brnianska 47, 811 04 Bratislava
12. 05. 2020

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Lietavská 1, 851 06 Bratislava
06. 05. 2020

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »