Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Výberové konania


:


Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
06. 05. 2020

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava vyhlasuje výberové konaniena obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Haanova 9, 851 04 Bratislava
06. 05. 2020

Západný dištrikt ECAV na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na karierovú pozíciu riaditeľa pre: EVANJELICKÉ LÝCEUM, VRANOVSKÁ 2,
06. 05. 2020

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Gessayova 2, 851 03 Bratislava
06. 05. 2020

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA
05. 03. 2020

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
03. 03. 2020

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Spojenej školy Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
03. 03. 2020

OBEC VINIČNÉ Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
26. 02. 2020

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »