Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Výberové konania


:


Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Slnečné jazerá 2764, 903 01 Senec
17. 10. 2019

Obec Chorvátsky Grob vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa: 1. Základnej školy, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob; 2. Materskej školy, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
16. 10. 2019

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Konzervatória, Tolstého 11, Bratislava
15. 10. 2019

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:
15. 10. 2019

1. Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava2. Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra3. Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo

Obec Vištuk vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 900 85 Vištuk č. 44
02. 10. 2019

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa:
30. 09. 2019

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, 903 01 Senec 2. Reedukačné centrum, Veľké Leváre 3. Reedukačné centrum, Sološnica 4. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 5. ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska...

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY Kríková 20, 821 07 Bratislava
17. 09. 2019

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava
14. 08. 2019

«  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »