Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
30.3.2020 VK MŠ Pečeňady (248,2 kB) pdf
13.3.2020 Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa ZŠ s MŠ Zavar (41,5 kB) docx
21.2.2020 VK MŠ Zlkovce (50,7 kB) doc
17.2.2020 VK Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda (300,9 kB) pdf
17.2. 2020 VK Špeciálna základná škola, SNP 1503, 908 45 Gbely (284,8 kB) pdf
27.1.2020 VK Spojená škola, Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, 922 03 Vrbové (806,9 kB) jpg
16.1.2020 VK Základná škola s materskou školou Smolenice (236,8 kB) pdf
14.1.2020 VK Základná škola, 925 08 Čierny Brod (758,1 kB) pdf
8.1.2020 Materskej školy, Štefánikovo námestie 610, Kopčany (189,8 kB) pdf
11.12.2019 VK Materská škola, Opoj č. 247, Opoj (208,1 kB) pdf
27.11.2019 VK Materská škola, Štefánikovo námestie 610, Kopčany (189,5 kB) pdf
14.11.2019 VK Špeciálna základná škola, Šafárikova 38, 924 00 Galanta (829,2 kB) jpg
14.11.2019 VK Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, 926 00 Sereď (834,0 kB) jpg
14.11.2019 VK Špeciálna základná škola s VJM- Speciális Alapiskola, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda (884,2 kB) jpg
14.11.2019 VK Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda (885,0 kB) jpg
14.11.2019 VK Materská škola - Óvoda, Námestie priateľstva č. 2173/27, 929 01 Dunajská Streda (168,2 kB) pdf
13.11.2019 VK Centrum voľného času, Sadová 646, Senica (1,5 MB) pdf
25.10.2019 VK Základnej školy s Materskou školu v Malženiciach (272,7 kB) pdf
21.10.2019 VK Materská škola, Školská 785/4, Zlaté Klasy (768,8 kB) pdf
8.10.2019 VK Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Fraštácka 4, 920 01 Hlohovec (869,3 kB) jpg
8.10.2019 VK Základná škola, Brezová 19, 921 01 Piešťany (149,8 kB) pdf
7.10.2019 VK Materská škola, Lazová 926/5, 925 53 Pata (164,8 kB) pdf
23.8.2019 VK Materská škola, Štefánikovo námestie 610, Kopčany (189,3 kB) pdf
8.8.2019 VK Materská škola, Dlhá č. 88, 919 01 Dlhá (318,7 kB) pdf
10.7.2019 VK Materská škola, Dolné Lovčice (541,8 kB) pdf
8.7.2019 VK Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda (118,6 kB) pdf
2.7.2019 VK Materská škola, 919 01 Dlhá (167,6 kB) pdf
1.7.2019 VK Materská škola s VJM, Veľké Blahovo (222,2 kB) pdf
1.7.2019 VK Materská škola s VJM, č. 106, 930 04 Jurová (110,7 kB) pdf