Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Výročná konferencia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity v roku 2015

 

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity usporiadal dňa 8. decembra 2015 záverečnú výročnú konferenciu k horizontálnej prioriteMarginalizované rómske komunity.
 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia samospráv, CKO, riadiacich orgánov operačných programov, MV SR, rómskych mimovládnych organizácií a ďalší prizvaní hostia.
 
Konferenciu otvoril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý privítal účastníkov konferencie a zhodnotil činnosť úradu v programovom období 2007 – 2013 ako aj pri nastavení politík zameraných na zlepšenie situácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2014 – 2020.
 
Konferenciu viedla riaditeľka odboru rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia, ktorá vo svojich príspevkoch  zhodnotila implementáciu HP MRK v programovom období 2007 – 2013. Osobitnú pozornosť venovala vyhodnoteniu koordinácie podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu (LSKxP). Svoje skúsenosti v oblasti realizácie projektov s podporou LSKxP prezentovali starostovia a primátori nasledovných obcí a miest- Bystrany, Iňačovce, Pečovská Nová Ves, Raslavice, Širkovce, Dunajská Streda.
 
V záverečnej časti boli zástupcom obcí a miest prezentované možnosti získania podpory v rámci  operačného programu Ľudské zdroje.