Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Výročná konferencia HP MRK 2013

Dňa 9.decembra 2013 sa v priestoroch Správy účelového zariadenia MZVaEZ SR v Bratislave uskutočnila Výročná konferencia k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Podujatie otvoril splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák a zástupca EK – generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu – Martin Orth. Hlavným cieľom stretnutia bolo zhodnotenie efektívneho využívania financií zo štrukturálnych fondov Európskej únie zameraných na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, ako aj vzájomné odovzdanie si skúseností z tejto oblasti, zintenzívnenie dialógu s predstaviteľmi štátnej správy, miestnych a regionálnych  samospráv, mimovládnych organizácií i podnikateľského sektora a vymieňanie si osvedčených ako aj inovatívnych postupov. 

Program konferencie bol štruktúrovaný tematicky na prezentovanie programov zameraných na zlepšenie situácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ako aj aktualizovanie informácií o implementácii projektov HP MRK z pohľadu relevantných riadiacich orgánov – OP KaHR, OP V, OP ŽP, OP Z, OP ZaSI, ROP. Program uzatváral blok s tematikou integrácie marginalizovaných rómskych komunít z pohľadu možností a perspektív v programovom období 2014 – 2020. Výročná konferencia je financovaná v rámci operačného programu Technická pomoc z projektu „Informovanie a publicita pri zabezpečovaní implementácie HP MRK“ spolufinancovaného Európskou úniou/ ERDF.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]