Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Výročná konferencia k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity 2012

Dňa 10. 12. 2012 sa uskutočnila Výročná konferencia k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity.

Program konferencie bol zameraný na ucelené zhodnotenie doterajšej implementácie horizontálnej priority a lokálnych stratégií komplexného prístupu, nielen z pohľadu koordinátora a zainteresovaných riadiacich orgánov, ale aj predstaviteľov miest a obcí – prijímateľov podpory LSKxP. Tí upozornili nielen na príklady dobrej praxe, ale aj na kritické miesta a problémy, s ktorými sa potýkali a potýkajú.

Vyvrcholením konferencie bol blok, zameraný na externé pohľady  na prínos horizontálnej priority pre zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít a odporúčania pre prípravu budúceho programového obdobia 2014-2020.