Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Výročné správy a verejné odpočty

  

Oznámenie

o konaní verejného odpočtu Obvodného úradu Vranov nad Topľou za rok 2012

Obvodný úrad Vranov nad Topľou organizuje v súlade s uznesením vlády SR č. 1189 z 19. decembra 2001 konanie verejného odpočtu, ktorého základom je Výročná správa Obvodného úradu Vranov nad Topľou za rok 2012.

Verejný odpočet Obvodného úradu Vranov nad Topľou za rok 2012 sa uskutoční v utorok

28. mája 2013 v čase od 10:00 do 11:00 hod.

v priestoroch Obvodného úradu Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, 3. poschodie, zasadacia miestnosť prednostu č. dverí 86.

Výročná správa je zverejnená na internetovej stránke MV SR v časti „Verejná správa - Obvodné úrady – ObÚ Vranov nad Topľou – Výročné správy a verejné odpočty" na adrese: http://www.minv.sk/?obvodny-urad-vranov-nad-toplou

Originál Výročnej správy Obvodného úradu Vranov nad Topľou za rok 2012 je k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte prednostky Obvodného úradu Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, 3. poschodie, č. dverí 84.

 

Ing. Mária Cingeľová

prednostka Obvodného úradu Vranov nad Topľou