Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Výročné správy a verejné odpočty

Výročné správy Obvodného úradu Prešov za roky 2010, 2011 a 2012 sú prístupné v spodnej časti tejto stránky v Dokumentoch na stiahnutie.


Výročné správy sú zverejnené na internetovej stránke MV SR v časti „ Okresné úrady / Okresné úrady / PREŠOVSKÝ KRAJ / Prešov / Výročné správy a verejné odpočty“

 
Originály výročných správ Obvodného úradu Prešov za roky 2010, 2011 a 2012 sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte prednostu Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov, 2. poschodie, č. dverí 201.


Výročná správa o činnosti Krajského stavebného úradu v Prešove za rok 2012 je prístupná v spodnej časti tejto stránky v Dokumentoch na stiahnutie.


Výročná správa o činnosti Krajského školského úradu v Prešove za rok 2012 je prístupná v spodnej časti tejto stránky v Dokumentoch na stiahnutie.


Výročná správa o činnosti Obvodného úradu životného prostredia Prešov za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2013 je prístupná v spodnej časti tejto stránky v Dokumentoch na stiahnutie.