Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 

Výročné správy a verejné odpočty

Oznámenie o verejnom odpočte

Dňa 16. 5. 2013 o 10:00 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Dolný Kubín za rok 2012.

Verejný odpočet sa bude konať v zasadačke (číslo dverí 16) Obvodného úradu Dolný Kubín, Námestie slobody 1. Výročná správa sa nachádza hneď pod textom.

 

         PaedDr. Ľubomír Bláha, v.r.

prednosta Obvodného úradu Dolný Kubín