Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2020, streda
 

Výročné správy a verejné odpočty

Výročná správa a verejný odpočet ObÚ Námestovo za rok 2012 

O z n á m e n i e

o konaní verejného odpočtu

Obvodného úradu Námestovo za rok 2012

 

V súlade s uznesením vlády č. 1189/2001 z 19. decembra 2001 bodu B 5 oznamujeme, že dňa 27. mája 2013 v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Námestovo za rok 2012. Verejný odpočet sa bude konať v budove Obvodného úradu Námestovo, Miestneho priemyslu 571, na 5. poschodí, č. dverí 519, v kancelárii prednostu, za účasti vedúcich odborov a prednostu.

 

PhDr. Miroslav Šimulčík, prednosta

 

 

 

 

 

Výročná správa a verejný odpočet  ObÚ  Námestovo za rok 2011 

O z n á m e n i e

o konaní verejného odpočtu

Obvodného úradu Námestovo za rok 2011

 

V súlade s uznesením vlády  č. 1189/2001 z 19.decembra 2001  bodu B 5 oznamujeme,  že dňa  18. mája 2012 v čase  od 8,00 hod. do 10,00 hod.sa uskutoční  verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Námestovo za rok 2011.

Verejný odpočet sa bude konať v budove Obvodného úradu Námestovo, Miestneho priemyslu 571, na 5. poschodí, č. dverí  519, v kancelárii prednostu, za účasti vedúcich odborov a prednostu.

  

Ing. Dušan Janoťák, prednosta

 

Výročná správa a verejný odpočet  ObÚ  Námestovo za rok 2010

  O z n á m e n i e

o konaní verejného odpočtu

Obvodného úradu Námestovo za rok 2010

  

V súlade s uznesením vlády  č. 1189/2001 z 19.decembra 2001  bodu B 5 oznamujeme,  že dňa  26. mája 2011 v čase  od 8,00 hod. do 9,00 hod. sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Námestovo za rok 2010. Verejný odpočet sa bude konať v budove Obvodného úradu Námestovo, Miestneho priemyslu 571, v kancelárii prednostu na 5. poschodí, č. dverí  520.   

Ing. Dušan Janoťák, prednosta

 

 

 

                                                                               

 

 

        (PDF, 337 kB)