Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Výročné správy a verejné odpočty

  

OZNÁMENIE

 o verejnom odpočte

 

 

          Oznamujeme verejnosti, že dňa 24.5.2013 o 09,00 hodine sa uskutoční verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Trnava za rok 2012.

          Verejný odpočet sa bude konať v budove Obvodného úradu Trnava, Kollárova 8, v zasadacej miestnosti číslo dverí 118, na 1. poschodí, za účasti prednostu a vedúcich odborov Obvodného úradu Trnava.

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Vladimír Krátky v.r.

                                                                                                                 prednosta