Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Výročné správy ObÚ

Obvodný úrad Senica oznamuje, že dňa 16. mája 2011 o 8,30 h

 sa uskutočnilo prerokovanie výročnej správy a verejný odpočet

 za rok 2010 v kancelárii prednostu Obvodného úradu Senica,

 Vajanského 17, č. dv. 45.

 Výročná správa 2010 (PDF, 520 kB)

 

  Obvodný úrad Senica oznamuje, že dňa 23. mája 2012 o 9,00 h

  sa uskutoční prerokovanie výročnej správy a verejný odpočet 

  za rok 2011 v kancelárii prednostu Obvodného úradu Senica,

  Vajanského 17, č. dv. 45.

(PDF, 524 kB)

Výročná správa Obú Senica - 2011

(PDF, 748 kB)

 

  Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Senica oznamuje,

  že dňa 21. mája 2013 od 9,00 h do 11.00 h sa uskutoční prerokovanie

  výročnej správy a verejný odpočet za rok 2012

  v kancelárii prednostu Obvodného úradu Senica, Vajanského 17, č. dv. 45.

 

(PDF, 748 kB)

Výročná správa 2012 Obvodný úrad Senica

(PDF, 748 kB)