Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Výročné správy Obvodného úradu Piešťany

O Z N Á M E N I E o verejnom odpočte

Dňa 22. 5. 2013 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. sa uskutočnil verejný odpočet k Výročnej správe Obvodného úradu Piešťany za rok 2012. Verejný odpočet sa konal v budove Obvodného úradu Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, Piešťany, v zasadacej miestnosti, č. dverí 701 , 7. posch., za účasti prednostu Obvodného úradu Piešťany a vedúcich odborov Obvodného úradu Piešťany.

RNDr. Igor Nicák 
     prednosta