Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

vyrocne spravy

Oznámenie o konaní verejného odpočtu Obvodného úradu Bardejov za rok 2012

Obvodný úrad Bardejov organizuje v súlade s uznesením vlády SR č. 1189 z 19. decembra 2001 konanie verejného odpočtu Výročnej správy Obvodného úradu Bardejov za rok 2012.
     
Verejný odpočet Výročnej správy Obvodného úradu Bardejov za rok 2012 sa uskutoční v utorok

      21. mája 2013 v čase od 14:00 do 15:00 hod.

v priestoroch Obvodného úradu Bardejov, Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov, 1. poschodie, zasadacia miestnosť č. dverí 111.

Výročná správa je zverejnená na internetovej stránke MV SR v časti „Verejná správa - Obvodné úrady – ObÚ Bardejov – Výročné správy a verejné odpočty“ na adrese:

      http://www.minv.sk/?obvodny-urad-bardejov.

Originál Výročnej správy Obvodného úradu Bardejov za rok 2012 je k dispozícii k nahliadnutiu na Obvodnom úrade Bardejov, Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov, 1. poschodie, č. dverí 111.


                                                                                                                                           Ing. Miroslav Bujda, prednosta